Det Frie Forskningsråds Postdoc Stipendium (3 års løn)

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Description

Det Frie Forskningsråd - Sundhed og Sygdom - Individuelle postdocstipendier. Projekt: ’Genetic and molecular determinants of human aging and longevity’
Granting OrganisationsDet Frie Forskningsråd/Sundhed og Sygdom