University of Southern Denmark

  • Denmark

Research Output

Filter
Memorandum

Det offentliges brug af Qaqiffiit (alkoholbehandlingscentre i Grønland)

Curtis, T., Olesen, I. & Bjerregaard, P., 2002

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Hjerterehabilitering: intensiv integreret efterbehandling

Zwisler, A. D. O., Jan 2002

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Udkast til målbeskrivelse for certificeringsordning for retsmedicin

Leth, P. M., 2002

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

2004

Post mortem examination report on an individual killed 23th april 2004 in Qalqiliya, Palestine

Leth, P. M., 2004, May 05, 2004.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

2005

Udtalelse vedrørende risiko for dødsfald i forbindelse med berøring af elhegn

Leth, P. M., 12. Sep 2005, 4 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

2007

Arbejdsnotat - Evaluering og dokumentation af KRAM-aktiviteterne i Aalborg Kommune i KRAM-perioden

Nørlev, J., 2007, 27 p.. No. 1.2006.18, May 31, 2007.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Open Access
File
1094 Downloads (Pure)

Arbejdsnotat - Sundhed blandt etniske minoriteter: Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005

Hansen, A. R. & Kjøller, M., 2007, 10 p.. No. 1.2005.36

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Open Access
File
125 Downloads (Pure)

Arbejdsnotat - Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Davidsen, M., Juel, K. & Kjøller, M., 2007, 83 p.. No. 1.2001.46, Dec 20, 2007.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Open Access
File
78 Downloads (Pure)

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

Aarestrup, A. K., Due, T. D. & Kamper-Jørgensen, F., 2007, 10 p.. No. 1.2007.31, Oct 01, 2007.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Open Access
File
42 Downloads (Pure)

Lægefaglig udtalelse vedrørende uventet dødsfald ved anholdelse i Reykjavik, Island.

Leth, P. M., 2007, Mar 16, 2007.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Notat om Diabetes i Danmark

Juel, K., 2007, 4 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Open Access
File
53 Downloads (Pure)

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005: stikprøvekonstruktion, opnåelse, vægtning samt bortfald og konsekvenser af dette

Davidsen, M., 2007, 75 p.. No. 1.2002.82, Oct 11, 2007.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Open Access
File
599 Downloads (Pure)

Tendens til stigende social ulighed i levetiden: Arbejdsnotat

Baadsgaard, M. & Brønnum-Hansen, H., 2007, 10 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Open Access
File
127 Downloads (Pure)
2008

Analyse af den Maritime Medicinske Telekommunikation: (Ud fra 300 Radio Medical Danmark journaler)

Hamming, M. B., Leth, T. & Jensen, O. C., 2008

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Open Access
File
120 Downloads (Pure)

Armeringsstål, Klasse A eller Klasse B

Jensen, B. C., 2008, 11 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

EU Physical Avtivity Guidelines: Recommended policy Actions in Support of Health-Enchanging Physical Activity Fourth Consolidated Draft, Approved by the EU-working group "Sports and Health" in its meeting Sep 25th 2008

Andersen, L. B., Andersen, S. A., Bachl, N., Banzer, W., Brage, S., Brettschneider, W-D., Ekelund, U., Fogelholm, M., Froberg, K., Palacios Gil-Antunano, N., Larins, V., Naul, R., Oppert, J-M., Page, A., Reggiani, C., Riddoch, C., Rütten, A., Saltin, B., Sardinha, L. B., Tuuomilehto, J. & 2 others, van Mechelen, W. & Vass, H., 2008, 38 p.. Sep 25, 2008.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Forebyggelse af ulykker: Notat til forebyggelseskommissionen

Møller, H. & Laursen, B., 2008, 27 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Open Access
File
270 Downloads (Pure)

Fremme af mental sundhed: baggrund, begreb og determinanter

Kjøller, M., 2008, 48 p.. Nov 21, 2008.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Følgeforskningsprogram ift videncenter for realkompetencevurdering

Helms, N. H., 2008, 4 p.. Dec 31, 2008.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Indholdsplaner i de frie kostskoler: anledning til pædagogisk refleksion

Hansen, N. B., 2008, 19 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Lægefaglig udtalelse om mistænkeligt dødsfald i Uganda

Leth, P. M., 2008, Aug 21, 2008.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Langvarige følgevirkninger hos voksne danskere af tilskadekomst ved ulykker, de var udsat for som barn

Laursen, B., Møller, H. & Toft, A. M. H., 2008, 19 p.. No. 1.2006.26, Jun 02, 2008.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Rapport – om nedlæggelse af den russisk-tjetjenske venskabsforening

Elholm, T., 2008, 25 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Structural Medicine II: The Importance of Lipidomics: ESF Science Policy Briefing

Ukendt, F. & Mouritsen, O. G., 2008, 8 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Tema Park, Syddansk Universitet: Fra mark til park

Troelsen, J., 2008, 30 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Uarmerede betonvægge: Før og nu

Jensen, B. C. & Dalsgaard Sørensen, J., 2008, 9 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

2009

At forvalte en arv i kulturarbejdet: Rapport til Fyns Amtskommunes Kulturseminar

Frandsen, J. N., 2009, 28 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Bevægeapparatsgener blandt personale beskæftiget med obstetrisk ultralydsskanning

Jepsen, J. R. & Thomsen, G., 2009

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Bevægelseslandskaber: Anvendelse af friarealer ved Syddansk Universit i Odense

Troelsen, J., 2009, 4 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Deliverable d6.1SME and Stakeholder Study: Northern Maritime University project

Wagtmann, M. A., Afroz Alam, S., Baird, A. & Wilmsmeier, G., 2009, 89 p.. No. 35-2-6-07, No. Interreg IVB North Sea Region

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Effects on Sea Transport Cost due to an International Fund for Greenhouse Gas Emissions From Ships

Kronbak, J., Yang, D. & Chen, G., 2009, 14 p.. No. MEPC 60/INF.7, Dec 11, 2009.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Evaluering af Team Danmarks ordning med forlængede ungdomsuddannelser: Afsluttende Rapport

Andersen, M. & Storm, R. K., 2009, 41 p.. Feb 12, 2009.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen.

Hjort, K., Nordenbo, S. E., Jensen, B., Johansson, I., Moser, T., Larsen, M. S. & Ploug, N., 2009

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Kvinder og hjertekarsygdom: Tabeloversigt til Hjerteforeningen

Kildemoes, H. W. & Davidsen, M., 2009, 23 p.. Jun 30, 2009.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Notat vedr. Team Danmarks forlængede ungdomsuddannelsesforløb: Tidligere undersøgelser

Storm, R. K., 2009, 42 p.. Feb 12, 2009.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

"Nye veje til succes": Et case-eksempel fra Nykredit Silkeborg

Warming-Rasmussen, B., Raalskov, J., Jensen, B. & Frost, C., 2009, 19 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

File
217 Downloads (Pure)

Sakkyndig vurdering av Fagområdet friluftsliv ved GIH

Pedersen, K. G. & Andkjær, S., 2009, 12 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Samspillet med SMV’ere – Innovation gennem forskellighed

Helms, N. H., 2009

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Sundhedstilstanden blandt 50-64 årige danskere med og uden hjertekarsygdomme

Davidsen, M., 2009, 11 p.. Apr 16, 2009.

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

”Lighed i sundhed, aktiv vej til styrke”: Evalueringsnotat for Gladsaxe kommune

Christensen, A. I. & Juel, K., Sep 2009, 27 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

2010

Ansvarlig Leverandørstyring: Vejledning vedr. ansvarlig leverandørstyring

Rådet For Bæredygtig Erhvervsudvikling, Warming-Rasmussen, B., Liempd, D. V., Arlbjørn, J. S. & Backer, S., 22. Oct 2010, 19 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Den 11. Drøm - AMU og Innovation

Helms, N. H., Shapiro, H. & Holsbo, A., 2010, 31 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Open Access
File
132 Downloads (Pure)

Kandidatafhandling: "Når fjenden kommer indefra": Analyse af Forsvarskommandoens organisationskultur og krisekommunikation under jægerbogsskandalen

Petersen, S. S. & Hassager Sørensen, B., 2010, 110 p..

Research output: Memorandum/expositionMemorandum