Den Fynske Fond for Erhvervsøkonomisk Forsknings forskerpris

Prize: Prizes, scholarships, distinctions