Personal profile

Curriculum

Marianne Nielsine Skov

Ansat som Ledende molekylærbiolog, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
samt Klinisk lektor, Klinsk Institut, Syddansk Universitet
Email: marianne.skov@rsyd.dk
Tlf. +45 65413924
OUH, Odense Universitetshospital
J.B. Winsløwsvej 21, 2. sal, 5000 Odense C
Tlf. +45 65414796

Uddannelse
2011 Master i ”Kvalitet og ledelse indenfor social- og sundhedssektoren” fra SDU
2009 Uddannet intern suveyor (af Regionsyddanmark) med udgangspunkt i Den Danske Kvalitets Model
2007 Uddannet projektleder (af Regionsyddanmark)
2007 Uddannet intern auditor (af DANAK) til ISO 15189 – Medicinske laboratorier – Særlige krav til kvalitet og kompetence
2000 Phd-grad i Veterinær Mikrobiologi
1992 Dyrlæge ved Den Kongelig Veterinær- og Landbohøjskole (KVL).

Deltagelse i konference de sidste 2 år
2014 ECCMID - European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 10 - 13 Maj, 2014 Barcelona, Spanien
2013 EMMD - European Meeting on Molecular Diagnostics, 2 – 4. ok-tober, 2013, Haag, Holland
Deltagelse i kurser de sidste 2 år
2014 Introduktion til mikrobiel genomsekventering (Next Generation Sequencing) for kliniske mikrobiologer, 2. – 4. juni 2014, DTU, Lyngby

Erhvervserfaring
2010 Ved siden af stillingen som ledende molekylærbiolog ansat som klinisk lektor ved Klinisk Institut, SDU
2010 Forfremmet til ledende molekylærbiolog
Udnævnt til nøgleperson for patientsikkerhed på KMA, OUH
2007 Ved siden af stilling som molekylærbiolog udnævnt til nøgleperson for kvalitet på KMA samt projektleder for afdelingens 5-årige kvalitetsudviklingsprojekt ”Kvalitetsudvikling i go’stil”
2004: Ansat som molekylærbiolog ved Afdelingen for Klinisk Mikrobiologisk på Odense Universitetshospital
2003-2004: Ansat som forsker ved Forskningsenheden for Klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.
2001-2003 : Ansat som forsker i Sektion for zoonotiske bakterier, Danmark fødevare- og veterinærforskning (DFVF), København.
1999-2001: Ansat som diagnostiske dyrlæge i Sektion for zoonotiske bakterier, DFVF, København.
1996-1999: Ansat som videnskabelig assistent i Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr, DFVF, Århus.
1992-1996: Ansat som videnskabelig assistent på KVL, afdeling for Veteri-nær Mikrobiologi. Påbegyndte i slutningen af denne ansættelse Phd-studium.

Publikationsliste - mere end 50 publikationer. For de sidste 2 år: 
1. Kemp, M., Høgh, S. V., Skov, M. N., Pedersen, S. S., Gahrn-Hansen, B. Hurtig patientnær diagnostisk beredskab er vigtig ved mistanke om Midd-le East respiratory syndrome-coronavirusinfektion. 22 sep. 2014 I : Uge-skrift for Laeger. 176

2. Poulsen MØ, Schøler L, Nielsen A, Skov MN, Kolmos HJ, Kallipolitis BH, Olsen A, Klitgaard JK. Combination therapy with thioridazine and diclox-acillin combats meticillin-resistant Staphylococcus aureus infection in Caenorhabditis elegans. J Med Microbiol. 2014 Sep;63(Pt 9):1174-80.

3. Hoegh SV, Skov MN, Boye K, Worning P, Jensen TG, Kemp M. Varia-tions in the Staphylococcus aureus-specific nuc gene can potentially lead to misidentification of meticillin-susceptible and -resistant S. aureus. J Med Microbiol. 2014 Jul;63(Pt 7):1020-2

4. Hartmeyer GN, Høgh SV, Chen M, Holt H, Skov MN, Kemp M. Need for species-specific detection for the diagnosis of amoebiasis in a non-endemic setting. Scand J Infect Dis. 2013 Nov;45(11):868-71

5. Lund ME, Skov MN, Mainz J. [There is no evidence for the employment of the tracer methodology for evaluation of quality in health care, neither in Denmark nor internationnaly]. Ugeskr Laeger. 2013 Jun 17;175(25):1794-6

6. Thorsing M, Klitgaard JK, Atilano ML, Skov MN, Kolmos HJ, Filipe SR, Kallipolitis BH.Thioridazine Induces Major Changes in Global Gene Ex-pression and Cell Wall Composition in Methicillin-Resistant Staphylococ-cus aureus USA300. PLoS One. 2013 May 17;8(5)

7. Hansen SG, Skov MN, Justesen US. Two cases of Ruminococcus gna-vus bacteremia associated with diverticulitis. J Clin Microbiol. 2013 Apr;51(4):1334-6.

