If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Curriculum

Curriculum Vitae: Jørn Henrik Petersen

Ansættelser:

 • 1974 - : professor i socialvidenskab, Odense Universitet/Syddansk Universitet, Odense
 • 1973 - 74: afdelingsleder, Odense Universitet
 • 1970 - 73: amanuensis, Odense Universitet
 • 1968 - 70: kandidatstipendiat, Socialpolitisk Institut, Aarhus Universitet

Uddannelse:

 • 1963 - 68: Aarhus Universitet, cand.oecon. 1968

Akademiske grader:

 • 1985; dr.phil., Odense Universitet
 • 1971: lic.oecon. (ph.d),, Aarhus Universitet
 • 1970: tildelt Aarhus Universitets guldmedalje

Administrative hverv ved Universitetet:

 • 2005 - 2008: leder af Center for Velfærdsstatsforskning, Syddansk Universitet
 • 2002 - 2005: prorektor, Syddansk Universitet
 • 2002 - 2005: medlem af bestyrelsen for Handelshøjskole Centret, Slagelse
 • 1998 - 2004: Institut- og studieleder af journalistuddannelsen ved Syddansk Universitet
 • formand for Odense Universitets udvalg vedr. udformning af en journalistuddannelse ved Odense Universitet
 • 1991 - 1997: Leder af Center for Helsetjenesteforskning og socialpolitik, Odense Universitet
 • 1985 - 1986: Formand for Det samfundsvidenskabelige Fagråd, Odense Universitet
 • tidligere institutleder for forskellige instiutter ved Odense Universitet

Ledelseshverv i tilknytning til andre forskningsinstitutioner:

 • 2007 -: medlem af bestyrelsen for Det nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI
 • 1996 - 1997: medlem af den nationale bestyrelse for MPH-uddannelsen
 • 1995 - 2000: medlem af ledelsen for Center for Velfærdsstatsforskning (samarbejdsprojekt mellem Socialforskningsinstituttet og Odense Universitet)
 • 1994 - 2002: formand for Socialforskningsinstituttets forskningsudvalg
 • 1993 - 1995: faggruppeformand under Det strategiske Miljøforskningsprogram
 • 1985 - 1986: formand for Socialforskningsinstituttets forskningsudvalg
 • 1980 - 1982: medlem af styregruppen for Amtskommunernes og Kommunernes Forskningsinstitut
 • 1978 - 1981: medlem af Dansk Sygehusinstituts bestyrelse
 • 1977 - 1982: medlem af Socialforskningsrådet
 • 1975 - 1976: ekstern rektor for Roskilde Universitetscenter
 • 1975 - 1981: medlem af Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd
 • 1975 - 1978: formand for Det faglige Landsudvalg for Samfundsvidenskabelige og Sociale Uddannelser, Undervisningsministeriet
 • 1975 - 1978: medlem af Sektoruddannelsesrådet for De videregående Uddannelser, Undervisningsministeriet

Medlemsskab af kommissioner, udvalg m.v.:

 • 2004 - 2005: formand for styregruppen vedr. fremsynet "Det aldrende samfund 2030", Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
 • 2003 - 2006: medlem af Velfærdskommissionen, Statsministeriet
 • 1991 - 1993: medlem af Socialkommissionen, Socialministeriet
 • 1985 - 1995: medlem af Det økonomiske Råd, Økonomiministeriet
 • 1984 - 1986: medlem af Danmarks Sparekasseforenings Pensionsudredningsudvalg
 • 1983 - 1986: formand for Sundhedstyrelsen Transplantations- og Dødskriterieudvalg, Indenrigsministeriet
 • 1976 - 1980: medlem af det familiepolitiske udvalg under Børenekommissionen, Socialministeriet
 • 1976 - 1978: medlem af socialformidleruddannelsesudvalget, Socialministeriet
 • 1975 - 1984: dansk repræsentant i Kommissionen af Uafhængige Socialpolitiske Eksperter under De Europæiske Fællesskaber
 • medlems- eller formandsskab i talrige udvalg til bedømmelse i forbindelse med lektor- og professoratsansættelser, disputatser, ph.d. afhandlinger m.v.

Ledelse af forskningsprojekter:

 • 2008 - 2014: sammen med Klaus Petersen projektansvarlig for Dansk Velfædshistorie finansieret af Carlsberg Fondet
 • 2005 - 2008: projektleder af Velfærd for Ældre - Holdning og Handling finansieret af Ældreforum, Servicestyrelsen og Socialministeriet
 • 1997 - 2000: projektleder på Rockwool Fondens sundhedsstudier

Redaktionelle hverv:

 • 1992 - 2001: medlem af Nationaløkonomisk Tidsskrifts redaktionsudvalg
 • 1981 - 1987: redaktør af Økonomi og Politik

Andre ledelseshverv:

