Accreditation as "Profesor Contratado Doctor"

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Granting OrganisationsAxencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)