Arbejderhistorieprisen 2019

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Granting OrganisationsSelskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie (SFAH)