• Campusvej 55

    5230 Odense M

    Denmark

20032023
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2003 2020

Filter
Book chapter
2019

Brug af litteratur i skole og undervisning

Elf, N. F., Høegh, T. & Christensen, V., 22. Oct 2019, Litteratur i brug. Mai, A-M. (ed.). Forlaget Spring, p. 90-122

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dialoger med Respons: Respons-projektet i dialog med anden forskning om teknologi og faglige literacypraksisser i digitaliserede samfund

Elf, N. F., 3. May 2019, Ny hverdag?: Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Igland, M-A., Skaftun, A. & Husebø, D. (eds.). Universitetsforlaget, p. 255-279

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access

Enabling and constraining: Digital technology in students’ writing and writer development

Elf, N. F., 2019, Understanding Young People's Writing Development: Identity, Disciplinarity and Education. Krogh, E. & Sonne Jakobsen, K. (eds.). London: Routledge, 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

writer
student
empirical research
secondary education
semiotics

Kønsmærkede praktikker i gymnasieelevers danskfaglige skrivning

Elf, N. & Krogh, E., 2019, Genom texter och världar: Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio. Höglund, H., Jusslin, S., Ståhl, M. & Westerlund, A. (eds.). Åbo: Åbo Akademis förlag, p. 139-153

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access
2018

Didaktikkens (re)modelleringer: - med Skriverudviklingsmodellen som eksempel

Elf, N. F., 2018, Didaktik i udvikling. Spanget Christensen, T., Elf, N., Hobel, P., Qvortrup, A. & Troelsen, S. (eds.). Aarhus: Klim, p. 75-94 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Introduktion: Didaktik i udvikling

Christensen, T. S., Elf, N. F., Hobel, P. & Qvortrup, A., 2018, Didaktik i udvikling. Christensen, T. S., Elf, N., Hobel, P., Qvortrup, A. & Troelsen, S. (eds.). Aarhus: Klim, p. 9-25

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Nordisk status og forskningsperspektiver i L1: Multimodalitet i styredokumenter og klasserumsrumspraksis

Elf, N. F., Gilje, Ø., Olin-Scheller, C. & Slotte, A., 2018, Multimodalitet i skole- og fritidstekstar: Ein vitskapleg antologi. Rogne, M. & Rune Waage, L. (eds.). Fagbokforlaget, p. 71-104

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2017

Brug af it i gymnasiet - muligheder og umuligheder

Elf, N. F. & Paulsen, M., Aug 2017, Gymnasiepædagogik: En grundbog. Dolin, J., Ingerslev, G. & Sparholt Jørgensen, H. (eds.). 3. ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 434-57

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Taught by bitter experience: A timescales analysis of Amalie’s development of writer identity in Danish secondary and upper secondary education

Elf, N. F., 2017, Writer Identity and the Teaching and Learning of Writing. Cremin, T. & Locke, T. (eds.). Oxon / New York: Routledge, p. 183-199

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

secondary education
writer
experience
student
adolescent
2016

Arbejdsformer mellem frihed og styring

Beck, S., Elf, N. F. & Winum, H., Sep 2016, Forskning i og med praksis på VUC: Nye veje for tænkning, tale, skrift og handling. Beck, S., Hansen, D. R. & Piekut, A. (eds.). Unge Pædagoger, p. 67-106

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Didaktisk innovation på VUC: design, teori, metode

Beck, S., Elf, N. F. & Winum, H., Sep 2016, Forskning i og med praksis på VUC: Nye veje for tænkning, tale, skrift og handling. Beck, S., Hansen, D. R. & Piekut, A. (eds.). Unge Pædagoger, p. 37-66

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Fra pædagogisk problem til didaktisk mulighed: kursister med immigrantbaggrund

Elf, N. F., Beck, S. & Winum, H., Sep 2016, Forskning i og med praksis på VUC: Nye veje for tænkning, tale, skrift og handling. Beck, S., Hansen, D. R. & Piekut, A. (eds.). København: Unge Pædagoger, p. 107-146 (Didaktik, refleksion, praksis, Vol. 121).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Fund, evaluering og perspektiv

