• Campusvej 55

    5230 Odense M

    Denmark

1978 …2018
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1978 2018

Filter
Book chapter
2018

Beyond Reductionism, Constructivism and Arbitrary Sampling in Consumer Research Thanks to Castoriadis

Bouchet, D., 2018, The Routledge Companion to Canonical Authors in Consumption Theory. Askegaard, S. & Heilbrunn, B. (eds.). London: Routledge, p. 258-265

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Cornelius Castoriadis
Consumerism
Reductionism
Constructivism
Sampling
2014

Politisk økonomi er mere end økonomisk politik: Om hvordan Gud ved plads for markedet og hvorfor nutiden bør lære af det

Bouchet, D., 2014, På kryds og tværs i velfærdsstatens univers: Festskrift til Jørn Henrik Petersen. Christiansen, N. F., Kvist, J., Kærgård, N. & Petersen, K. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 35-52 21 p. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, Vol. 492).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

The Innovative Role of Art in the Time of the Absence of Myth

Bouchet, D., 2014, Aesthetic Capitalism. de la Fuente, E. & Murphy, P. (eds.). Leiden: Brill, p. 174-194

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

myth
art
creativity
marketing
market
2012

Bandekriminalitet i 'hver-for-sig-fundet': Om forholdet mellem bandevold og demokrati i nutidens samfund

Bouchet, D., 2012, Skyggelandet: Ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i dansk belysning. Jacobsen, M. H. (ed.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 279-299

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

2011

Fra tro til respekt. Tillid i et idéhistorisk perspektiv

Bouchet, D., 3. Oct 2011, Tillid fra vikingerne til den virtuelle verden: Teorier og case studier. Hegedahl, P. & Svendsen, G. L. H. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 35-51 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2010

Belysende fantasi i mørket. Om at illustrere sociologiske begreber ved hjælp af filmkunst

Bouchet, D., 2010, Den poetiske fantasi. Sociologi gennem fiktion. Antoft, R., Hviid Jacobsen, M. & Knudsen, L. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 135-155

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Fra forsamling til spredning.” Fra salgssteder til drømmesteder. Om identitet, forbrug, tid og rum set i et antropo-sociologisk perspektiv

Bouchet, D., 2010, Cittaslow - Byudvikling med udsyn og omtanke?. Juul Kristensen, H., Nørregaard Frandsen, J. & Møller, J. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 103-112 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2009

Det gode ved eksperter er, at de hverken stemmer sammen eller med systemet

Bouchet, D., 2009, Forandringer af betydning for det danske samfunds fremtid. Bouchet, D. (ed.). 1 ed. Ørbæk: Afveje, p. 9-11 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Globale udfordringer kræver lokale legitimiteter: Om udfordringernes forankring og forandringens uforanderlighed. Om nødvendigheden af at styrke de eksisterende politiske institutioner for bedre at kunne danne de fremtidige

Bouchet, D., 2009, Forandringer af betydning for det danske samfunds fremtid. Bouchet, D. (ed.). Ørbæk: Afveje, Vol. 1. p. 283-303 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

2007

Den kulturelle faktor og det psykiske arbejdsmiljø. Om identitetens og kluturens betydning for samarbejdet i organisationer

Bouchet, D., 2007, Gør Noget Mere. Håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Sejersen, N. & Dragsbæk, P. (eds.). København: Dansk Industri, CO Industri, Industriens Branchearbejdsmiljøråd, p. 9-44 36 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

2005

Rygradens pædagogik

Bouchet, D. & Bouchet, A. T., 2005, Centringer: Om krop, sport og idræt. Jespersen, E., Havelund, J. & Joern, L. (eds.). Slagelse: Bavnebanke, p. 83-100 + noter 151-153

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2004

Det tabte bånd og det gode liv. Identitet, familie og parforhold i socialfilosofisk perpektiv

Bouchet, D., 2004, Det gode liv, mere end dig selv. Harbo, N. J. & Ukendt, M. F. (eds.). Aarhus Universitet: Forlaget Philosophia, p. 149-168

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Hvorfor er det ikke så let at kombinere og fusionere? Om identitet, kultur og den samarbejdende organisation.

