Jakob Juul-Sandberg (orlov)

LL.M., PhD

  • Campusvej 55

    5230 Odense M

    Denmark

20072018
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Curriculum

Curriculum Vitae

Associate Professor, Jakob Juul-Sandberg; PhD., LL.M.

Department of Law, University of Southern Denmark
Campusvej 55, DK 5230 Odense M
e-mail: jju@sam.sdu.dk
Tel. +45 50 80 45 35


Education etc.:

1989-1992 HHX, Business School (Skanderborg-Odder Handelsskole)

1992-1995 Bank Clerk at Jyske Bank, Aarhus and Copenhagen

1996-2000 Student Assistant at Jyske Bank, Aarhus

1995-2000 Cand. jur. (LL.M) at Aarhus University

2000-2005 Assistant Attorney/Attorney at Focus Advokater I/S, Odense
20.1.2003 Attorneys Exam
18.2.2004 Entitled to appear before the High Courts

2003 Summerschool »English legal methods«, Cambridge University, England 1.-30.7.2003 


Academic career:

2005-07 Phd. at University of Southern Denmark

2007-09 Assistant Professor at University of Southern Denmark

1.12.2009- Associate Professor at University of Southern Denmark

2012-2014 Researcher - EU financed Research Project affiliated to Universität im Bremen (ZERP). (http://www.tenlaw.uni-bremen.de/)


Teaching, administration etc.:

2003-2005 External teacher at University of Southern Denmark

2007- Teaching at University of Southern Denmark in different subjects related to the law of properties and obligations

2008 »Teacher of the year 2008« - Department of Law

2008 Passed course on theories of education (Universitetspædagogikum) at University of Southern Denmark

2008- Supervisor - Internships for Law students at University of Southern Denmark

2009- Teaching Tenancy Law on different external courses for Attorneys.


List of Publications:

2007 Ph.d.-thesis: »Det lejedes værdi«, Forlaget Thomson, november 2007

2007 »Lovreguleringen af aftaler om huslejefastsættelse i beboelseslejemål et kludetæppe«, Juridiske emner ved Syddansk Universitet, red. Hans Viggo Godsk Pedersen, DJØF forlag, 2007, s. 68-96.

2008 »Nova ved indbringelse af huslejenævnsafgørelser for boligretten«, i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, 2007, s. 561-566.

2008 Medforfatter »Kommenteret lov om leje af almene boliger«, DJØF forlag

2009 »Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning«, DJØF forlag

2009 »Anvendelse af sammenligningslejemål i sager om fastsættelse af det lejedes værdi med udgangspunkt i en analyse af T:BB 2009.164 V« i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, 2009, s. 408-413.

2009 »Forpagtningsaftaler og lejelovgivningens anvendelsesområde« i Juridiske emner ved Syddansk Universitet, red. Hans Viggo Godsk Pedersen, DJØF forlag, 2009, s. 184-197.

2009 »Ret til prøvelse af lejens størrelse særligt efter manglende iagttagelse af en indsigelsesfrist« i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, 2009, s. 609-614.

2009 Contribution to EU Report: Protection of purchacers in the case of cross-border purchasers of real property in the European Union via CesDEC, Department of Law - Faculty of Law, University of Brescia

2010 »Det lejedes værdi«, 2. revised edition, Forlaget Thomson Reuters

2010 »Skønsmandens kompetencer i sager om fastsættelse af markedslejen – og skønserklæringens bevismæssige værdi i denne sammenhæng« i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, 2010, s. 415-421. (together with Patrizia Martinelli, Attorney).

2011 »Boligreguleringslovens kapitel IV A - Anvendelsesområdet og bevisforholdene ved lejens fastsættelse og regulering« i Festskrift til Dansk Selskab for Boligret: Lejefastsættelse og lejeregulering, Forlaget Thomson Reuters, s. 115-134.

2011 »Mere om syn og skøn i sager om fastsættelse af markedslejen i erhvervslejemål.
Hvornår er der adgang til nyt syn og skøn under samme sag?« i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, 2011, s. 375-380. (together with Patrizia Martinelli, Attorney).

2011 »Adgang til fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer for domstolene – med særligt henblik på boligretssager og tvister om mangler ved fast ejendom« i Juridiske Emner ved Syddansk Universitet (red. Hans Viggo Godsk Pedersen), 2011, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

2012 »Fogedrettens kompetencer i sager om ophævelse af lejemål ved lejerens overtrædelser af god skik og orden – lejelovens § 107, stk. 3« i Fuldmægtigen 2012.286.

