CfJ. Videreuddannelse af journalister. Pressens Uddannelsesfond. DKK 529.000

Prize: Prizes, scholarships, distinctions