Undervisningsfolio

1. Formel pædagogisk uddannelse
Pædagogisk kursus for kliniske undervisere (d. 12/9, 20/9 og 4/10 i 2011)
Bedre brug af e-learn (d.28/9 2011)
Introduktion til Blackboard Mobile learn (d. 30/9 2011)
Træt af dine Powerpoint? Brug Prezi til at give dine formidlinger et visuelt løft (d. 15/10 og 6/10 2011)

2. Uddannelsesadministrative opgaver 
Ansvarlig for planlægning, afholdelse og undervisning (inkl. udarbejdelse og retning af skriftlige eksamensopgaver) for:
* ”Mikrobiologi” blok på modulet ”Krop og Folkesundhed” på Folkesundhedsvidenskab, SDU
* ”Infektionssygdomme” blok på modulet ”Sygdomslære og folkesundhedsvidenskab” på Folkesundhedsvidenskab, SDU
* ”Infektionssygdomme” blok på modulet ”Klinisk Farmakologi og terapi B” på Farmaceutuddannelsen, SDU

3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
Undervisning på SDU
Undervisning af læger og bioanalytikere på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH 
Planlægning, afholdelse og undervisning på A-kurser i ”Molekylærbiologi” for alle yngre læger i klinisk mikrobiologiske hoveduddannelses-stillinger i Danmark
Vejledning af lægestuderende, læger, phd studerende, biomedicin studerende m. fl.
Udarbejder og retter eksamensopgaver indenfor de blokke jeg underviser på
Tidligere været intern vejleder for pædagogikumstuderende 
Planlægning, afholdelse og undervisning på årligt kursus i ”ELISA og PCR-teknikker” for yngre læger i introduktionsuddannelse på KMA, OUH
Medvejleder for lægestuderende, biomedicinstuderende og bioanalytiker-studerende med projekter vedrørende f.eks. igennem tiderne:
• Undersøgelse af forekomst af Tick-borne encephalitis og Louping ill virus i Danmark
• Characterization of thioridazins effect on the mecA gene from methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
• Undersøgelse af transmissionshastighed ved borreliainfektioner
• Evaluering af In House CMV PCR
Undervisning i DNA-baseret typning af bakterier på to 2 Phd-kurser i ” Infectious Veterinary Microbiology”
Videreuddannelse af laboranterne på Afdelingen for Veterinær Mikrobiologi, KVL
Undervisning på tilvalgsfag for veterinærstuderende i anvendt mikrobiologi (på 7. og 11. semester), KVL.
Videreuddannelse af laboranterne på Sektion for zoonotiske bakterier, Danmark fødevare- og veterinærforskning (DFVF), København og Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr, DFVF, Århus
Medvejleder for veterinærstuderende med projekter vedrørende f.eks. tiderne:
• In vivo genotype stabilitet af Salmonella Enteritidis (baseret på plasmid, ribo- og PFGE-typning)
• Genotypning og karakterisering af Escherichia coli O26:H11/H-
• Genotypning og karakterisering af Vibrio cholerae O139
• Genotypning og karakterisering af Pasteurella pneumotropica

4. metoder, materialer og redskaber
Erfaring med afholdelses af forelæsninger og case-/gruppearbejdes baseret undervisning.
Erfaring med praktisk undervisning i laboratoriet
Erfaringer med udvikling af video til formidling af mikrobiologisk viden i laboratoriet

5. Undervisningsudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser
Ingen formaliseret

6. Refleksion over egen pædagogisk praksis og fremtidig udvikling, herunder undervisningsevalueringer 
Arbejder med at videreudvikle min undervisning med øget interaktion og hermed variation og aktiv deltagelse fra alle (forelæsning afbrudt af 1 mio. spørgsmål/cases)
Arbejder med at udvikle en spørgeteknik hvor man får fat i alle (de fleste) uden at det kommer til at virke for aggressiv (selv dem der ikke rækker hånden op og sidder og putter sig).

Fingerprint

Dive into the research topics where Marianne Skov is active. These topic labels come from the works of this person. Together they form a unique fingerprint.
  • 1 Similar Researchers

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or