Den medicinske doktorgrad ved Københavns Universitet med disputatsen ”Bisphosphonates for prevention of postmenopausal osteoporosis”

Prize: Prizes, scholarships, distinctions