Det Frie Forskningsråd ved Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom: Molekylærbiologiske markører ved ovariecancer

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Description

1.215.000 DKK til delestilling (post doc ved IRS og hoveduddannelsesstilling i klinisk onkologi)