If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Curriculum

Resume
Med en baggrund som cand. mag. i Psykologi og Pædagogik & Uddannelsesstudier fra Roskilde Universitet samt ph.d. fra Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Pædagogik, har jeg en bred erfaring inden for Humaniora og Samfundsvidenskab. Jeg har konkret erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde, undervisning, vejledning, evaluering, administration og forskningskoordination.

Uddannelse
2007 - 2010 Ph.d. fra Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Pædagogik. Afsluttede forskeruddannelsen med en afhandling om differentierings- og sorteringsprocesser i pædagoguddannelsen.
2001 - 2004 Cand. mag. i Psykologi og Pædagogik & Uddannelsesstudier ved Roskilde Universitet. Afsluttede uddannelsen med et speciale om gymnasiereform 2005.
2000 - 2001 Bachelor i Psykologi ved Roskilde Universitet. Afsluttede bacheloruddannelsen med en arbejdspsykologisk projektrapport om samarbejdsproblemer mellem Høje Taastrup Kommunes ungdomsklubber og Projekt Gadeplan.
1999 -2000 Færdiggjorde Humanistisk International Basisuddannelse på Roskilde Universitet med projektrapport om mobning i folkeskolen.
1994 - 1996 Hf-afgangseksamen på Køge Gymnasium.

Arbejdserfaring

2015-  Ansat som lektor på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Forsker pt. i professioner, organisationer og ledelse i velfærds/konkurrencestaten.  
2013 - Ansat som adjunkt på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.  
2011 - 2013 Ansat som postdoc på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet. Med særlig tilknytning til Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv (VELPRO).
2010 - 2011 Ansat som videnskabelig assistent på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.
2007 - 2010 Ansat som ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Pædagogik. Har gennem denne stilling opnået ph.d.-graden samt erfaring med undervisning og formidling på kandidatniveau.
2005 - 2007 Ansat som adjunkt i pædagoguddannelsen ved Dannerseminariet. Har i mellemliggende perioder været udlejet som underviser på dels PD-uddannelsen ved CVU København & Nordsjælland og dels pædagoguddannelsen ved CVU Sønderjylland.
2004 - 2005 Ansat som forskningsassistent på Institut for Pædagogik og Uddannelsesstudier, Roskilde Universitet. Medvirkede til evaluering af projekt Samtidskunst og Unge samt opstart og etablering af Center for Barndoms- og Ungdomsforskning.

Research areas

Min forskning kredser især om pædagoger og andre, lignende semiprofessionelle grupper – dvs. lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter m.m. Min ph.d.-afhandling handler om differentiering og sortering i pædagoguddannelsen, hvor jeg studerer, hvilke studerende, med forskellige kombinationer af køn, klasse og etnicitet, der matcher og ikke matcher kulturen i uddannelsen. I øjeblikket er jeg involveret i to større forskningsprojekter, der handler dels om nyuddannede pædagoger og deres erfaringer med og mulige anvendelse af uddannelsen i deres første job, og dels om pædagoguddannelsens betydning for en igangværende bestræbelse på at professionalisere den pædagogiske faggruppe. Jeg har tidligere også forsket i barndom og unge samt i gymnasiet, bl.a. sammen med lektor Lene Larsen fra RUC og Peter Henrik Raae og Katrin Hjort fra IKV.

Jeg har en del erfaring med at undervise og vejlede i en forholdsvis bred vifte af emner – både i pædagoguddannelsen, på KU, på RUC og nu også på SDU. Jeg vejleder selvfølgelig helst i emner, der er beslægtede med mine forskningsinteresser, men som sagt er jeg vant til at strække mig en del.

Lidt stikord på mine forskningsinteresser: Pædagoguddannelse og -fag, profession og professionsudvikling, akademisering, børn og unge, gymnasiet, uddannelsessociologi, uddannelsesetnografi, professionssociologi og diskursanalyse. 

Education/Academic qualification

Pædagogik og uddannelsesstudier, Ph.d., University of Copenhagen

Award Date: 1. Sept 2010

Research areas

  • Secondary Education
  • Pedagogical Anthropology
  • Qualitative Methods
  • Welfare State Reforms
  • Human Ressource Management
  • Politics and Economics of Education

Fingerprint

Fingerprints are formed from scientific publications and create an index of weighted keyword concepts for each individual researcher.
  • 1 Similar Profiles

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or