Beck, S., Elf, N. F. & Winum, H., Sep 2016, Forskning i og med praksis på VUC: Nye veje for tænkning, tale, skrift og handling. Beck, S., Hansen, D. R. & Piekut, A. (eds.). København: Unge Pædagoger, p. 191-214

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Klasseledelse, klasserumskultur og relationsarbejde

Winum, H., Beck, S. & Elf, N. F., Sep 2016, Forskning i og med praksis på VUC: Nye veje for tænkning, tale, skrift og handling. Beck, S., Hansen, D. R. & Piekut, A. (eds.). København: Unge Pædagoger, p. 147-190

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Teknologi i elevers skrive(r)udvikling

Elf, N. F., Dec 2016, Skriverudviklinger i gymnasiet. Krogh, E. & Jakobsen, K. S. (eds.). Syddansk Universitetsforlag, p. 133-156 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2015

Dramatisk, ikke tragisk: Amalies udvikling af skriveridentitet i fysik/kemi i slutningen af folkeskolen og gymnasiet

Elf, N. F., Jan 2015, Elevskrivere i gymnasiefag. Krogh, E., Christensen, T. S. & Jakobsen, K. S. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 101-136 35 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Multimodal kommunikation i interkulturelle pædagogiske praksisser

Elf, N. F., Jul 2015, Interkulturel pædagogik: Kulturmøder i teori og praksis. Hobel, P., Lykke Nielsen, H., Thomsen, P. & Zeuner, L. (eds.). København: U Press, p. 33-54 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2014

Teknologi, skrivekultur og skriveridentitet

Elf, N. F., 2014, Skriv! Les! 2. Skaftun, A., Uppstad, P. H. & Aasen, A. J. (eds.). Bergen: Fagbokforlaget, p. 291-314 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2013

Brug af it i gymnasiet: muligheder og umuligheder

Elf, N. F. & Paulsen, M., May 2013, Gymnasiepædagogik: En grundbog. Kaspersen, P., Dolin, J., Ingerslev, G. H. & Damberg, E. (eds.). 2 ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 529-545

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

2012

En succes under udarbejdelse: konklusioner fra følgeforskningen

Elf, N. F., 2012, Visuel hf: - vision og virkelighed. Elf, N. F. & Bitch Ebbensgaard, A. (eds.). Viborg: VIA Systime, p. 127-138 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Medieundervisning i modersmålsfaget: På vej mod multimodale perspektiver

Elf, N. F., Oct 2012, Den nordiske skolen - fins den? : Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske morsmålsfag. Frydensbjerg Elf, N. & Kaspersen, P. (eds.). Oslo: Novus forlag, p. 92-121 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Verbalisering, visualisering, multimodalisering! En interviewanalyse af hf-lærernes syn på det visuelle i undervisningen på Visuel hf

Elf, N. F., Oct 2012, Visuel hf: vision og virkelighed. Nikolaj Frydensbjerg, E. & Aase Bitch, E. (eds.). VIA Systime, p. 110-126 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2011

Sammenlignende fagdidaktik forstået som kvalitative studier af multiple cases: nogle perspektiverende kommentarer

Elf, N. F., Aug 2011, Sammenlignende fagdidaktik. Krogh, E. & Nielsen, F. V. (eds.). Aarhus Universitetsforlag, p. 171-177 6 p. (Cursiv).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2007

Literacy and Semiocy: Learning from New Modes and Media of Literary Classics

Elf, N. F., 2007, Towards a Common European Framework of Reference for Languages of School Education?. Martyniuk, W. (ed.). Kraków, Poland: Universitas, p. 155-167 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2006

Danskfagets grundpositioner

Elf, N. F., 2006, Mosaikker til danskstudiet: en grundbog. Asmussen, J. & Klausen, L. H. (eds.). 1 ed. Århus: Systime Academic, p. 61-79 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

2003

Det vigtigste

Elf, N. F. & Gregersen, F., 2003, Uddannelse 1, tema: Dansk. Kieler, B. (ed.). København: Undervisningsministeriet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Provisorisk (u)realisme: Om Per Højholts fotografiske provinser

Elf, N. F., 2003, POETENS PRAKSIS, PERspektiveret. Puggaard, C. (ed.). Århus: Statsbiblioteket, p. 58-66

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch