Niels Christian Rømer

cand.scient and Mechanical engineer B.Sc.

Personal profile

Curriculum

NCR/ 15. maj 2019 

CURRICULUM VITAE

Stilling: Lektor ved Institut for Teknologi og Innovation, Teknisk Fakultet, Syddansk
Universitet i Odense.

Uddannelse: 1980 Matematisk-Fysisk student, Hjørring Gymnasium
1984 Teknikumingeniør, Diplomingeniør (Maskin-energilinien), Odense Teknikum,
2002 Cand. Scient. (matematik og fysik), Syddansk Universitet.

Ansættelser: 1984-1987 LEGO System A/S. Arbejdede med produktionsudstyr og laboratorietests.
1987-2014 Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og efter fusionen Syddansk Universitet. Har arbejdet
med undervisning, projektvejledning, laboratoriearbejde, ledelse, censur og
ingeniørpraktikvejleder.
Undervisning hovedsageligt ved Maskiningeniøruddannelsen. I perioder også enkelte kurser ved
følgende ingeniøruddannelser: kemi, bygning, produktion, energi, konstruktion og adgangskursus. 

Undervisning: 

Matematik: Differentialligninger, komplexe tal, Laplacetransformation, lineær algebra,
taylorrækker, fourierrækker, sandsynlighedsregning, statistiske testmetoder, modellering, køteori,
differential- og integralregning, statistiskforsøgsplanlægning, måleusikkerhed, numeriske metoder,
simulering,

Styring- og Reguleringsteknik: Feedbacksystemer, feedforward, procesregulering, regulatorer, PLCer,
styreelementer, måleudstyr, overføringsfunktioner, responseundersøgelser, frekvensanalyse,
servosystemer,

Desuden fysik, termodynamik, fluidmekanik, svingningslære, dataopsamling, stabilitet og svingninger
i statiske konstruktioner, lyd og støj,

Projektvejledning: semesterprojekter (ca. 200 studerende) og afgangsprojekter (ca. 50 studerende)
inden for maskin- og kemiteknik.

Laboratoriearbejde: Styrings- og reguleringsteknik, svingninger, lyd og støj, transmittere,
dataopsamling og fysikøvelser

Ledelse: Tidligere medlem af Kemi-fagrådet, Maskin-fagrådet og Maskin-studienævnet
(heraf studienævnsformand i 4 år). Tidligere kasserer i bestyrelsen for lærerforeningen FLOT.
Medlem af bestyrelsen for M-fællesfonden. Pt. medlem af institutråd. Pt. leder af fysiklab.

Censorarbejde: Ekstern censor i matematik, reguleringsteknik, fysik, termodynamik og projekter ved
DTU samt ingeniørhøjskolerne i Helsingør, København, Esbjerg, Århus, Horsens og i Sønder-
borg.
Intern censor i matematik, statik og styrkelære, strømningsmaskiner og statistik.

Diverse: Besøgt forskellige messer og deltaget i interne kurser og konferencer. Desuden
deltaget i studieture til England, Skotland, Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet, Kina, Japan og Sydkorea. 

Hovedinteresser: Energianlæg, matematiske modeller og stokastiske processer.

Publikationer: ”Stokastiske processer og Itô integraler”, Niels Chr. Rømer, IMADA, Matematisk
bibliotek ved Syddansk Universitet, 2001.

Undervisningsmateriale: Diverse kompendier, noter og opgavesamlinger. Eksempelvis indenfor
simulering, rapportskrivning, usikkerhedsberegning, numeriske metoder,


Niels Chr. Rømer