 • 2006 -: næstformand i Fynske Medier P/S
 • 2002 -: formand for Fyens Stiftstidendes bestyrelse
 • 2001 -: formand for bestyrelsen for Revisionsaktieselskabet af 1962
 • 2001 -: medlem af bestyrelsen for Marius Pedersen/ONYX Holding
 • 2002 - 2005: formand for bestyrelsen for Danmarks Mediemuseum
 • 2002 - 2006: medlem af bestyrelsen for De Bergske Blade
 • 2001 - 2002: medlem af Fyens Stiftstidendes bestyrelse
 • 2000 - 2002: næstformand i bestyrelsen for Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum
 • 1996 - 2008: medlem af Sct. Knuds Sogns menighedsråd
 • 1994 - 1995: medlem af varslingsudvalget under Fyns amt 
 • 1988 - 2001: medlem af bestyrelsen for Marius Pedersen A/S
 • 1988 - 89: medlem af Fyns Amts udredningsgruppe om prioritering i sundhedssektoren
 • 1986 - 1994: formand for TV2's bestyrelse
 • 1982 - 1986: formand for bestyrelsen for MEDIF-prisen
 • 1979 - 1982; medlem af hovedbestyrelsen for Ensomme Gamles Værn

Gæsteforelæsninger:

 • Bergens Universitet
 • Freie Universität, Berlin
 • Universität Bremen
 • Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt
 • Göteborgs Universitet
 • Universitetet i Kaunas
 • Kölns Universitet
 • Katholieke Universiteit, Leuven
 • Lunds Universitet
 • Universität München
 • Jawarhal Nehru University, New Delhi
 • Kwansei-Gaguin University, Nishinomiya
 • Punjabi University
 • Oslo Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Umeå Universitet
 • Centre for Research in ural and Industrial Development, Chandigahr
 • Indian Institute of advanced Studies, Shimla
 • Indian Institute of Public Administration, New Delhi

Publikationer:

Monografier:

 • Hjemmehjælpens historie. Ideer, holdninger, handlinger, Syddansk Universitetsforlag, 2008
 • Velfærd for ældre - holdning og handling, Syddansk Universitetsforlag, 2008
 • Den danske lovgivning om alderdomsforsørgelse II, 1891 - 1933, Fra skøn til ret, Syddansk Universitetsforlag, 2006
 • Socialøkonomi og -politik, Odense Universitetsforlag, 2000
 • Velfærd og marked, Odense Univesitetsforlag, 1996
 • Indledende mikroøkonomi, En moderne tilgang, Odense Universitetsforlag, 1993 og 1990
 • Efficiens og atomistisk konkurrence, Odense Universitetsforlag, 1992
 • Hvordan munde mættes og goder og glæder fordeles, Danmarks Sparekasseforening, 1986
 • Den danske alderdomsforsørgelseslovgivning udvikling I, Oprindelsen, Odense Universitetsforlag, 1985
 • Hvorfor kan den offentlige sektor ikke styres (sammen med Kjeld Møller Pedersen), Berlingske Leksikonforlag, 1980
 • Socialpolitisk Teori, bind III, Velfærdsøkonomi og socialpolitik, Odense Universitetsforlag, 1978
 • Socialpolitisk Teori, bind II, Odense Universitetsforlag, 1974
 • Socialpolitisk Teori, bind I, Odense Universitetsforlag, 1972
 • Aspekter af den økonomiske problematik i en centraldirigeret økonomi, Odense Universitetsforlag, 1971

Essaysamlinger:

 • Moralske Epistler. Umiddelbare betragtninger over velfærdsstatens grundproblemer, Odense Universitetsforlag, 1999
 • Vandringer i velfærdsstaten. 11 bidag om velfærdsstatens legitimitet, Odense Universitetsforlag, 1996

Redigerede antologier:

 • 13 værdier bag den danske velfærdsstat (sammen med Klaus Petersen og Lis Holm Petersen), Syddansk Universitetsforlag, 2007
 • 13 løsninger for den danske velfærdsstat (sammen med Klaus Petersen), Syddansk Universitetsforlag, 2006
 • 13 reformer af den danske velfærdsstat (sammen med Klaus Petersen), Syddansk Universitetsforlag, 2005
 • 13 udfordringer til den danske velfærdsstat (sammen med Klaus Petersen), Syddansk Universitetsforlag, 2004
 • Om sundhedssektorens svære valg, Odense Universitetsforlag, 1995

Jørn Henrik Petersen har en omfattende produktion af videnskabelige artikler, kronikker og kommentarer m.v. i medierne, bidrag til bøger, festskrifter og antologier bag sig. Han har bl.a. offentliggjort artikler i Social Forskning, Journal of Sociology, Nordicom, Arbejderhistorie, Labour Economics, Samfundsøkonomen, Månedsskrift for praktisk lægegerning, Journal of Welfare and Social Security Studies, Nationaløkonomisk Tidsskrift, Deutsche Renten Versicherung, politica, International Journal of Production Economics, Nordisk Forsikringstidsskrift, Eurepe Blanche, Økonomi og Politik, History of Political Economy, Journal of Overseas Social Security News, Social Policy & Administration, Journal of Common Market Studies, Journal of Social Policy, Gerontologi og Samfund, Statsvetenskaplig Tidsskrift, Journal of Institutional and Theoretical Economics, European Journal of Political Economy, Historie, Juristen og Økonomen, Nordisk Administrativt Tidsskrift, Revista De Seguridad Social, Socialt Tidsskrift, Ugeskrift for Læger, Journal of Political Economy.

Research areas

 • Den danske velfærdsstats historie
 • Social- og velfærdspolitik
 • Velfærdsstatens normative grundlag

Research information

Igangværende projekter:

 • Dansk Velfærdshistorie (2008-14)
 • Velfærdsstatens normative grundlag (2008-11)

Fingerprint

Dive into the research topics where Jørn Henrik Petersen is active. These topic labels come from the works of this person. Together they form a unique fingerprint.
 • 1 Similar Researchers