Codans Hæderspris for indsats og opnåede resultater inden for epidemiologisk forskning.

Prize: Prizes, scholarships, distinctions