Personal profile

Curriculum

2007-10 : Deltager i det forskningsrådsstøttede forskningsprojekt ”Krimi og
kriminaljournlistik i Skandinavien.
2005-08 : Medlem af Institutudvalg, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU.
2005-08 : Medlem af Akademisk Råd, SDU.
2002-07 : Studienævnsformand og studieleder, Center for Nordiske Studier, SDU.
1996-2001 : Medredaktør af tidsskriftet Synsvinkler.
1995- : Lektor ved Institut for Littratur, Kultur og Medier, Odense Universitet.
1994-1995 : Lektorvikar ved Institut for Littratur, Kultur og Medier, Odense Universitet.
1992-1994 : Stipendiat ved Institut for Film & Medievidenskab, KUA, financieret af Statens Humanistiske Forskningsråd. Stipendieprojekt: 'Den københavnske
populærpresse ca. 1860-1880'.
1990-1992 : Ekstern lektor i massekommunikation ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.
Lektorvikar (på 3/4 tid) i litteratursociologi ved Danmarks Biblioteksskole.
1986-1990 : Adjunkt i massekommunikation, Institut for Litteraturvidenskab og
Institut for Film- og medievidenskab, Københavns Universitet.
1987-89: Medlem af Studienævnet for Litteraturvidenskab.
1981-1986 : Lektorvikar i tekstvidenskab ved Institut VI (danskfaget), Roskilde Universitetscenter.
1982-83: Medlem af Studienævnet for Dansk.
1983-85: Medlem af Studienævnet for den humanistiske basisuddannelse.
1981 : Guldmedalje for besvarelse af prisopgave udskrevet af Odense Universitet.
Ekstern lektor i litteratursociologi ved Nordisk Institut, Odense Universitet.
1978-1981 : Kandidatstipendiat ved Nordisk Institut, Odense Universitet, i tilknytning til
forskningsprojektet 'Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse 1880-1920'.
1977 : Cand.phil. i dansk, Odense Universitet.
1975-1977 : Ansættelser som undervisningsassistent i Litteraturteori og -analyse og Massekommunikation ved Nordisk Institut, Odense Universitet.
1973 : Bifag i dansk, Odense Universitet.
1971 : mat.fys. studentereksamen, Varde Gymnasium.

Research areas

• Dansk tekst- og bevidsthedshistorie
• Læse- og mediekulturer 1850-1950
• Journalistik- og mediehistorie
• Litterær journalistik

Nuværende forskningsprojekt
Læsekultur i Danmark ca. 1865-85