If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Curriculum

UNDERVISNINGSPORTFOLIO

1. Formel pædagogisk uddannelse

2013 Universitetspædagogikum, Syddansk Universitet (SDU)

2013 DUN konference, 23. maj.

2008 Mundtlig videnskabsformidling SDU (3 ECTS)

2004 Mundtlig formidling og personlig kommunikation Aalborg Universitet (6 ECTS)


2. Uddannelsesadministrative opgaver

2014 – Følgegruppe til Cand.Cur. på SDU

2007-2008: Planlagt temadage på Diplomstudier ved CVSU Lillebælt og CVU Øresund


3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen

2014 Marts Knowledge transfer in hospitals (English) på kurset: Knowledge Management for Engineers, Kandidatdel på inginiør uddannelsen ved Institut for Mechanics and Innovation. 3 timer, 10 studerende. Forelæsning og dialogisk undervisning med fælles reflektion.


2013 - Kommunikation med patienten - Informationssamtalen. Kandidatdel på medicinstudiet.Klinisk Institut, SDU.
1-2 hold pr. år, hver 8 x 3 timer med 6-9 studerende pr. hold. Teoriundervisning, dialogisk undervisning, postersession, caseundervisning, rollemodeller digitalt og i praksis, skuespillere, som instrueres i specielle sygeroller, fælles refleksion med støtte i videooptagelser og lydoptagelser af træningssessioner.

2009 - 2010, og igen fra 2012 - Kommunikation med patienten - Medicinsk Interview. Bachelordel på medicinstudiet. Klinisk Institut, SDU.
1-2 hold pr. år, hver 8 x 3 timer med 6-9 studerende pr. hold. Teoriundervisning, dialogisk undervisning, postersession, caseundervisning, rollemodeller digitalt og i praksis, skuespillere, som instrueres i specielle sygeroller, fælles refleksion med støtte i videooptagelser og lydoptagelser af træningssessioner.

2008 Forløbskoordination. Efteruddannelse af personer med mellemlang videregående sundhedsuddannelse. CVU Øresund, København. 4 timer, 12 studerende.Teoriundervisning, dialogisk undervisning med fælles reflektioner, tavle, powerpoint.

2007 - 2008 Dokumentation i sygeplejen. Diplomuddannelse af sygeplejersker, CVSU Lillebælt, Odense.
1 hold pr. år, hver 1 x 5 timer med 8-10 studerende pr. hold. Teoriundervisning, dialogisk undervisning med fælles reflektion, postersession, gruppearbejde, tavle, powerpoint.


1997 Hygiejne. Efteruddannelse af sygeplejersker. Folkeuniversitetet i Roskilde. 2 timer, 12 studerende. Forelæsning med powerpoint. Dialogisk undervisning med svar på studerendes undren.


4. Metoder, materialer og redskaber

2013 Videreudviklet og testet en udgave af e-portfolio til medicinstuderende på faget kommunikation (resultater præcenteret ved afslutning på universitetspædagogikum), SDU.
De studerende var glade for e-portfolioen trods et øget tidforbrug på 10-15 minutter syv gange i undervisningsforløbet. Holdet blev mere homogent og med større lyst til at træne, end andre hold uden e-portfolio. Merforbrug af tid for underviser blev stort (2 timer syv gange i undervisningsforløbet).


5. Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser

2014 – Medforsker på udvikling af testmateriale til kommunikationsundervisningen. Publikation følger (i samarbejde med Aarhus Universitet).

6. Refleksion over egen pædagogisk praksis og fremtidig udvikling - herunder undervisningsevalueringer (kun til internt brug)

E-portfolio i den afprøvede form gav et løft til undervisningen, men tager for lang tid at bruge for underviser i sin nuværende form. Måske kan de studerende give hinanden feedback på en eller anden måde, uden at deres grænser overskrides.

Skuespillerne kan måske addere noget til undervisningen, men de er meget hurtigt tilfredse med de studerendes formåen og skuespillernes ord bliver ofte "lov" hos de studerende. Skuespillerne skal måske tages mere med i feedbackrunden, men det skal være meget kontrolleret, og det skal skuespillerne vide.

Delen med gennemgang af lydfiler bliver hurtigt tung med nedsat læring. Alternative undervisningsformer og tider bør prøves.

 

Research areas

  • Nursing research
  • Continuity of Care

Fingerprint

Fingerprints are formed from scientific publications and create an index of weighted keyword concepts for each individual researcher.
  • 1 Similar Profiles

Network

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or