Personal profile

Research information

Søvn, insomni, smerte, seksualitet, Kirurgisk sygepleje, tværfagligt samarbejde

Research areas

Igangværende undersøgelsen har fokus på den akutte patient i forhold til søvn, hvile og velvære. Søvn og hvile har stor betydning for hvordan man trives og hvordan man oplever velvære. Søvnen har betydning for rehabiliteringsevnen hos ny-opererede patienter, giver energi til krop og psyke, styrker immunforsvaret, stabiliserer stresshormonproduktionen m.m. Hvorfor dårlig søvn gennem længere tid påvirker det enkelte menneske fysisk, psykisk og i sociale relationer. Formålet er at undersøge hvorvidt en hospitalsindlæggelse kan medføre udvikling af insomni og i så fald, om den bliver kronisk. Med viden om patienternes oplevelse af søvnen, hvile og velvære efter operation sat i forhold til før operation, vil man kunne guide fremtidige patienter til gode og støttende søvn- og hvilerutiner. Endvidere vil det være muligt at implementere hensigtsmæssige sygeplejerutiner i forhold til at prioritere hvile og søvn hos indlagte patienter.

Curriculum

Doktordisputats ved Lund Universitet. “The impact of nocturnal CPAP-treatment on sexuality and closeness in patients with obstructive sleep apnoea” Department of Respiratory Medicine and Allergology Lund University 2012 UddannelserTillidsrepræsentant uddannelsen. 2001. Intensiv specieluddannelse. 1998.Almen sygepleje-efteruddannelse. 1992.Bispebjerg sygeplejeskole. 1988. KurserBPL (Beyond Project Leadership), 2017NVivo kursus, 2016Strategisk forskningsledelse, RegionH, 2014Postgraduat kursus i bedømmelse af kliniske retningslinjer. Center for Kliniske Retningslinjer – Clearinghouse, Institut for Sundhed og Teknologi, Aalborg Universitet og Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. 2014. MasterClass - Systematiske reviews. Center for Kliniske Retningslinjer – Clearinghouse, Institut for Sundhed og Teknologi, Aalborg Universitet og Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. 2013. Validation of scales. Københavns Universitet. 2011Klinisk Sexologi. København Universitet. 2008. Basal Sexologi. København Universitet. 2008. Etik 2008. Videnskabelig kommunikation. 2007.Mundtlig Kommunikation 2007. SPSS Statistik 2007. Belgian Sleep Medicine Course.2007. UCSF, Forskerkursus.2005.AnsættelserSjællands Universitetshospital, Kirurgisk afdeling. 2017 - Rigshospitalet, Neurocenteret. 2013 – 2017Rigshospitalet, Tværfagligt Smertecenter, Neruoanæstesiologiske klinik. 2009 – 2013Rigshospitalet, Respirationscenteret Øst. Neruoanæstesiologiske klinik. 2001 – 2009Amager Hospital, Intensivt afsnit. 1996 – 01Rigshospitalet, Neurokirurgis Intensiv afdeling. Neruoanæstesiologiske klinik.1994 – 96Sct. Elisabeth Hospital, Kirurgisk afdeling. 1993 – 94Sct. Elisabeth Hospital, Medicinsk afdeling.1988 – 93Kongresser m.m.17th Nordic Sleep Conference. 201731st Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis. 201510th Quadrennial Congress of the European Association of Neuroscience Nurses. 201522st Meeting of the European Sleep Research Society. 201415th Nordic Sleep Conference. 201321st Meeting of the European Sleep Research Society. 201214th Nordic Sleep Conference. 20117th Congress of the European Federation of IASP Chapters. 201120th Congress of the European Sleep Research Society. 201013th Nordic Sleep Conference. 200912th International Conference on Home Mechanical Ventilation. 200919th Congress of the European Sleep Research Society. 200818th Congress of the European Sleep Research Society. 2006 4th International Meeting in Paediatric Neuromuscular Rehabilitation. 2006The 8th Congress of European Society for Sexual Medicine. 