Jacob Isager

cand.mag.; dr.phil.

Personal profile

Curriculum

Biografi:
Student 1963. Vikar i gymnasieskolen i de klassiske fag 1967-69. Cand.mag. i klassisk filologi fra Aarhus Universitet, 1969. Amanuensis på Det danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom, 1969-72. Ekstern lektor ved Institut for Oldtids- og Middelalderforskning, Aarhus Universitet, 1972-73. Lektor ved Institut for klassiske studier, Odense Universitet, 1972. Dr.phil. 1991. Docent 1992. Direktør for Det danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom 2003-2004; orlov fra Syddansk Universitet indtil 1. september 2004.

Længerevarende studieophold i Rom 1966-67, 1968, 1969,1982, 1986, 1988. Deltagelse i Odense Universitets udgravninger i Bodrum i Tyrkiet, 1991-94. Studieophold i Grækenland 1997-99, 2006.

Research areas

Forskningsfelt:

-Guld og sølv og ædelsten i det romerske samfund
-Vitruv og græsk/romersk byggeteknik

- Omstruktureringen af Vestgrækenland efter slaget ved Actium 31.f.Kr.
-  Den græske og romerske bronzekunsts historiografi.


Forskningsområder generelt:
- Kunst og kunstopfattelse i den hellenistisk-romerske periode.
- Roms topografi.
- Augustustidens kunst og litteratur.
- Det romerske Vestgrækenland.
- Dansk topografisk litteratur på latin (Resen).
- Antik kunst og kunsthistorie i renæssancen.
- Europæiske rejsende i Vestgrækenland i 1800-tallet.

Særlige undervisningsområder:
- Inden for græsk litteratur især historikere og talere (retorik).
- Romersk poesi og prosa fra republik og kejsertid.
- Romersk topografi

Research information

Væsenlige publikationer:

En antik kunsthistorie. Plinius den Ældres bøger om græsk og romersk skulptur, maleri og arkitektur. Oversat, indledt og kommenteret af Jacob Isager. København 2018, 412 s. 

Vitruv. Om Arkitektur. Redigeret af Jacob Isager. Oversat og kommenteret af Karen Dreyer Jørgensen, Henrik Fich, Jørgen Martin Hansen, Jacob Isager og Fritz Saaby Pedersen. Odense 2016, 505 s.

Bronzer i bybilledet. Græsk og romersk skulptur i antikkens Rom. Odense 2009, 258 s. 

Renæssancer i kunsten - fra antikken til renæssancen, i: Bisgaard, L., Isager, J., og Jensen, J.M. (red.), Renæssancen i svøb. Dansk renæssance i europæisk belysning 1450-1550, Odense 2008, 45-69. 

P.O. Brøndsted, a Revolutionary ?, i: Rasmussen, B.B., Jensen, J.S., Lund, J. and Märcher M. (eds.), Peter Oluf Brøndsted (1780-1842). a Danish Classicist in his European Context. Det Kongelige Danske Videnskabernes Skrifter. Historisk-filosofiske Skrifter 31, Copenhagen 2008, 117-127. 

"Vita enim mortuorum in memoria est vivorum". Monumentum og Memoria i 9. Ciceros 9. Filippiske Tale - et Politisk Spil, i: BEPI Mindeskrift for Guiseppe Torresin, Agora, Aarhus 2007, 139-156 (elektronisk bog). 

Visitors to Nicopolis in the reigns of Augustus and Ali Pacha, i: NICOPOLIS B. Proceedings of the Second International Nicopolis Symposium (11-15 September 2002), Preveza 2007,29-41. 

The whole world gathered in one place. The Temple of Peace and Pliny’s vision of Rome as a museum. i: Renovatio and Continuatio, Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia, vol. 20, Norwegian Institute in Rome, Roma 2006, 65-78. 

Pliny's Natural History: a medium for preservation and a course of loss of knowledge, CLASSICA. Revista Brasileira de Estudos Clássicos 19, 2006, 115-125 

Humanissima Ars. Evaluation and Devaluation in Pliny, Vasari, and Baden, i: Donohue & Fullerton (eds), Essays in the Historiography of Ancient Art, Cambridge University Press 2003, 48-68. 

Pliny on Poison, Agriculture and Art, i: (K. Ascani et al. (edd.), Ancient History Matters. Studies Presented to Jens Erik Skydsgaard on His Seventieth Birthday. ARID Suppl. 135-142, Roma 2002 
 
"Eremia" in Epirus and the Foundation of Nikopolis. Models of Civilization in Strabo, i: Isager, J. (ed.) Foundation and Destruction, Nikopolis and Northwestern Greece. The archaeological evidence for the city destructions, the foundation of Nikopolis and the synoecism.  Monographs of the Danish Institute at Athen 3, Athens, 2001, 17-28. 

Peter Oluf Brøndsted, Interviews with Ali Pacha of Joanina in the autumn of 1812; with some particulars of Epirus, and the Albanians of the present day. Edited with an introduction by Jacob Isager, Athens 1999.

Propertius and the monuments of Actium. IV, 6 as a topographical source. Proceedings of the Danish Institute at Athens 2, 1998, 399-411.

The Lack of Evidence for a Rhodian School. Mitteilungen des deutschen archaeologischen Instituts, Römische Abteilung, 1995, 115-131.

Peder Hansen Resen, Atlas Danicus, Gotland. Udgivet af Jacob Isager og Thomas Lassen. Odense/Visby 1993, (Svensk udgave 1994) 

Otto Steen Due og Jacob Isager (red.), Imperium Romanum. Realitet, idé, ideal. I-III. Århus 1993. 

Pliny on Art and Society. The Elder Pliny's Chapters on the History of Art, New York and London/Odense 1991, reprint (pb), Odense 1998 (disputats) 

Peder Hansen Resen, Atlas Danicus, Fyn. Udgivet og indledt af Jacob Isager. I dansk oversættelse ved Inge Lyng, Mette Molvig, Ellen Kristensen, Susanne Lykke Nielsen og Jacob Isager. Odense 1984, 357 s.

Forum Romanum og Palatin, Odense 1976, 2.udg. 1977, 182 s.

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or