Personal profile

Research interests

Jeg er professor MSO på IST – Almen Medicin på Syddansk Universitet og Afdeling for Antropologi på Aarhus Universitet. Jeg arbejder med medicinsk antropologi, og min forskning har primært været rettet mod den konventionelle biomedicin i vestlige samfund, herunder kræftdiagnostik og almen medicin.

Krop og helbredelse

Jeg er særligt optaget af kroppens betydning i moderne helbredelsespraksisser, både af at forstå kroppen som udgangspunkt for sygdomserfaring og -erkendelse, og som genstand for medicinsk viden og praksis.  Sammen med ph.d.-studerende og post docs har jeg blandt andet arbejdet med krops-fænomenologi og sensorisk antropologi og undersøgt, hvordan velfærdsstater og den type biopolitik, der kultiveres med ’velfærd for øje’, former menneskelige erfaringer, forventninger og relationer. Vi har for eksempel undersøgt, hvordan et fokus på ’tidlig diagnostik’ og accelererede diagnostiske praksisser reflekteres i menneskers beslutninger om, hvornår de skal gå til læge, hvordan de oplever deres kroppe og hvordan vi kan forstå sociale forskelle i sundhed.

Jeg har blandt andet redigeret et særnummer om Sensations and Symptoms til Anthropology in Action sammen med Mette Bech Risør.

Hvad optager mig lige nu?

Medicinsk semiotik, acceleration og kropserfaring

Sammen med min kollega, Marie Louise Tørring redigerer jeg for tiden bogen, Cancer Entangled. Acceleration, Anticipation and the Danish State. I den forbindelse er jeg blevet optaget af medicinsk semiotik, og jeg skriver om den viden om kroppen, som skabes med henblik på 'at flytte folk hurtigt rundt’. Bevægelse og acceleration er vigtige styringsmekanismer for moderne sundhedsvæsner. Hvis vi skal have gavn af de nyeste bioteknologier; hvis sygdomme skal opdages tidligt, er det vigtigt at folk er opmærksomme på deres kroppe og reagerer hurtigt på de mindste forandringer. Indenfor kræftdiagnostikken har det resulteret i en ekspanderende medicinsk semiotik, hvilket betyder, at det er blevet sværere at skelne mellem ’den almindelige raske krop’ og den muligt syge krop. I bogen beskriver vi bl.a., hvordan det resulterer i kropslige erfaringstab og en nye former for usikkerhed i diagnostiske situationer i klinikken.

Bogen udkommer på Rutgers University Press til april 2023, og der er et afterword af Lenore Manderson.

Alenehed og sygdom

I politik og forskning er der en øget opmærksomehed på ensomhed. Det er rigtig godt, men der er ikke særlig meget fokus på at stadig flere mennesker bor alene. I Danmark bor hver fjerde voksne i et hjem uden andre voksne. Vi ved meget lidt om, hvad det gør ved vores subjekterfaringer eller vores måder at indgå i fællesskaber på. Jeg er ved at opstarte et nyt forskningsprojekt, der skal handle om alenehed og sygdom. Særligt skal vi undersøge hvordan forestillinger og praksisser der knytter sig til alenehed er kropsliggjorte og indskrevet i den enkeltes dagligdag og sociale forbundenhed. Vi skal bl.a. se på hvem der yder omsorg for mennesker, der lever alene med sygdom, og hvordan adgang til den omsorg forhandles, men vi er også interesserede i alenehed som et mellem-menneskeligt fænomen. Hvordan opleves alenehed? Hvordan er det at være alvorligt syg og bo alene?

Nyheder om forskningssamarbejder

Jeg har fået Knæk Cancer Midler (Kræftens Bekæmpelse) til projektet, Alone in and Beyond Cancer Care. Projektet laves sammen med Lærke Bing Røikjær, Ph.d.studerende og Sara Marie Hebsgaard Offersen, post doc. Derudover er jeg en del af PUSH - Public Health at a Crossroads, der beskriver HPV-vaccine kontroversen i Danmark. Projektet er ledet af Marie Louise Tørring. Jeg Dansk PI på et projekt om lægers ’gut feelings’, The Gut and Clinical Reasoning, der udgår fra Oxford Universitet, og som udføres i samarbejde med Benedikte Møller Kristensen. Til september 2021 påbegynder jeg sammen med almen mediciner, Dorte Jarbøl og antropolog, Mie Kusk Søndergaard et projekt om kvindekroppen i klinikken, der skal undersøge, hvad der motiverer kvinder til at søge læge, og hvordan mistanker om underliggende kræftsygdomme opstår og håndteres i klinikken.

Jeg vejleder også en række spændende phd.-studerende, der arbejder med emner som maven, tid og ADHD, parkinsons og håbsarbejde og ’uhensigtsmæssige indlæggelser’.

Jeg beskæftiger mig også med følgende:

Ansvarshavende redaktør for Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund

Boardmember Medical Anthropology Europe - EASA

Link MAE EASA