Bouchet, D., 2004, Skolebiblioteksårbog 2004. Frausing, G. (ed.). København: Kommunernes Skolebiblioteksforening, p. 22-38

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Moralen i varen. Om relationen mellem forbrugersamfundet og individualismen

Bouchet, D., 2004, Kære Samfund. Lund, A. B. & Ukendt, M. F. (eds.). Syddansk Universitetsforlag, p. 229-239

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2003

Alderdommen i socialpsykologisk perspektiv: Eller hvorfor og hvordan alderdommen vil forandres

Bouchet, D., 2003, Ældrepsykologi. Svejgaard, T. R. (ed.). København: Frydenlund Academic, p. 25-42

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Kulturforskelle - en styrke!

Bouchet, D., 2003, Mit Europa: Mangfoldigheden i fællesskabet. Milner, P. R., Morsing, T. R. & Overø, K. R. (eds.). København: Lindhardt & Ringhof, p. 33-47 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Sociologi og marketing: Hvorfor skal sociologien interessere sig for dens økonomiske grundlag?

Bouchet, D., 2003, Sociologiske visioner: Sytten bidrag fra en sociologisk brydningstid. Jacobsen, M. H. R. (ed.). Århus: Systime, p. 225-241

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2002

Journalistikkens selvtilstrækkelighed - og Karl Kraus aktualitet YYYY No org found YYY

Bouchet, D., 2002, Stærkere journalistik. Skyum Nielsen, P. (ed.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 59-68

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2001

Edgar Morin pourfendeur de la rationalisation spécialisante sectaire et "adultisante"

Bouchet, D., 2001, L'Humanisme planétaire. Edgar Morin en ses 80 ans: Hommage international. Lopez Ospina, G. & Vallejo-Gomez, N. (eds.). Quito: Orcilac, p. 56-61 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Om ægte jævning og jævnt ægthed i dansk kultur

Bouchet, D., 2001, Dansk uden tårer: Uden indvandringintet velfærd. Pundik, H. & Haslund-Christensen, L. (eds.). København: Politikens Forlag, p. 56-65

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Tyve essentielle spørgsmål ved årtusindeskiftet

Bouchet, D., 2001, Babelstårnet. Hørn, J. & Møller, H. M. (eds.). København: RotaRota Vision, p. 24-26

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

2000

Hvad er “corporate image”? Hvad er “corporate identity”? Hvorfor hører man så meget om det?

Bouchet, D., 2000, Hvem er det der bestemmer. Corporate image kan ikke diktereres. Anderson, E. F. (ed.). Aarhus: Job Danmark/De 3 Stiftstidender & Jydske Vestkysten., p. 4-13

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Verden som arbejdsplads YYYY No org found YYY

Bouchet, D., 2000, Kompetenceguldet: Medarbejderen og arbejdet i den nye økonomi. Braandi, S. & Hildebrandt, S. (eds.). København: Børsens Forlag, p. 77-97

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1999

Kapitel 4: Analysen, Om identitet

Bouchet, D., 1999, Det knuste spejl. Bouchet, D. (ed.). Aarhus: Afveje, p. 85-126

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

1997

Umagen og omtanken er tankevækkende og umagen værd

Bouchet, D., 1997, Kunsten at gøre sig umage, en bog om elite på alle niveauer i alle livets forhold. Levan, A. (ed.). København: Lindhardt & Ringhof

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

1996

Marketing jako szczególna forma komunikacji

Bouchet, D., 1996, Komunikacja miedzykulturowa. Zderzenia i spotkania. Korporowicz, L. (ed.). Warszawa: Poland Universitatis Varsoviensis Instytut Kultury & Instytut Socjologii

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

1995

Marketing and the Redifinition of Ethnicity

Bouchet, D., 1995, Marketing in a Multicultural World. Ethnicity, Nationalism, and Cultural Identity. Costa, J. A. & Bamossy, G. J. (eds.). London: SAGE Publications, p. 68-104

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

The Return of Superfluousness. Utility and Consumption in the Postmodern Culture

Bouchet, D., 1995, Comsumption and Marketing, Macro Dimensions. Belk, R., Dholakia, N. & Venkatesh, A. (eds.). Cincinnati, OH: Southwestern College Publishing, p. 275-281

