1982 …2019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1982 2019

Filter
Book chapter
2018

European Literature and Book History in the Middle Ages, c. 600-c. 1450

Mortensen, L. B., 2018, Oxford Research Encyclopedias: Literature. Oxford University Press, 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Roman Empire
Medieval Period
European Literatures
History of Books
Latin Language

Latin as Vernacular: Critical Mass and ‘Librarization’ of New Book Languages

Mortensen, L. B., 2018, Anfangsgeschichten : Der Beginn volkssprachiger Schriftlichkeit in komparatisticher Perspektive. Kössinger, N., Krotz, E., Müller, S. & Rychterová, P. (eds.). Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, p. 71-90

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

The Material and the Implied Library: Book Collections, Media History, and Authority in Twelfth Century Papal Europe

Mortensen, L. B., 2018, Reframing Authority: The Role of Media and Materiality. Feldt, L. & Høgel, C. (eds.). Sheffield: Equinox Publishing, p. 65-84 (Comparative Research on Iconic and Performative Texts, Vol. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2015

Preface

Stella, F. & Mortensen, L. B., 2015, Medieval Letters: Between Fiction and Document. Høgel, C. & Bartoli, E. (eds.). Turnhout: Brepols Publishers, p. 1-8 (Utrecht Studies in Medieval Literacy, Vol. 33).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2013

Eystein and Passio Olavi: author, editor or project leader?

Mortensen, L. B., 2013, Eystein Erlendsson – Erkebiskop, politiker og kirkebygger. Bjørlykke, K., Ekroll, Ø., Syrstad Gran, B. & Herman, M. (eds.). Trondheim: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag, p. 77-85

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Introduction: What is Nordic Medieval Literature?

Mortensen, L. B. & Lehtonen, T. M. S., 2013, The Performance of Christian and Pagan Storyworlds. Non-Canonical Chapters of the History of Nordic Medieval Literature. Lars Boje, M. & Lehtonen, T. M. S. (eds.). Turnhout: Brepols Publishers, p. 1-41

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Late Medieval Urban Civilization and its North European Variant

Mortensen, L. B. & Bisgaard, L., 2013, Guilds, Towns, and Cultural Transmission in the North, 1300-1500. Mortensen, L. B., Bisgaard, L. & Pettitt, T. (eds.). Syddansk Universitetsforlag, p. 7-30

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2012

A Thirteenth-Century Reader of Saxo's Gesta Danorum

Mortensen, L. B., 2012, The Creation of Medieval Northern Europe. Christianisation, Social Transformations, and Historiography: Essays in Honour of Sverre Bagge. Melve, L. & Sønnesyn, S. (eds.). Dreyers Forlag, p. 346-355

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Introduction

Mortensen, L. B. & Agapitos, P., 2012, Medieval Narratives between History and Fiction. From the Centre to the Periphery of Europe, c. 1100-1400. Agapitos, P. & Mortensen, L. B. (eds.). Museum Tusculanum, p. 1-24

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Roman Past and Roman Language in Twelfth-Century English Historiography

Mortensen, L. B., 2012, Conceptualizing Multilingualism in England, c. 800-c.1250. Tyler, E. M. (ed.). Brepols Publishers, p. 309-320

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

The Status of the 'Mythical' Past in Nordic Latin Historiography (c. 1170-1220)

Mortensen, L. B., 2012, Medieval Narratives between History and Fiction. From the Centre to the Periphery of Europe, c. 1100-1400. Mortensen, L. B. & Agapitos, P. (eds.). Museum Tusculanum, p. 103-139

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2011

Historia Norwegie and Sven Aggesen: Two Pioneers in Comparison

Mortensen, L. B., 2011, Historical Narratives and Christian Identity on a European Periphery: Early History Writing in Northern, East-Central, and Eastern Europe (c. 1070-1200). Garipzanov, I. H. (ed.). Turnhout: Brepols Publishers, p. 57-70 (Medieval Texts and Cultures of Northern Europe).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2010

Litterær teknik og sprogets repræsentative effekt hos Snorre og Saxo

Mortensen, L. B., 2010, Saxo og Snorre. Jørgensen, J. G., Friis-Jensen, K. & Mundal, E. (eds.). København: Museum Tusculanum, p. 113-129 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Writing and Speaking of St Olaf: National and Social Integration

Mortensen, L. B., 2010, Saints and their Lives on the Periphery. Veneration of Saints in Scandinavia and Eastern Europe (c. 1000-1200). Antonsson, H. & Garipzanov, I. H. (eds.). Turnhout: Brepols Publishers, p. 207-218

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2009

Digternes lys og ære: Vergil som kulturhelt i højmiddelalderen

Mortensen, L. B., 2009, Antikken i ettertiden. Skoie, M. & Vestrheim, G. (eds.). Oslo: Universitetsforlaget, p. 70-79

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

2008

From Vernacular Interviews to Latin Prose (ca. 600-1200)

Mortensen, L. B., 2008, Oral Art Forms and their Passage into Writing. Mundal, E. & Wellendorf, J. (eds.). København: Museum Tusculanum, p. 53-68

