If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Curriculum

Undervisningsportfolio

Formel pædagogisk uddannelse

Ingen

Uddannelsesadministrative opgaver

Ingen

Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen

Siden 2009 øvelsestimer på bachelor delen af medicinstudiet (mikrobiologisk metodelære)

Siden 2009 Holdtimer på bachelor delen af medicin studiet inden for klinisk mikrobiologi (lektionerne: håndhygiejne og mikrobiologiske prøvetagningsprincipper)

Siden 2009 holdtimer på bachelor delen af medicin studiet inden for klinisk mikrobiologi (lektionerne: Streptokokker, stafylokokker, antibakteriel kemoterapi, resistensmekanismer)

Siden 2011 forelæsninger på bachelor delen af medicin studiet inden for klinisk mikrobiologi (lektionerne: Streptokokker, stafylokokker, antibakteriel kemoterapi, resistensmekanismer)

2014 udvikling af podcast til lektionen håndhygiejne

Metoder, materialer og redskaber

Anvendelse af Adobe Captivate til udarbejdning af podcast's

Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser

Ingen

Fingerprint

Fingerprints are formed from scientific publications and create an index of weighted keyword concepts for each individual researcher.
  • 1 Similar Profiles