2005 Xl. Skandinaviske Søvnforskningskonference. 200517th Congress of the European Sleep research Society. 200422nd Annual Conference on Sleep Disorders in Infancy and Childhood. 20047th World Congress on Sleep Apnea. 2003Skandinavisk Møde, Søvn apnø og hjemmerespiratorbehandling. 200216th Congress of the European Sleep research Society. 2002Skandinavisk Møde, Søvnapnø og hjemmerespirator. 2001 Nordisk kurs om respiratorbehandling I hjemmet. 2001Teaching courseSexuality and CPAP. Nordic Sleep Conference 2017Nordisk kursus om respiratorbehandling i hjemmet, Maskebehandling, Sverige 2003 – 2009.Chair10th Quadrennial Congress of the European Association of Neuroscience Nurses. 2015Forelæsninger efter invitationSexuality in patients with multiple sclerosis. ECTRIMS 2015Seksualitet hos patienter. Avesta Søvnklinik, Sverige. 2014Søvn og Seksualitet. ResMed, Sverige. 2013. OSAS og seksualitet. Seminar i søvn og behandling. PolarMed, Norge 2007.Søvnens opbygning og funktion. 1st kongres for Nordiske Øre, Næse- og Hals sygeplejersker. København, 2006Ventilations og behandlingstilbud til patienter med Amyotrofisk Lateralsklerose, Muskelsvindfonden, København 2004. Maskebehandling hos børn med Obstruktiv Søvnapnø. Seminar i søvn og behandling. PolarMed, Norge 2004 Orale præsentationerSexuality in patients with a chronic neurological disorder – Sclerosis and Epilepsy10th Quadrennial Congress of the European Association of Neuroscience Nurses. 2015Mindfulness – hvad virker for hvem? Petersen, M. Udviklingsaktiviteter Sygeplejesymposium – Rigshospitalet. 2015Effekten af Mindfulness hos patienter med kroniske smerter: En randomiseret kontrolleret undersøgelse Petersen, M. Udviklingsaktiviteter Sygeplejesymposium – Rigshospitalet. 2014Sleep and sexuality - life satisfaction and closeness.15th Nordic Sleep Conference. 2013.Life Satisfaction and Close Relationship in Females with Sleep Apnea, Before and During CPAP Treatment14th Nordic Sleep Conference. 2011Family Life and Closeness in Females with Sleep Apnea, Before and During CPAP Treatment19th Congress of the European Sleep Research Society. 2008Svensk forening for søvnforskning og søvnmedicin. 2006PublikationerOriginal artikler. 1.Mindfulness-What Works for Whom? Referral, Feasibility, and User Perspectives Regarding Patients with Mixed Chronic Pain.Petersen M, la Cour P. J Altern Complement Med. 2016 Apr;22(4):298-305. doi: 10.1089/acm.2015.0310. Epub 2016 Mar 17 2.Pharmacokinetics of high-dose intravenous melatonin in humansLars P. H. Andersen, Mads U. Werner, Mette M. Rosenkilde, Andreas Q. Fenger, Marian C. Petersen, Jacob Rosenberg and Ismail GögenurJ Clin Pharmacol. 2016 Mar;56(3):324-9. doi: 10.1002/jcph.592. Epub 2015 Sep 14.3.Analgesic and Anti-hyperalgesic Effects of Melatonin in a Human Inflammatory PainModel: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Three-arm Crossover StudyAndersen, LPH., Gögenur, I., Fenger, AQ., Petersen, MC., Rosenberg, J., Werner, MU. Pain. 2015 Nov;156(11):2286-94. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000284.4.Effects of mindfulness meditation on chronic pain: A randomized controlled trial. La Cour, P., Petersen, MPain Med. 2015 Apr;16(4):641-52. doi: 10.1111/pme.12605. Epub 2014 Nov 7.5.A Capsaicin (8%) Patch in the Treatment of Severe Persistent Inguinal Postherniorrhaphy Pain: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled TrialBischoff, JM., Ringsted, TK., Petersen, M., Sommer, C., Üçeyler, N., Werner, MU.PLoS ONE (Impact Factor: 3.53). 