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2007

"Helt anderledes ser det ud i vor tid". Anders Sørensen Vedel og det første korstog

Mortensen, L. B. & Skovgaard-Petersen, K., 2007, Tænkesedler. 20 fortællinger af fædrelandets litteraturhistorie. Festskrift for Flemming Lundgreen-Nielsen. Blicher, H., Jørgensen, M. K. & Akhøj Nielsen, M. (eds.). København: UJDS, p. 55-71

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

"I begyndelsen var bogen" & "Højmiddelalderen 1100-1300"

Mortensen, L. B., 2007, Dansk litteraturs historie, bind 1: 1100-1800. Mortensen, K. P. & Schack, M. (eds.). København: Bruun Rasmussen Publishers, p. 18-46, 52-90, 96-97

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

2006

Conclusion

Mortensen, L. B., 2006, The Beginnings of Nordic Scribal Culture, ca 1050-1300; Report from a Workshop on Parchment Fragments, Bergen 28-30 October 2005. Ommundsen, Å. (ed.). Bergen, p. 55-56

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Introduction

Mortensen, L. B., 2006, The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom (c. 1000-1300). Mortensen, L. B. (ed.). Copenhagen: Museum Tusculanum, p. 7-16

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Sanctified Beginnings and Mythopoietic Moments. The First Wave of Writing on the Past in Norway, Denmark, and Hungary, c. 1000-1230

Mortensen, L. B., 2006, The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom (c. 1000-1300). Mortensen, L. B. (ed.). Museum Tusculanum, p. 247-273

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2005

Den formative dialog mellem latinsk og folkesproglig litteratur ca 600-1250. Udkast til en dynamisk model

Mortensen, L. B., 2005, Reykholt som makt- og lærdomssenter i den islandske og nordiske kontekst. Mundal, E. (ed.). Snorrastofa, Reykholt, p. 229-271

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den norske middelalderlitteratur på latin

Mortensen, L. B., 2005, Den kirkehistoriske utfordring. Imsen, S. (ed.). Trondheim: TAPIR Akademisk Forlag, p. 139-146

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2004

Imitation og originalitet hos en tidlig renæssancehumanist

Mortensen, L. B., 2004, Renæssancen. Dansk — Europæisk — Globalt. Pade, M. & Skafte Jensen, M. (eds.). Museum Tusculanum, p. 127-145 (Renæssancestudier; No. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

The Rhetoric of the Latin Page. Authority, Persuasion and Latinity in Medieval and Renaissance Historiography

Mortensen, L. B., 2004, Text and Voice: The Rhetoric of Authority in the Middle Ages. Børch, M. (ed.). Syddansk Universitetsforlag, p. 64-96

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Torfæus's fortale til den danske oversættelse af Flatøybogen. Udgivet med indledning og kommentar

Mortensen, L. B., 2004, Den Nordiske Histories Fader, Tormod Torfæus (Karmøyseminaret 2002). Jacobsen, A. I. (ed.). Karmøy, p. 213-221

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2003

Erkebispesetet I Nidaros – Arnestad og Verkstad for Olavslitteraturen

Mortensen, L. B. & Mundal, E., 2003, Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537. Søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens Historie. Imsen, S. (ed.). Trondheim: TAPIR Akademisk Forlag, p. 353-384

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

The study of medieval Latin literature — an expanding field of little impact?

Mortensen, L. B., 2003, Mediävistik in 21. Jahrhundert. Stand und Perspektiven der internationalen und interdisziplinären Mittelalterforschung. Goetz, H-W. & Jarnut, J. (eds.). München: Wilhelm Fink Verlag, p. 135-147

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2002

Recent Research in the Legend of Saint Olav

Mortensen, L. B., 2002, Lateinische Biographie von der Antike bis in die Gegenwart - Scripturus vitam. Festgabe für Walter Berschin zum 65. Geburtstag. Walz, D. (ed.). Heidelberg: Mattes Verlag, p. 1011-1018

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2000

Impero Romano, Historia Romana e Historia Langobardorum

Mortensen, L. B., 2000, Paolo Diacono. Un' autore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio. Atti del Convegno internazionale di studi, Cividale del Friuli-Udine, 6-9 maggio 1999. Chiesa, P. (ed.). Udine, p. 355-366

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Olav den Helliges mirakler i det 12. årh.: streng tekstkontrol eller fri fabuleren?

Mortensen, L. B., 2000, Olavslegenden og den latinske historieskrivning i 1100-tallets Norge. Mortensen, L. B., Skovgaard-Petersen, K. & Ekrem, I. (eds.). København: Museum Tusculanum, p. 87-105

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

The Nordic Archbishoprics as Literary Centres around 1200

Mortensen, L. B., 2000, Absalon of Lund and his World. Friis-Jensen, K. & Skovgaard-Petersen, I. (eds.). Roskilde: Roskilde Museum, p. 133-157

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

1999

Philosophical learning on the edges of Latin Christendom. Some late twelfth-century examples from Scandinavia, Poland, and Palestine

