Dansk Erhvervsforsknings Akademi Forskningspris for Erhverv og Samfund

  • Askegaard, Søren (Recipient)

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Granting OrganisationsDansk Erhvervsforsknings Akademi