01/2014; 9(10):e109144. DOI: 10.1371/ 6.Long-Term Effects of Continuous Positive Airway Pressure Treatment on Sexuality in Female Patients with Obstructive Sleep ApneaPetersen, M., Kristensen, E., Berg, S., Midgren, B.Sex Med. Volume 1, Issue 2, December 2013, Pages: 62–68.7.Lidocaine Patch (5%) in Treatment of Persistent Inguinal Postherniorrhaphy Pain: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Crossover Trial.Bischoff , JM., Petersen, M., Uçeyler, N., Sommer, C., Kehlet, H., Werner, MU.Anesthesiology. 2013 Dec;119(6):1444-52.8.Sexual function in male patients with obstructive sleep apnoea after 1 year of CPAP treatment.Petersen, M., Kristensen, E., Berg, S., Midgren, B.Clin Respir J. Volume 7, Issue 2, April 2013, Pages: 214–219.9.Sexual function in female patients with obstructive sleep apnea.Petersen, M., Kristensen, E., Berg, S., Giraldi, A., Midgren, B.J Sex Med. 2011 Sep;8(9):2560-8. doi: 10.1111/j.1743-6109.2011.02358.x. Epub 2011 Jun 23.10.Sexual function in male patients with obstructive sleep apnoea.Petersen, M., Kristensen, E., Berg, S., Midgren, B.Clin Respir J. 2010 Jul;4(3):186-91.Publikationer. 1.Mindfulness – hvad virker for hvem? Petersen, M. Abstract book :Udviklingsaktiviteter Sygeplejesymposium – Rigshospitalet. 20152.The Impact of CPAP Treatment on Life satisfaction and Close Relationship in Patients with Sleep Apnea.Petersen, M., Berg, S., Kristensen, E., Midgren, B.Abstract book: 22st Meeting of the European Sleep Research Society. 2014.3.Effekten af Mindfulness hos patienter med kroniske smerter: En randomiseret kontrolleret undersøgelseAbstract book: Sygeplejefestival 20144.Effects of Mindfulness meditation on chronic pain: A Randomized Controlled Trial.Petersen, M. Udviklingsaktiviteter Abstract book Sygeplejesymposium – Rigshospitalet. 20145.The Impact of CPAP Treatment on Life satisfaction and Close Relationship in Patients with Sleep Apnea.Petersen, M., Berg, S., Kristensen, E., Midgren, B.Abstract book: 15th Nordic Sleep Conference. 2013.6.Life satisfaction and close relationship in male and female sleep apnea patients before and after one year on CPAP treatment.Petersen, M., Berg, S., Kristensen, E., Midgren, B.Abstract book: 21st Meeting of the European Sleep Research Society. 2012.7.Comparison of sexual satisfaction between normals and patients with untreated obstructive sleep apnea and after 2 months of treatment with CPAP.Petersen, M., Kristensen, E., Berg, S., Midgren, B. Abstract book. 19th Congress of the European Sleep Research Society. 20088.Sexual Activity and CPAP-treatmentPetersen, M, Berg, S.Abstract book: 18th congress of the European Sleep Research Society.2006 9.Physical Intimacy and CPAP-treatment.Petersen, M, Berg, SAbstract book: 18th congress of the European Sleep Research Society.2006 10.Seksuel aktivitet og fysisk intimitet med CPAP-behandlingen.Petersen, M. Udviklingsaktiviteter Abstract book Sygeplejesymposium – Rigshospitalet. 200611.OSAS – Obstruktiv Søvnapnø Syndrom.Nyholm, G, Petersen, M. Sygeplejersken. 2004:(35):34-3812.Ophør med respiratorbehandling af en patient med Amyotrofisk Lateralsklerose. Petersen, M, Qvist, J. Ugeskrift for læger. 166, nr. 20 (2004), S. 1907-190913.Weight loss in obese patients with severe OSAS lowers level of CPAP pressure.Petersen, MC., Qvist, J. Abstract book: 7th World Congress on Sleep Apnea.200314.Vægttab – med eller uden medicin. Petersen, M. Abstract book Udviklingsaktiviteter Sygeplejesymposium – Rigshospitalet. 2002Poster præsentationer:1.Validation of Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) and the Confusion Assessment Method for ICU (CAM-ICU) in a Danish Neurointensive Care Unit (NICU).Larsen, L., Frokjaer, V., Nielsen, J.S., Skrobik, Y., Winkler, Y., Moller, K., Petersen, M., Egerod, I.American Thoracic Society. 