Mortensen, L. B., 1999, Medieval Ananlyses in Language and Cognition. Ebbesen, S. & Friedman, R. L. (eds.). Copenhagen: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, p. 301-313 (Historisk-filosofiske Meddelelser, Vol. 77).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

1998

Andreas Velleius’s Commentarius de scribenda historia Danica (1578) and its European background

Mortensen, L. B., 1998, Conventus Neo-Latini Bariensis. Proceedings of the Ninth International Congress of Neo-Latin Studies Bari 29 August to 3 September 1994. Schnur, R. (ed.). Tempe: Medieval & Renaissance Texts & Studies, Vol. 184. p. 401-410

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Working with Ancient Roman History: A Comparison of Carolingian and Twelfth-Century Scholarly Endeavours

Mortensen, L. B., 1998, Gli Umanesimi medievali. Atti del II Congresso dell’ "Internationales Mittellateinerkomitee" - Firenze, Certosa del Galluzzo, 11-15 settembre 1993. Leonardi, C. (ed.). SISMEL - Edizioni del Galluzzo, p. 411-420

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1997

Det romerske epos som historisk og litterær kilde i højmiddelalderen

Mortensen, L. B., 1997, Homer gennem tiden. Historie eller fiktion. Skafte Jensen, M. (ed.). København: Museum Tusculanum, p. 46-57

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1996

Quomodo scit litteras, cum non didicerit? — uskolet lærdom i middelalderen

Mortensen, L. B., 1996, Hvad tales her om? 46 artikler om græsk-romersk kultur. Festskrift til Johnny Christensen. Christensen, M. S. (ed.). Museum Tusculanum, p. 329-335

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1995

Anders Sørensen Vedel. The Latin writings of a vernacular humanist

Mortensen, L. B., 1995, A History of Nordic Neo-Latin Literature. Skafte Jensen, M. (ed.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 267-279

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Change of Style and Content as an Aspect of the Copying Process. A Recent Trend in the Study of Medieval Latin Historiography

Mortensen, L. B., 1995, Bilan et perspectives des études médiévales en Europe. Actes du premier Congrès européen d’Études Médiévales (Spoleto, 27-29 mai 1993). Hamesse, J. (ed.). Louvain-La-Neuve, p. 265-276

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Stylistic choice in a reborn genre. The national histories of Widukind of Corvey and Dudo of St. Quentin

Mortensen, L. B., 1995, Dudone di San Quintino. Gatti, P. & Degl'Innocenti, A. (eds.). Trento: Editrice Università degli Studi di Trento, p. 77-102

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1994

The Printed Dedication: Its Functions and some Danish Statistics from the Nordic Neo-Latin Database

Mortensen, L. B., 1994, Acta Conventus Neo-Latini Hafniensis. Proceedings of the Eighth International Congress of Neo-Latin Studies, Copenhagen 12-17 Aug. 1991. Schnur, R. (ed.). Binghamton: Medieval & Renaissance Texts & Studies, Vol. 120. p. 699-709

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1993

Det 12. århundredes renæssance i Norge: Teoderik Munk og Romerriget

Mortensen, L. B., 1993, Antikken i norsk litteratur. Andersen, Ø. & Aarseth, A. (eds.). Bergen: Det Norske Institutt i Athen, p. 17-35 (Skrifter utgitt av Det Norske Institutt i Athen, Vol. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Folkevandringerne og Imperium Romanum

Mortensen, L. B., 1993, Imperium Romanum. Realitet, idé, ideal. I: Fra grundlæggelse til undergang. Isager, J. & Due, O. S. (eds.). Århus: Sfinx, p. 291-312

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

1992

The texts and contexts of ancient Roman history in twelfth-century Western scholarship

Mortensen, L. B., 1992, The Perception of the Past in the Twelfth Century. Magdalino, P. (ed.). London: The Hambledon Press, p. 99-116

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1991

Den latinske version af Anders Sørensen Vedels historiografiske programskrift (Gks 2437 4o)

Mortensen, L. B., 1991, Latin og nationalsprog i Norden. Alenius, M., Bergh, B., Friis-Jensen, K., Boserup, I. & Skafte Jensen, M. (eds.). Museum Tusculanum, p. 34-44 (Renæssancestudier, Vol. 5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1989

Fra germanere til grækere og arabere. Vesteuropas fremmede fra Theodosius den Store til Karl den Store

Mortensen, L. B., 1989, Europa og de fremmede i middelalderen. Villads Jensen, K. (ed.). p. 27-39

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

1987

[Niels Steensens latinske Breve]

Mortensen, L. B., 1987, Niels Stensen's korrespondance i dansk oversættelse I-II: Efter forarbejder af Karen Plovgaard oversat af Marianne Alenius, Ernst Dittmer, Harriet M. Hansen, Kaspar Kallan, Lars Boje Mortensen, Povl Skårup og udgivet af Harriet Merete Hansen. Merete Hansen, H. (ed.). C. A. Reitzel, 179 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

1985

Hvem var Anders Sunesens muse? En undersøgelse af fortalen til Hexaemeron

Mortensen, L. B., 1985, Anders Sunesen — stormand, teolog, administrator, digter. Ebbesen, S. (ed.). København: Gad, p. 205-219

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch