Photo of Poul Rind Christensen

Poul Rind Christensen

  • Universitetsparken 1

    6000 Kolding

    Denmark

19982019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Curriculum

 Education

- Research Diploma in the Social Sciences, ISS, Den Haag, 1974
- Master in Business Economics, Aarhus School of Business, 1972

Current Positions

- Professor in innovation and design management at University of Southern Denmark and at Kolding School of Design.
- Head of Centre for Design, Culture and Management – a research centre run by University of Southern Denmark and Kolding School of Design.

Past Positions

- Head of Research at Kolding School of Design (2009-2011)
- Professor in entrepreneurship and innovation management at Aarhus School of Business (2005-2009)
- Professor, Business Economics, University of Southern Denmark (1993-2005)
- Head of Centre for Small Business Research (CESFO), University of Southern Denmark (1995-2005)

Professional experience

- Board member The Danish Council for Strategic Research, 
- Ministry of Science, Innovation and education (2004-2007)
- Co-founder and Vice Chairman, International Danish
- Entrepreneurship Academy - IDEA (2004-2009)
- Board member in European Council for Small Business and
- Entrepreneurship (1999-2008)
- Co-editor of Entrepreneurship & Regional Development – An
- International Journal (2006-2008)
- Member of the advisory board on innovation environments. Ministry of Industry. (1999-2001)
- Member of the organizing committee for the Nordic Conference
for Small Business Research (1998; 2000; 2002 and 2008).
- Board member of the LOK-research consortium (1999-2006)
- Medstifter af Det Danske Ledelsesakademi (2006)
- Board member at Arkitektfirmaet Møller & Grønborg AS (1988-1993)
- Board member Fiberline Composites AS (1997-2004).

Research experience

- Research interests centre on entrepreneurship; small business management, innovation and design management; studies on industrial networks in a local and global context and relationship management in networks.
- Head of the research unit of Design2innovate (2012-), part of a EU supported programme in collaboration with Kolding School of Design.
- Co-head of Design2network, a project supported by Industriens Fond (2013-2016).

Teaching experience

- Experiences from bachelor and master educations in management; strategy; international business development; innovation management; design management; entrepreneurship; localization and cluster analyses.
- Ph.D. supervisor (main responsible) for 10 Ph.D. students (1993-
2013).
- Chair of Doctoral Seminars at the European Doctoral Programme in Entrepreneurship & Small Business (2001-2007)
- Curriculum development:
HA-SMV (Bachelor in small business management); Master in International Business Development
- Founder of IMEET – International Master in Entrepreneurship Educations & Training.
- Co-Founder of DREAM – Doctorial Retreat on Entrepreneurship
As Making. With prof. Sarasvathy, University of Virginia.
Sandbjerg, 2007.

Publications (selected)

- Anne Louise Bang og Poul Rind Christensen (2013): Design Management in the Textile Industry – A Network Perspective. Peer reviewed paper for the Nordes research conference, Copenhagen/Malmoe, June, 2013. 13 pages.
- Eva Knutz, Thomas Markussen og Poul Rind Christensen (2013): The Role of Fiction in Experiments within Design, Art & Architecture. Peer reviewed paper for the Nordes research conference, Copenhagen/Malmoe, June, 2013. 8 pages.
- Anne Louise Bang og Poul Rind Christensen (2013): Co-creation in Distributed Value Creation Systems and Networks. Peer reviewed contribution to the 10th European Academy of Design, Gothenburg, Sweden, April, 2013. 9 pages.
- Poul Rind Christensen and Sabine Junginger (2012): Design and Innovation: Organizational Culture as Making. Peer reviewed paper for the 10th European Academy of Design 2013, Gothenburg, Sweden, April, 2013. 13 pages.
- Poul Rind Christensen, Susanne Jensen, Marianne Storgaard, Pia Storvang (2012): Design2innovate – Facilitering af design i mindre og mellemstore virksomheder. CESFO Årsrapport 2012. Page 29-35.
- Poul Rind Christensen og Torben Damgaard i samarbejde med IRIS Group (2012): Fremtidens Industri i Danmark. RegLab Fokusanalyser, København, October, 2012. 120 pages.
- Suna Løwe Nielsen og Poul Rind Christensen (2012): The Wicked Problem of Design Management: Perspectives from the Field of Entrepreneurship. Peer reviewed paper at the RENT Conference, November, 2012, Lyon. 17 pages.
- Anne Louise Bang og Poul Rind Christensen (2012): Det skabende nærvær – co-design og relationsledelse som drivkraft i kreative virksomheder. CESFO Årsrapport 2011, page 7-13.
- Pia Geisby Erichsen og Poul Rind Christensen (2011): The evolution of the design management field: a journal perspective. Peer reviewed paper presented at the Cambridge Academic Design Management Conference, August. 17 pages. Best Paper Award [more]. Forthcoming in Creativity & Innovation in 2013.
- Eva Knutz, Thomas Markussen og Poul Rind Christensen (2011): Making Theory Come Alive through Practice-based Design Research. Peer reviewed conference paper, International Design Research Symposium, Geneva University of Art and Design, November 25th. 14 pages.
- Poul Rind Christensen (2011): The Cross-field between Design and Management: Design Thinking in Companies. Mind Design, nr. 41, September, 3 pages. Journalistic editor: Anne Krarup Jensen, Center for Design Research, Kbh.
- Anders Klitmøller, Jacob Lauring, Karsten Jonsen og Poul Rind Christensen (2011):Det ligger i luften: Kreativitet i multikulturelle virtuelle teams. Ledelse & Erhvervsøkonomi, vol. 76, no. 4, page 21-31.
- Evald, Majbritt Rostgaard; Klyver, Kim & Christensen, Poul Rind (2011): The effect of human capital, social capital and perceptual values on nascent entrepreneurs' export intentions. Journal of International Entrepreneurship, Vol.9, no. 1, pp 1–19. Peer Reviewed
- Christensen, Poul Rind and Morgen, Anja (2010) Socialt Entreprenørskab: lappeløsning eller innovation. Ledelse & Erhvervsøkonomi, Vol. 75, No. 4, pp. 7-22. Award for Best Paper in 2010. [more].
- Christensen, P. R. (2010): Designtænkning. Børsens Ledelseshåndbøger, vol. 6.1. pp. 1-21.
- Christensen, P.R.; Flemmert, A. og Mikkelsen, M. (2010): Lost in Translation - Between User Driven and Design Driven Innovation, Cumulus Conference, Papers & Proceedings, Shanghai, 17 pages. Peer reviewed. 17 pages.
- Christensen, P. R. og Wul, L. (2010): Design in Transition: Design Research DK: 08-09:, Designskolen Kolding. 145 p. Editor. [More]
- Poul Rind Christensen (2010): Disruptive Design – Introduction to a research agenda. In: Design Research DK: 08-09: Design in Transition, Designskolen, page 106- 113.Kolding
- Christensen, P. R. (2010): Kreativitetens regionale indtog – Design-erhvervets rolle for lokal og regional udvikling. www.regionalt.dk. Erhvervs- & Byggestyrelsen. 10 sider [mere]
- Blenker, Per & Christensen, Poul Rind (2010): Hunting the Entrepreneurial Expertise – Entrepreneurs in Education. Chapter 4 in Handbook on Research in Entrepreneurship Education, 3rd edition. Page 43-54. Editor Allain Fyoll. E. Elgar Publishers. 12 pages. Peer Reviewed.