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

1994

Nej! Vi er ikke klædt på til fremtiden

Bouchet, D., 1994, Klædt på til fremtiden. Leder Lex ’94/95. Håndbogen for ledere. Næstved: Carnet, p. 56-61

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

1992

Temaer i den samfundsvidenskabelige debat

Bouchet, D., 1992, Odense Universitetsforlag. Bouchet, D. & Klausen, K. (eds.).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

1991

Kulturens nødvendighed

Bouchet, D., 1991, Historiens om Vestens intellektuelle forfald. Bloom, A. (ed.). København: Gyldendal, p. 380-390

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Marketing as a Specific Form of Communication

Bouchet, D., 1991, Semiotic Approaches. Marketing and Semiotics: The Copenhagen Symposium. Alsted, C., H. H. L. & Mick, D. (eds.). København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, p. 31-51

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

The Cultural Manifold, the Individual and National Identity

Bouchet, D., 1991, The People of Europe. Social, Ethnic and National Minorities, Challenges and Possibilities. Svendborg: IUC, p. 49-65

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

1990

En metode, der respekterer det komplekse

Bouchet, D., 1990, Metoden: Kendskabet til kundskaben. Morin, E. (ed.). Aarhus: Ask, p. 5-20

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Når grønjakkerne ser sort

Bouchet, D., 1990, Mennesker mødes. Grundbog i sociologi. Hansen, J. M. (ed.). København: Gyldendal, p. 96-97

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Samfundets holdes i live af mennesker

Bouchet, D., 1990, Kulturforståelse. Rendtorff, K. & Thomassen, N. (eds.). Aarhus: Systime Academic, p. 75-92

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

1989

La diversité culturelle comme principe unificateur

Bouchet, D., 1989, L’identité française. Actes du Colloque à l’université de Copenhague le 20 et 21 novembre 1987. Boll-Johansen, H. (ed.). København: Akademisk Forlag, p. 100-116

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Nutidens unge

Bouchet, D., 1989, Ung i dag. En debatbog. Aarhus: Det Økumeniske Center, p. 23-24

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

1988

Fra skrift- til billedkulturen. På vej mod en ny virkelighedsopfattelse og en ny menneske type, men hvad med demokratiets fremtid?

Bouchet, D., 1988, Bogens fremtid, er ikke hvad den har været. Hertel, H. & Fromberg, K. (eds.). København: Forlaget Fremad, p. 91-100

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Fremtiden er ikke, hvad den har været

Bouchet, D., 1988, Forandringer – i samfund, skole og bibliotek. Bibliotekstilsynet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Når Gud viger pladsen for folket. Alexis de Tocqueville og demokratiet

Bouchet, D., 1988, Alexis de Tocqueville. Seks samtaler med en klassiker. Zetterholm, S. (ed.). København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, p. 37-64

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

1985

117 teser om rationalitetsbegreber og samfundsvidenskaberne

Bouchet, D., 1985, Rationalitetsbegreber i samfundsvidenskaberne. Knudsen, C. & E. K. (eds.). København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, p. 381-399

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

1981

Kun gøren får verden til at tale. Efterskrift

Bouchet, D., 1981, Marxisme og revolutionær teori. Castoriadis, C. (ed.). København: Rhodos, p. 269-288

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Man bliver aldrig færdig med at miste sin frihed. Fortænkt om politik

Bouchet, D., 1981, Antipolitik. Hinsides al statskunst. Juhl, C. & Smith, P. (eds.). Aarhus: Afveje, p. 18-23

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

1980

Tilfældet Althusser. Lille indføring i et opgør til brug for dem, der endnu ikke har glemt ham

Bouchet, D., 1980, Altthusserskolen – En introduktion. Andersen, J. (ed.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 14-25

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

1978

Introduktion til en række franske tænkere hinsides den historiske materialisme (Adler, Bataille, Baudrillard, Clastres, Gauchet, Lizot med flere)

Bouchet, D., 1978, Til afviklingen af den historiske materialisme. Bouchet, D., Juhl, C. & Østergaard, B. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 203-320

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review