2012 »Konsekvenser af overskridelse af lejers indsigelsesfrist ved udlejers opsigelse«, Grundejerbladet, august 2012, s. 18-21.

2012 »Morgen luft eller varm luft – status på lejelovgivningen 2012«, Chronicle in Fyens Stiftstidende Business Syd, Tuesday October 30 2012 (s. 46-47).

2012 »Lejefastsættelse i ejendomme, der var ejet af en andelsboligforening den 1. januar 1995 (men ikke længere er det)«, Grundejerbladet, December 2012, s. 13-15.

2012 »Boligrettens saglige kompetence« i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, 2012, s. 591-599.

Board memberships:

2012- Chairman of the Board – Law Students Legal Aid Office in Odense (De Jurastuderendes Retshjælp i Odense)

2013- Chairman – The Rent Tribunal in the Municipality of Randers (Huslejenævnet i Randers Kommune)

Network Recent external collaboration on country level. Dive into details by clicking on the dots.

Research Output 2007 2018

Det lejedes værdi

Juul-Sandberg, J., 2018, 4. ed. Copenhagen: Karnov Group. 461 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Rent control and other aspects of tenancy law in Sweden, Denmark and Finland: how can a balance be struck between protection of tenants’ rights and landlords’ ownership rights in welfare states?

Norberg, P. & Juul-Sandberg, J., 2018, Tenancy Law and Housing Policy in Europe Towards Regulatory Equilibrium. Schmid, C. U. (ed.). London: Edward Elgar Publishing, p. 260-293 (Elgar Land and Housing Law and Policy series).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Boligreguleringslovens § 29 c – retsdogmatiske og retspolitiske betragtninger om en regel, der trænger til revision

Juul-Sandberg, J., 18. Jan 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen . Jul Clausen, N., Kronborg, A., Legind, N. D. & Mortensen, B. O. G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 257-272

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Forbedringer: energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning

Juul-Sandberg, J., 2017, 2. ed. København: Djøf Forlag. 291 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Activities 2009 2018

Aktuelle boliglejeretlige problemstillinger

Jakob Juul-Sandberg (Guest lecturer)
22. Nov 2018

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Aktuelle boliglejeretlige problemstillinger

Jakob Juul-Sandberg (Guest lecturer)
14. Nov 2018

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

”Aktuelle problemstillinger i boliglejeretten – med udgangspunkt i nyeste retspraksis”.

Jakob Juul-Sandberg (Guest lecturer)
6. Nov 2018

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Bevis og dokumentation ved behandling af tvister om lejefastsættelse i huslejenævn og boligret

Jakob Juul-Sandberg (Guest lecturer)
6. Sep 2018

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Lejeregulering i beboelseslejemål – herunder fastsættelse af forbedringstillæg og gennemførelse af forbedringsforhøjelser

Jakob Juul-Sandberg (Lecturer)
2. May 2018

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Projects 2008 2017

Press / Media

Advokater om ny portal: En ny måde at være synlig på

Jakob Juul-Sandberg (orlov)

07/11/2019

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Hvad skal vi med juridisk forskning?

Jakob Juul-Sandberg

23/07/2019

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Hvad skal vi med juridisk forskning?

Jakob Juul-Sandberg

11/07/2019

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Hvad skal vi med juridisk forskning?

Jakob Juul-Sandberg

11/07/2019

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Hvad skal vi med juridisk forskning?

Jakob Juul-Sandberg

11/07/2019

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Prizes

Årets underviser på Juridisk Institut

Jakob Juul-Sandberg (Recipient), 2016

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Teaching & Supervision

Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse

Camilla Hørby Jensen & Jakob Juul-Sandberg (orlov)

01/02/201530/06/2018

Course: Teaching and supervisionTeaching

Handel med fast ejendom

Jakob Juul-Sandberg (orlov)

01/02/201830/06/2018

Course: Teaching and supervisionTeaching

Drafting Contracts

Jakob Juul-Sandberg (orlov)

01/09/201330/06/2018

Course: Teaching and supervisionTeaching

Tinglysning

Jakob Juul-Sandberg (orlov)

01/09/201430/06/2018

Course: Teaching and supervisionTeaching