Personal profile

Research areas

  • Eksistentiel og åndelig omsorg
  • Meningsfuldhed
  • Kilder til mening i livet
  • Børn og unge
  • Forhold mellem meningsfuldhed, åndelighed, religiøsitet og psykisk lidelse

Research interests

  • Religionspsykologi 
  • Eksistentiel psykologi 
  • Klinisk psykologi 
  • Epistemologi, ontologi og videnskabsteori 

Education/Academic qualification

University of Southern Denmark

Award Date: 22. Jun 2021

External positions

Psychologist, Tidens Psykologer ApS