Arbejderhistorieprisen 2019

    Prize: Prizes, scholarships, distinctions

    Granting OrganisationsSelskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie (SFAH)