- Christensen, P. R. og Morgen, A. S. (2009): Entreprenørielle Krydsfelter - Et bidrag til belysning af samspillet mellem social og kommerciel entreprenørskab. I: Socialt entreprenørskab, Antologi redigeret af Andersen, L. L.; Bager, T. og Hulgård, L. (red.). IDEA og Roskilde Universitetscenter. Side 28-39.
- Christensen, P. R. og Nielsen, K. (2009): Iværksætternes eksport og vækst. www.regionalt.dk Erhvervs- & Byggestyrelsen. 11 sider. [mere]
- Rask, M., Andersen, P.H., Linneberg, M. S., & Christensen, P.R. (2009): Local Design & Global Dreams – Emerging Business Models creating the Emergent Electric Vehicle Industry. Conference paper for the 34th Annual Macromarketing Seminar. Norway, June. 21 pages. Peer reviewed
- Steffen Korsgaard; Poul Rind Christensen; et.all (2009): En ny agenda for entreprenørskabsforskningen: Dansk forskning i entreprenørielle muligheder. Ledelse & Erhvervsøkonomi, vol. 73, 2009. 11 sider.
- Christensen, Poul Rind og Madsen, Mona Toft (2009): Breaking the Walls: Entrepreneurship processes in the light of leadership and management. Peer reviewed contribution to European Academy of Management Conference, Liverpool, UK, May. 14 pages.
- Andersen, P. H.; Christensen, P. R.; Damgaard, T. (2009): Diverging Expectations in Buyer-Seller Relationships: Institutional Contexts and Relationship Norms. Industrial Marketing Management, 38, page 814–824
- Bjerregaard, Toke & Christensen, Poul Rind (2008): In the Shadow of Public Hierarchies: Conceptualizing Entrepreneurial Strategies in Local Industrial Development. Papers and Proceedings for the RENT XXII Conference, Colvinhä, Portugal, 19. - 21. November. Peer reviewed.
- Christensen, Poul Rind, Evald Majbritt, R.: Iværksætteri ved knop-skydning - en tredje vej til regional vækst og udvikling? Erhvervs- & Byggestyrelsen. 2007. [more]
- Christensen, Poul Rind; Klyver, Kim, (2007): Exporting Entrepreneurs: Do they activate their Social Network in different Ways than Domestic Entrepreneurs?, International Journal of Globalization and Small Business, vol. 2, no. 2. pp. 185-204. [more]
- Christensen, Poul Rind; Lauring, Jakob; Klitmøller, Anders: Medarbejder-dreven innovation i den offentlige sektor. I: Ledelse & Erhvervsøkonomi. 2007; Vol. 71, No. 4. 11 pages.
- Christensen, Poul Rind; Klyver, Kim: Management Consulting in Small Firms, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol 13, no 3, pp 299-313, July, 2006. [more]
- Christensen, Poul Rind: På sporet af entreprenørskab og innovations-ledelse, Ledelse og Erhvervsøkonomi, vol. 70, no. 2, juni, pp 61-73, 2006. [more].
- Andersen, Poul Houman; Bøllingtoft, Anne; Christensen, Poul Rind: Erhvervsklynger under pres, Landsplankontoret, Miljøministeriet, 2006. [more]. - Christensen, Poul Rind; Poulfelt, Flemming (eds.): Managing Complexity and Change in SMEs, Frontiers in European Research. Edward Elgar, 2006.
- Bager, Torben; Christensen, Poul Rind; Neergaard, Helle; Svendsen, Susanne Gren (eds. 2006): Iværksætterrådgivning i Danmark. Børsens Forlag, Kbh. [mere]
- Christensen, Poul Rind (2006): Den regionale erhvervsservice i en brydningstid, I: Bager, et. al. (eds.): Iværksætterrådgivning i Danmark, pp. 43-65. Børsens Forlag, Kbh., 2006. [more]
- Christensen, Poul Rind; Kirketerp, Anne (2006): Breaking the Waves: Entrepreneurial Action in shaping Education for Entrepreneurship. International Entrepreneurship Education Conference (IntEnt), Sct. Paulo, 2006. Published in the NCGE Working Paper Series, 052, 2006. [more]
- Lauring, Jakob, Christensen, Poul Rind (2006): Understanding the entrepreneurial process:What can we learn from anthropology? Peer reviewed Conference-contribution:
- Andersen, Poul Houman; Christensen, Poul Rind, (2005): Kap. 3 Værdiskabelse i Danmark - Den globale arbejdsdeling. Kap. 4 Global arbejdsdeling og værdiskabelse i udvalgte brancher. Kap. 5 Globaliseringens konsekven-ser for fremtidens ledelses- og organisationsformer, I: Conradsen (Red.): Værdiskabelse i fremtidens virksomhed, ITEK, Dansk Industri, Kbh. Research in Entrepreneurship (RENT), Bruxelles, Nov.
