Research Output 1978 2020

Filter
Net publication - Internet publication
2013

Tobaksprisen betyder noget for antallet af unge, der begynder at ryge

Flachs, E. M., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 28. Aug 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Trivsel, fællesskab og faglighed skal reducere frafaldet på tekniske skoler

Ingholt, L., Rod, M. H., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 23. Oct 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Tømmermænd forekommer oftere blandt unge

Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 18. Dec 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Unge påvirkes af alkoholvanerne i deres omgivelser

Bendtsen, P., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 4. Sep 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

2012

Alkohol og operation: Et højt alkoholforbrug øger risikoen for komplikationer efter operationer

Eliasen, M., Pedersen, M. G., Becker, U., Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 4. Jul 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Alle bliver tykkere også de højtuddannede

Koch, M. B., Juel, K., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 21. Jun 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Andelen af danskere med problematisk alkoholforbrug er størst blandt de midaldrende

Tolstrup, J. S., Mikkelsen, S. S., Christensen, A. I., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Behandling af alkoholafhængighed varierer i kommunerne

Becker, U., Hansen, A. B. G., Kloster, S., Tolstrup, J. S., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

De fleste elever er let til moderat påvirkede til gymnasiefester

Eliasen, M., Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 21. Mar 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Fysisk aktivitet blandt spastikere: Forskellen mellem spastikere med let eller svært handicap stiger med alderen

Michelsen, S. I., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 30. May 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Krop og humør påvirkes når tobakken kvittes

Skov-Ettrup, L., Nielsen, P. K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 25. Oct 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Nybagte mødres psykiske tilstand: Sociale forskelle i forekomsten af psykiske vanskeligheder hos mor i barnets første leveår

Svendsen, M., Brixval, C. S., Holstein, B. E., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 20. Aug 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Overvægt og mangel på fysisk aktivitet påvirker børns motorik

Brixval, C. S., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 9. Jan 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Relationer til voksne betyder noget for fællesskab og fastholdelse på tekniske skoler

Ingholt, L., Sørensen, B. B., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Rygestop er særligt vanskeligt for unge i stressede situationer

Skov-Ettrup, L., Dalum, P., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 23. May 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Rygning øger risikoen for komplikationer efter operationer

Pedersen, M. G., Eliasen, M., Becker, U., Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 27. Jun 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Skridttæller kan øge aktiviteten blandt ældre

Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 18. Apr 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Socialt udsattes sundhed og trivsel: Knap hver femte socialt udsatte forventer ingen praktisk hjælp fra andre ved sygdom

Pedersen, P. V., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 12. Dec 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Sundhed og sygelighed, SUSY-2010: Andelen af voksne som går til forebyggende tjek hos lægen er steget markant

Christensen, A. I., Juel, K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 9. Mar 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Udviklingen i social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel siden 1987

Koch, M. B., Juel, K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 16. May 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Ugens tal for folkesundhed: FOA-medlemmers sundhed: Store forskelle mellem SOSU-assistenter, pædagogmedhjælpere og andre erhvervsaktive

Holst, M., Juel, K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 15. Aug 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Ugens tal for folkesundhed - Vold i nære relationer: Omfanget og karakteren af partnervold afdækkes i ny rapport

Helweg-Larsen, K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 9. Nov 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

”Evidenssprog” kan skabe uheldige skillelinjer mellem forskere og praktikere

Rod, M. H., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 8. Feb 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

2011

Betydelig social ulighed i børn og unges sundhed

Holstein, B. E., Rasmussen, M., Due, P., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 6. Apr 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Børn overlever oftere druknehændelser end ældre

Møller, H., Laursen, B., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 29. Jun 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Det går tilbage med børn og unges tandbørstning

Nielsen, L. S., Holstein, B. E., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 13. Apr 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

En femtedel af rygerne melder sig til rygestopundersøgelse

Dalum, P., Skov-Ettrup, L., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 18. Nov 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

FOA-medlemmers sundhed: Pædagogmedhjælpere og SOSU-assistenters helbred er påvirket af arbejdsmiljø og livsstil

Holst, M., Juel, K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), Feb 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Forældres symptomer påvirker børns brug af lægemidler mod hovedpine

Andersen, A., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Hver femte store skoleelev mangler fortrolige voksne eller venner

Due, P., Holstein, B. E., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), Dec 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Hver sjette 15-årige drikker alkohol for at blive muntret op eller glemme problemer

Bendtsen, P., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 27. Sep 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Kondital, vægt og blodsukker: Højt kondital – lavt blodsukker

Eriksen, L., Augustsen, I. (ed.) & Kamper-Jørgensen, F. (ed.), Feb 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Kontanthjælpsmodtagere har et større forbrug af rusmidler

Høgstedt Danquah, I., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 14. Sep 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Mange unge har symptomer hver dag

Holstein, B. E., Rasmussen, M., Due, P., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 21. Sep 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Mange unge sidder foran tv-skærmen mindst fire timer dagligt

Holstein, B. E., Rasmussen, M., Due, P., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 3. Mar 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Rygproblemer er skyld i betydeligt fravær fra arbejdsmarkedet

Koch, M. B., Juel, K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 15. Jun 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Stereotype forestillinger kan afholde mænd fra at søge krisehjælp

Plauborg, R., Helweg-Larsen, K., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 7. Dec 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Store forskel på psykisk mistrivsel mellem skolerne

Holstein, B. E., Damsgaard, M. T., Henriksen, P. E. W., Kjær, C., Meilstrup, C., Nelausen, M. K., Nielsen, L., Rayce, S. L. B., Due, P., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 30. Mar 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Stor forskel på nybagte mødres behov for hjælp

Brixval, C. S., Christensen, A. M., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 31. Aug 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Stor stigning i nyfødte der må have ambulant behandling på sygehuse siden 2008

Brixval, C. S., Koushede, V., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 10. Aug 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Større sociale forskelle i middellevetid

Brønnum-Hansen, H., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 20. Jan 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Størstedelen af unge er positive over for aldersgrænser for køb af alkohol

Eliasen, M., Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 26. Jan 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Ugens tal for folkesundhed: Stillesiddende adfærd: Ny forskning tyder på, at helbredet er i fare, hvis vi sidder stille for længe ad gangen

Petersen, C. B., Dahl-Petersen, I., Norman, K., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 8. Jun 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Ulykker er fortsat et alvorligt sundhedsproblem

Laursen, B., Møller, H., Lauritsen, J., Honoré, B., Larsen, L., Meisner, D., Lindblad, B. E., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

2010

Det er populært at dyrke motion i grønne omgivelser: Ugens Tal for Folkesundhed

Toftager, M., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 13. Jan 2010

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Høj og ensartet kvalitet i behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom

Zwisler, A-D., von Kappelgaard, L. M., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), Nov 2010

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Kommuner og forskere skaber rum så børn og unge kan bevæge sig: Ugens Tal for Folkesundhed

Toftager, M., Klinker, C. D., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), Apr 2010

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Motion kan måske forebygge depression

Flensborg-Madsen, T., Mikkelsen, S. S., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 22. Dec 2010

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Socialt udsatte har et stort forbrug af sundhedsvæsenet

Juel, K., Pedersen, P. V., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 28. Apr 2010

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Øllet hitter blandt drengene mens pigerne er til alkopops

Vinther-Larsen, M., Bendtsen, P., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 6. Oct 2010

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication