Bjarne Graabech Sørensen

Bjarne Graabech Sørensen

Ph.D

Personal profile

Curriculum

Arbejdsadresse:

Rektorsekretariatet
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
[email protected]
Tlf. 65501025
Mobil 60111025

Uddannelse: 1975: HA, Odense Universitet
1978: Cand.oecon., Aarhus Universitet
1983: Lic.oecon. (Ph.D.), Aarhus Universitet

Ansættelser: 1978: Adjunkt, Odense Universitet
1980: Kandidatstipendiat, Odense Universitet
1982: Lektor, Odense Universitet
1989: Docent, Odense Universitet
2005: Prorektor, Syddansk Universitet

Administrative opgaver: 1982-1984: Studienævnsformand for de erhvervsøkonomiske
Dagstudier
1989-1990: Medlem af det samfundsvidenskabelige fakultetsråd
1990-1993: Institutbestyrer (senere institutleder) for Institut for Virksomhedsledelse
1996-1999: Studieleder for de samfundsvidenskabelige åbne uddannelser
1999-2001: Medlem af konsistorium som repræsentant for det videnskabelige personale
2002-2005: Dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Priser: 1987: Fyens Stiftstidendes Forskningspris

Forskningsprofil: Empiriske kapitalmarkedsstudier, markedseffektivitet, finansiel modellering og obligationsmarkedsstudier.

Undervisning: Forskellige fag på de erhvervsøkonomiske bachelor- og kandidatstudier samt på HD-studiet.

Bestyrelsesposter m.v.:

• Bestyrelsen for Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Kolding (formand)
• Bestyrelsen for Ejerforeningen Alsion, Sønderborg (formand)
• Bestyrelsen for Institut for Grænseregionsforskning, Sønderborg (formand)
• Bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium, Søndersø (formand)
• Bestyrelsen for Trekantområdets Innovationsforum, Kolding (TRIN) (næstformand)
• Bestyrelsen for Transportens Innovationsnetværk, København (næstformand)
• Bestyrelsen for Professionshøjskole Vest, Esbjerg
• Bestyrelsen for Institut for Maritim Forskning og Innovation, Esbjerg
• Bestyrelsen for ProjectZero Fonden, Sønderborg
• Bestyrelsen for Mads Clausen Instituttet, Sønderborg
• Bestyrelsen for Koncertsalsfonden Alsion, Sønderborg
• Bestyrelsen for Udviklingsforum Sønderjylland (URS), Aabenraa
• Bestyrelsen for Foreningen Nygaard, Als
• Bestyrelsen for Studenterboghandlen, Syddansk Universitet, Odense
• Internationalt Udvalg, Syddansk Universitet, Odense (formand)
• Udvalget for Efter- og Videreuddannelse, Syddansk Universitet, Odense (formand)
• Repræsentantskabet for Esbjerg Erhvervsudvikling
• Esbjerg Rektorkollegium
• Kunstudvalget Alsion, Sønderborg
• Interreg-udvalget, Vejle
• Styrelsen for Studieskolen, Odense
• Markedsføringspanelet under Økonomi- og Erhvervsministeriet, København