- Christensen, Poul Rind (2005): Ordinær og ekstraordinær innovations-ledelse, I: Øhlenschlæger Madsen 0g Flor Nielsen (Red.): Andre vinkler på ledelse og organisation, Århus Universitetsforlag, pp. 57-72, Århus.
- Christensen, Poul Rind (2005): International Entrepreneurship - En ny gren på træet, I: Christensen og Poulfelt (Red.): Mod nye entrepreneurielle ledelsesformer, pp. 25-31, Forlaget Samfundslitteratur.
- Christensen, Poul Rind; Damgaard, Torben; Munksgaard, Kristin Balslev, (2005): Leverandørsammenslutningen, I: Bukh (Red.): Underleveran-dører, Børsens Ledelseshåndbøger, Kbh.
- Christensen, Poul Rind; Andersen, Poul Houman, (2005): From Localized to Corporate Excellence: How do MNCs extract, combine and disseminate sticky knowledge from regional innovation systems? DRUID Working Papers, No. 05-16. Peer Reviewed. [more]
- Christensen, Poul Rind; Andersen, Poul Houman (2005): Bridges over troubled water: suppliers as connective nodes in global supply networks, Journal of Business Research, vol. 58, no. 9, pp 1261-1273. [more]
- Christensen, Poul Rind; Damgaard, Torben; Jørgensen, Thorkild B. (Red.): Iøjnefaldende anderledes? Forandringsprocesser og ledelse i mindre virksomheder, Jurist- & Økonomforbundets Forlag, 2004. [mere]
- Christensen, Poul Rind; Piihl, Jesper, (2005): Interorganizational Management in Entrepreneurial Economies, Research in Entrepreneur-ship XVIII (RENT), December. 14 pages.
- Christensen, Poul Rind; Damgaard, Torben; Munksgaard, Kristin B. (2004): Organising for Learning - Adaptive and Innovative Learning in Customer-Supplier Relationships, Research in Entrepreneurship XVII (RENT), November, 2004
- Christensen, Poul Rind et al. (2003): Regional Innovation Policy for Small-Medium Enterprises. Co-editors: Asheim, B., et all. Edward Elgar, Cheltenham.
- Christensen, Poul Rind (2003): International Entrepreneurship - A New Concept and its Research Agenda, In: Genescá, E., Urbano, D. and Capelleras, J. L. (Red.): Entrepreneurship - A reader, Universitat Autonoma de Barcelona, pp. 649-669. Servei de Publicacions, 2003
- Christensen, P. R. og Piihl, J. (2003): Tidens & geografiens ormehuller - et tilbud til en ny forståelse af interorganisatorisk ledelse. I Viden om ledelse, redigeret af John Ulhøi, pp. 256-271. Børsens Forlag.
- Christensen, P. R.; Andersen, P. H. and Damgaard, T. (2003): Global Integrators – Creating Managerial Reach in Global Production Networks. Contribution to the 13th Nordic Workshop on Interorganiza-tional Research. Helsinki.
- Christensen, P.R. og Munksgaard, K.B. (2002): Når mælk bliver til stål – Den rustfri stålklynge i Trekantområdet. Syddansk Universitets Forlag, Kolding.
- Christensen, P. R. og Munksgaard, K.B. (2001): Transformationspres & inerti i netværk af små virksomheder: Den rustfri stålindustri klynge i Trekantområdet, Danmark. Nordiske Organisasjons Studier, vol. 3, nr. 4, pp. 84-111.
- Christensen, P. R. (2001): Internationalisering af kompetenceklynger, Bidrag til CESFOs Årsrapport, 2000/2001
- Christensen, P. R. and Andersen, P. H (2000): Inter-partner learning in global supply Chains: Lessons from Novo Nordisk. European Journal of Purchasing and Supply Management, vol. 6, no. 2, pp. 105-116.
- Christensen, P. R. (2000): Challenges and Pathways for Small Sub-Contractors in an Era of Global Supply Chain Restructuring. I: The Networked Firm in a Global World. Small Firms in New Environments. Red. Eirik Vatne og Michael Taylor. Aldershot: Ashgate, pp. 67-93. Peer reviewed.
- Christensen, P. R. and Damgaard, T. (2000): Adaptive and Innovative Learning in Supplier Associations. In Papers & Proceedings of the 11th Nordic Conference on Small Business Research. Århus.
- Andersen, P. H. & Christensen, P. R. (1999): The Pen & the Needle: Technological development and interpartner diversity in international subcontracting. Asian Journal of Case Research, No. 3 vol. 2, pp. 25-40.