2017.2.The Impact of CPAP Treatment on Life satisfaction and Close Relationship in Patients with Sleep Apnea.Petersen, M., Berg, S., Kristensen, E., Midgren, B.22st Meeting of the European Sleep Research Society. 2014.3.Effekten af Mindfulness hos patienter med kroniske smerter: En randomiseret kontrolleret undersøgelseSygeplejefestival 20144.The Impact of CPAP Treatment on Life satisfaction and Close Relationship in Patients with Sleep Apnea.Petersen, M., Berg, S., Kristensen, E., Midgren, B.15th Nordic Sleep Conference. 2013.5.Life satisfaction and close relationship in male and female sleep apnea patients before and after one year on CPAP treatment.Petersen, M., Berg, S., Kristensen, E., Midgren, B.21st Meeting of the European Sleep Research Society. 2012.6.Mindfulness and chronic pain: A randomized, controlled study of effect and feasibilityPetersen, M., Højsted, J. La Cour, P.7th Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC). 2011.7.Life satisfaction and close relationship in females with sleep apnea, before and during CPAP treatment.Petersen, M., Berg, S., Kristensen, E., Midgren, B.14th Nordic Sleep Conference. 2011.8.Life satisfaction and close relationship in females with sleep apnea, before and during CPAP treatment.Petersen, M., Berg, S., Kristensen, E. Midgren, B.20th Congress of the European Sleep Research Society. 2010.9.Comparison of sexual satisfaction between normals and patients with untreated obstructive sleep apnea and after 2 months of treatment with CPAP.Petersen, M., Kristensen, E., Berg, S., Midgren, B. 19th Congress of the European Sleep Research Society. 2008.10.Sexual Activity and CPAP-treatment Petersen, M., Kristensen, E., Ovesen, J., Berg, S., Midgren. B. 18th Congress of the European Sleep Research Society.2006.11.Physical Intimacy and CPAP-treatmentPetersen, M., Kristensen, E., Ovesen, J., Berg, S., Midgren, B. 18th Congress of the European Sleep Research Society.2006.12.How to develop respiratory equipment suitable for and supporting independent living.Fløytrup, .I, Kruse, A. (user), Lindeløv, A. (user), Petersen, L. (user), Petersen, MC. R.N., Kallehauge, H (patient) 4th International Meeting in Paediatric Neuromuscular Rehabilitation.2006.13.Weight loss in obese patients with severe OSAS lowers level of CPAP pressure.Petersen, MC., Qvist, J. 7th World Congress on Sleep Apnea.2003.Fagblade, magasiner, aviser: Samvirke, 27. april 17: Er nogen født mere morgensure end andre?DAGENS.dk, 11. november 2016: Forsker advarer: Forældre ødelægger børns søvn ved at sætter grænser for middagslurFOA, 22. november 2016: Ekspert: Søvn er afgørende for børns indlæringBT, 21. november 2016: Børn må ikke blive vækket fra deres middagslur: Så meget søvn har dit barn faktisk brug forSøndagsavisen, 15. november 2016: Forsker: Derfor bør du aldrig vække dit barnFOA, 11. november 2016: Forsker advarer: Forældre ødelægger børns lurVores børn, september 2015: Søvn: Sådan gør du, når dit barn vågner igen og igen og igen og igen…MAMA.dk, 2. marts 2015: 3 gode tips til putteritualetPolitiken, 11. februar 2014: Natlige bip fra telefonen gør dig syg og ukoncentreretHegnar.no, 11. februar 2014: Mobilstøy kan ramme jobb og helseBørn og unge, nr. 35, 2009: Børn skal sove ad libitumTVTV2, 11. november 2016: Jeg vækker mit barn, ellers kan det ikke soveTV2 Go´aften Danmark, 19. februar 2015: Tag en beslutning om at dit barn skal sove alene - og stå fast på denPjece”Fakta om spæd- og småbørns søvn” © S. Berg & M. Petersen 2009.

Fingerprint

Dive into the research topics where Marian Petersen is active. These topic labels come from the works of this person. Together they form a unique fingerprint.
  • 1 Similar Researchers

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or