Best poster award (Presenting author) Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs Årsmøde (DOS)

Prize: Prizes, scholarships, distinctions