Research areas

Current research themes in focus are found in the nexus of design and innovation management; small business management and entrepreneurship. Organizational change and inertia in the context of business networks are included in the agenda. Past areas of research include theories and models on small firms internationalization and studies on the dynamics of industrial cluster formation. 

Research information

Research interests centre on entrepreneurship; small business management, innovation and design management; studies on industrial networks in a local and global context and relationship management in networks.

Head of the research unit of Design2innovate (2012-), part of a EU supported programme in collaboration with Kolding School of Design.
Co-head of Design2network, a project supported by Industriens Fond (2013-2016).

Research areas

  • Innovation Strategies

Fingerprint Dive into the research topics where Poul Rind Christensen is active. These topic labels come from the works of this person. Together they form a unique fingerprint.

  • 2 Similar Profiles
resource Earth & Environmental Sciences
industry Earth & Environmental Sciences
Teaching Engineering & Materials Science
Education Engineering & Materials Science
Entrepreneurs Business & Economics
Entrepreneurship Business & Economics
Innovation Business & Economics
Suppliers Business & Economics

Network Recent external collaboration on country level. Dive into details by clicking on the dots.

Research Output 1998 2019

The Beauty of Design Thinking: Is there a Small Beast in the Box

Rind Christensen, P. & Nielsen, S. L., 2019, In : The Design Journal. 22, Suppl. 1, p. 147-161

Research output: Contribution to journalConference articleResearchpeer-review

De mørke sider af ledelse og drift af mindre virksomheder

Klyver, K. (ed.), Rind Christensen, P. (ed.) & Freytag, P. V. (ed.), 2018, Odense: Syddansk Universitetsforlag. 116 p. (CESFO rapportserie; No. XXVII, Vol. 2017).

Research output: Book/anthology/thesis/reportAnthologyResearchpeer-review

Indledning

Klyver, K., Rind Christensen, P. & Freytag, P. V., 2018, De mørke sider af ledelse og drift af mindre virksomheder. Klyver, K., Christensen, P. R. & Freytag, P. V. (eds.). Kolding: Syddansk Universitetsforlag, p. 9-13 (CESFO rapportserie; No. XXVII, Vol. 2017).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Salesman? Hell no!’ - Identity Struggles of Nascent Design Entrepreneurs

Nielsen, S. L., Norlyk, B. & Rind Christensen, P., 2018, In : Creativity and Innovation Management. 27, 3, p. 358-369

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Teaching
Education
Entrepreneurship
Entrepreneurs
Training program

SMV-rådgiveren som co-creator og facilitator

Rind Christensen, P., Nielsen, S. L., Storgaard, M. & Korsgaard, S., 2018, Det Gode Råd. Freytag, P. V., Klyver, K. & Storvang, P. (eds.). Kolding: Syddansk Universitetsforlag, p. 37-46 (CESFO Årsrapport, Vol. XXVII).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Activities 2011 2019

13th International Conference of the European Academy of Design (Event)

Poul Rind Christensen (Peer reviewer), Suna Løwe Nielsen (Peer reviewer)
10 Apr 201913 Apr 2019

Activity: Editorial work and peer reviewPeer review of manuscriptsResearch

Tendenser i ledelse

Poul Rind Christensen (Guest lecturer)
22 Oct 2018

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

13th International Conference of the European Academy of Design (Event)

Poul Rind Christensen (Peer reviewer)
Sep 2018Feb 2019

Activity: Editorial work and peer reviewPeer review of manuscriptsResearch

Lokal og regional erhvervsudvikling: Modul 2

Mads Bruun Ingstrup (Organizer), Majbritt Rostgaard Evald (Organizer), Poul Rind Christensen (Organizer)
22. Feb 20189. Mar 2018

Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses or seminars

Lokal og regional erhvervsudvikling: Modul 1

Mads Bruun Ingstrup (Organizer), Majbritt Rostgaard Evald (Organizer), Poul Rind Christensen (Organizer)
26. Oct 201710. Nov 2017

Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses or seminars

Projects 2010 2015

DesignVÆKST

Rind Christensen, P.

01/09/201231/01/2015

Project: Research

Fremtidens Industri i Danmark

Rind Christensen, P.

06/02/201231/12/2012

Project: Research

Design2Innovate

Rind Christensen, P.

02/09/201031/03/2015

Project: Research

Press / Media

3D-print skaber både vækst og udfordringer for industrien

Poul Rind Christensen

12/03/2017

1 item of Media coverage

Press/Media: Press / Media

Et nyt syn på sagen

Poul Rind Christensen

31/03/2015

1 item of Media coverage

Press/Media: Press / Media

Design bliver en central del af den innovative virksomhed

Poul Rind Christensen

05/09/2014

1 item of Media coverage

Press/Media: Press / Media

Professor: Det her er den spæde start

Poul Rind Christensen

03/09/2014

1 item of Media coverage

Press/Media: Press / Media

Note

Poul Rind Christensen

20/11/2013

1 item of Media coverage

Press/Media: Press / Media

Prizes

Innovation

Teaching & Supervision

Design as opportunity creation

Poul Rind Christensen

02/12/201302/12/2013

Course: Teaching and supervisionTeaching

Designledelse og Strategi

Pia Geisby Erichsen

01/02/201730/06/2017

Course: Teaching

Designledelse og økonomistyring

Poul Rind Christensen

04/02/201426/04/2014

Course: Teaching and supervisionTeaching

New Nordic Design Thinking - Talent Program

Poul Rind Christensen

07/02/201719/05/2017

Course: Teaching and supervisionTeaching

Strategi, økonomi og ressourceallokering

Poul Rind Christensen

01/02/201530/06/2016

Course: Teaching and supervisionTeaching