Personal profile

Education/Academic qualification

Cand.mag. i tysk og turisme, Afsluttet i 2001