Bedømmelse af speciale, KU-Life

Prize: Prizes, scholarships, distinctions