If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Journal article
2020
2019

"De var jo ikke så kloge dengang". Fortællinger om og håndtering af umenneskeliggørende behandling under åndssvageforsorgen.

Jensen, S. G., 2019, In : Tidsskrift for Socialpædagogik. 22, 1, p. 15-23

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

UNDSKYLD

Schirrer, A. K., Jensen, S. G., Segal, L. B. & Jønsson, A. B. R., 2019, In : Tidsskriftet Antropologi. 80, p. 3-24

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

2017

Journalens potentialer: konstruktioner af og møder med journalsager i børneforsorgens regi

Bjerre, C., Rasmussen, J. K. & Jensen, S. G., 2017, In : TEMP - tidsskrift for historie. 7, 14, p. 76-94

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Open Access

Materialiserede erindringer: - hvordan tidligere anbragte fortæller om, skaber mening med og håndterer deres fortid gennem biografiske ting.

Jensen, S. G., 2017, In : Handicaphistorisk Tidsskrift. Museale og personligt bevarede genstande - en vej til erkendelse, 37

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

2014

"... det var de fandeme strenge med". Anbragtes fortællinger om seksualitet på institutioner under åndssvageforsorgen i 1950'erne og 1960'erne.

Jensen, S. G., 2014, In : Handicaphistorisk Tidsskrift. Seksualitet mellem forbud og påbud, 31, p. 89-110 21 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

2010

"Er der nogle åndssvage her?": Nedsendelser af grønlændere med handicap til Danmark

Jensen, S. G., 2010, In : Social Kritik:Tidsskrift for social analyse & debat. Nessendt - i mangel af bedre, 123, p. 112-127 15 p.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review