2. præmie for studenter posterpræsentation: Kan profylaktisk brug af peroral dekontaminering ved resektion af eso-fagus- og cardiacancer nedsætte den postoperative morbiditet og mor-talitet?

  • Ellebæk, S. B. (Recipient)

    Prize: Prizes, scholarships, distinctions