If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2006 2019

Filter
Journal article
2019
67 Downloads (Pure)
Open Access
File
Home Care Services
Palliative Care
Referral and Consultation
Communication
Interviews

Frivillige vågeres ulønnede arbejde hos døende: stedfortrædende omsorgsarbejde på nærværets betingelser

Stølen, K. S., Jacobsen, M. H. & Raunkiær, M., 31. Dec 2019, In : Tidsskrift for Arbejdsliv. 21, 4, p. 50-66

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Når planer om døds- og opholdssted udfordres af sygdomsforløbets uforudsigelighed

Skarhøj, M. G. & Raunkiær, M., 1. Apr 2019, In : Omsorg. 36, 1, p. 57-61

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Palliative care for older South Asian Migrants: A systematic review

Shabnam, J., Timm, H. U., Nielsen, D. S. & Raunkiær, M., 8. Jul 2019, In : Palliative & Supportive Care.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Palliative Care
Minority Groups
Empirical Research
Family Practice
PubMed

Palliativ omsorg og urfolk i Norge og Danmark

Wackers, G., Raunkiær, M., Grønmo, K. G. & Schlütter, M., 1. Sep 2019, In : Omsorg: Nordisk Tidsskrift for palliativ medisin. 36, 3, p. 3-6

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Professionals’ experiences with palliative care and collaboration in relation to a randomised clinical trial: a qualitative interview study

Raunkiær, M., Buch, M. S., Holm-Petersen, C. & Timm, H. U., 28. Jun 2019, In : Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Palliative Care
Randomized Controlled Trials
Interviews
Organizations
Professional Practice

Samarbejde på tværs af fag og sektorer: Udfordringer og muligheder i en palliativ kontekst

Raunkiær, M., 31. Dec 2019, In : Fokus paa Kraeft og Sygepleje. 39, 3, p. 13-15

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

2017

Jeg er jo nok måske lidt som en kvart sygeplejerske: pårørendes oplevelser med livsgruende sygdom

Ikander, T. & Raunkiær, M., 2017, In : Omsorg. 34, 2, p. 44-48

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

2016

Forestillinger om gravsted, krop og begravelse/bisættelse: blandt ældre mennesker med etnisk minoritetsbaggrund og deres pårørende

Raunkiær, M., 2016, In : Omsorg. 33, 3, p. 9-12

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

2015

Gode erfaringer med en tværsektoriel samarbejdsmodel for palliativ behandling

Raunkiær, M., Henriksen, S. V., Glenstrup, M. L., Bierlich, L. & Hansen, O. B., 2015, In : Ugeskrift for Laeger. 177, 23, p. 2-4 V05140304.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT): en undersøgelse af, hvad der karakteriserer institutionerne og deres palliative indsats

Raunkiær, M., Krogh Jessen, M. & Tellervo, J., 2015, In : Sygeplejersken. p. 82-92

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Muligheder og barrierer for udvikling af den kommunale palliative indsats: evaluering af et aktionsforskningsinspireret projekt

Translated title of the contribution: Possibilities and barriers for developing community palliative care services: An evaluation of a project inspired by action researchRaunkiær, M., 2015, In : Nordic Journal of Nursing Research. 35, 4, p. 218-226

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Organisering af palliativ indsats til børn og unge i Danmark

Raunkiær, M., 2015, In : Nordisk tiddskrift i barnepalliasjon. 3, p. 8-10

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Sådan sikrer vi kvalitet i palliation

Raunkiær, M. & Tellervo, J., 2015, In : Fagbladet FOA . 5, p. 26-27

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Status over den palliative indsats på danske plejefaciliteter

Schwarz-Nielsen, K. H. & Raunkiær, M., 2015, In : Sygeplejersken. 115, 6, p. 96-99

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Palliativ indsats til ældre med kronisk hjertesvigt: En systematisk litteraturgennemgang

Tind Nielsen, K. & Raunkiær, M., 2014, In : Vaard i Norden. 34, 2, p. 38-43

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

2013

Ældre med etnisk minoritets baggrund og palliation

Raunkiær, M., 2013, In : BestPractice Sygeplejersken. 4, p. 42-43

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

At dø på første klasse: Nyborg kommune styrker den palliative indsats overfor borgere med livstruende sygdomme, der ønsker at dø hjemme

Kronborg, C. N. & Raunkiær, M., 2013, In : Practicus. 37, 214, p. 14-15

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Etniske ældre og palliation

Raunkiær, M., 2013, In : Best Practice. 4, p. 42-43

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Interventions concerning competence building in community palliative care services: a literature review

Raunkiær, M. & Timm, H. U., 2013, In : Scandinavian Journal of Caring Sciences. 27, 4, p. 804-819

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Praktiserende lægers rolle i palliative forløb

Timm, H. U. & Raunkiær, M., 2013, In : Laegemagasinet. 27, 2, p. 14-16

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udfordringer ved pludselige udskrivelser, it-baseret kommunikation og uklare specialiserede palliative tilbud

Raunkiær, M., 2013, In : Omsorg. 30, 2, p. 63-67

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

2012

Forestillinger om døden blandt ældre med etnisk minoritetsbaggrund i eget hjem og på plejehjem

Raunkiær, M., 2012, In : Klinisk Sygepleje. 26, 3, p. 61-73

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Organizational interventions concerning palliation in community palliative care services: a literature study

Raunkiær, M. & Timm, H. U., 2012, In : ISRN Nursing. 2012, 13 p., 769262.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Projekt Palliation i Nyborg Kommune på Fyn i Danmark: om udvikling af den kommunale palliative indsats

Raunkiær, M., Kronborg, N. C. & Tind Nielsen, K., 2012, In : Omsorg. 29, 3, p. 32-38

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

2010

At tale om døden: forskelle og ligheder mellem konteksten plejehjem og eget hjem

Raunkiær, M., 2010, In : Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. 12, p. 97-117

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Development of palliative care in nursing homes: evaluation of a Danish projekt

Raunkiær, M. & Timm, H. U., Dec 2010, In : International Journal of Palliative Nursing. 16, 12, p. 613-620

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Forestillinger og erfaringer om døden på plejehjem

Raunkiær, M., 2010, In : Klinisk Sygepleje. 24, 1, p. 51-61

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

2009

Den sociale død: en konsekvens af en palliativ stigmatiseringsproces?

Raunkiær, M., 2009, In : Omsorg. 23, 2, p. 37-40

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Villains and victims: normative settings in the home care of the terminally ill

Raunkiær, M., 2009, In : Mortality. 14, 4, p. 323-337

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

2008

Livet og døden på plejehjem

Raunkiær, M. & Timm, H. U., 2008, In : Gerontologi. 24, 3, p. 4-7

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Udviklingen af den palliative indsats i Danmark 1985 - 2001 og forestillinger om den gode død.

Raunkiær, M., 2008, In : Sygeplejersken. 108, 7, p. 58-69

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

2007

Ph.d. og ansat ved sygeplejerskeuddannelsen: hvordan søren håndterer man dem, hvad gør man af dem, og kunne fremtiden se anderledes ud?

Glasdam, S., Raunkiær, M. & Øvre Sørensen, N., 2007, In : Uddannelsesnyt FS8. 18, 4, p. 2-9

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

2006

Brugerindflydelse og brugerinddragelse: en teoretisk distinktion samt empiriske erfaringer

Raunkiær, M. & Laurén, M., 2006, In : Nordisk socialt arbeid . 2, p. 143-154

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch