University of Southern Denmark

  • Denmark

Activities

Filter
External examination

Censor, Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse

Birgitte Nørgaard (Censor)

18. Aug 2003 → …

Activity: Examination

Censor

Niels Marcussen (Censor)

1. Aug 2003 → …

Activity: Examination

Censor ved sygeplejerskeuddannelsen

Kamila Adellund Holt (Censor)

1. Jun 2003 → …

Activity: Examination

Censor ved Study Programme for Mother Tongue Educators in Eritrea

Gunna Funder Hansen (Censor)

3. Feb 20035. Feb 2003

Activity: Examination

Censor: Økonomi

Birgitte Sloth (Censor)

1. Jan 2003 → …

Activity: Examination

Censor ved laborantskolerne

Jesper Bo Nielsen (Censor)

1. Jan 2003 → …

Activity: Examination

ekstern lektor

Mette Thobo-Carlsen (Examiner)

1. Jan 200330. Dec 2004

Activity: Examination

Medlem af Engelsk Censorkorps

Jørn Brøndal (Censor)

4. Apr 2002 → …

Activity: Examination

Censor ved Study Programme for Mother Tongue Educators in Eritrea

Gunna Funder Hansen (Censor)

3. Apr 20025. Apr 2002

Activity: Examination

Medlem af censorkorpset for filosofi

Nina Bonderup Dohn (Censor)

1. Apr 200231. Mar 2018

Activity: Examination

Censor, Professionsbachelor i sygepleje

Birgitte Nørgaard (Censor)

15. Mar 2002 → …

Activity: Examination

Censor ved Veterinærvidenskab

Else-Marie Bladbjerg (Censor)

1. Mar 2002 → …

Activity: Examination

Censor ved universiteternes censorkorps for dansk

Ellen Krogh (Censor)

1. Feb 20021. Feb 2010

Activity: Examination

beskikket censor ved antropologiuddannelsen

Helle Ploug Hansen (Censor)

1. Jan 200228. Feb 2014

Activity: Examination

Censor i det erhvervssproglige censorkorps

Lars Johnsen (Censor)

1. Jan 2002 → …

Activity: Examination

Formandsskab Censorkorps Idræt

Kirsten Kaya Roessler (Censor)

1. Jan 2002 → …

Activity: Examination

Medlem af censorkorpset for Litteraturvidenskab

Per Krogh Hansen (Censor)

1. Jan 2002 → …

Activity: Examination

Censor ved Sundhedsteknologi Aalborg Universitet

Ram Benny Dessau (Censor)

20022014

Activity: Examination

Lægevidenskabelige Censorkorps, Universiteterne i Danmark

Unknown Person (Censor)

2002 → …

Activity: Examination

Censor i censorkorpset: Informationsvidenskab og interaktive medier

Camilla Kølsen Petersen (Examiner)

1. Dec 20011. Feb 2018

Activity: Examination

Censor

Hans Jørn Kolmos (Censor)

1. Jan 2000 → …

Activity: Examination

Censoraktivitet

Mehmet Ümit Necef (Censor)

1. Jan 200030. Dec 2011

Activity: Examination

Member of the Censorship for Physical education

Gisela Sjøgaard (Censor)

1. Jan 2000 → …

Activity: Examination

Det erhversøkonomiske censorkorps

Jan Møller Jensen (Examiner)

2000 → …

Activity: Examination

Censor ved Danmarks Biblioteksskole

Charlotte Wien (Censor)

1. Jan 1999 → …

Activity: Examination

Censor

Niels Marcussen (Censor)

1. Jan 1999 → …

Activity: Examination

Censor i intern medicin ved lægeuddannelsen i Danmark

Olav Jonas Bergmann (Censor)

1. Apr 1998 → …

Activity: Examination

Censor ved Det Erhvervssproglige Censorkorps

Marianne Larsen (Censor)

1998 → …

Activity: Examination

Censor i censorkorpset: De erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser

Camilla Kølsen Petersen (Examiner)

1. Dec 19971. Feb 2018

Activity: Examination

medlem af censorkorpset for erhvervssprog

Birgitte Norlyk (Censor)

1. Aug 1997 → …

Activity: Examination

Censor

Niels Marcussen (Censor)

1. Jan 1997 → …

Activity: Examination

External examiner

Tønnes Bekker-Nielsen (Censor)

1. Mar 199631. Mar 2008

Activity: Examination

Censor

Beth Elverdam (Censor)

1. Jan 19941. Apr 2010

Activity: Examination

Medlem af det erhvervsøkonomiske censorkorps

Anna Lund Jepsen (Censor)

1. Jan 1994 → …

Activity: Examination

Medlem af det erhvervssproglige censorkorps

Carl-Henrik Nielsen (Censor)

3. Aug 1992 → …

Activity: Examination

Censor ved Danmarks Biblioteksskoles grund- og kandidatuddannelse

Aase Lindahl (Censor)

1. May 1991 → …

Activity: Examination

Eksaminator og vejleder

Birthe D. Pedersen (Examiner)

1. Jan 1991 → …

Activity: Examination

Censor

Flemming G. Andersen (Censor)

1. Jun 1990 → …

Activity: Examination

Censor på SAM-basis, RUC og AAU

Susanne Bygvrå (Censor)

1. Jun 19861. Jan 2010

Activity: Examination

Censor ved tandlægeuddannelsen i Danmark

Olav Jonas Bergmann (Censor)

1. Apr 1980 → …

Activity: Examination

Censor ved skriftlig studentereksamen i dansk

Ellen Krogh (Censor)

1. Jan 198031. Dec 1996

Activity: Examination

Ekstern censor

Flemming Talbo Stubkjær (Censor)

1. Jan 1977 → …

Activity: Examination