Research Output

Filter
Net publication - Internet publication
Net publication - Internet publication

Rapport: Kommunale sundhedsmedarbejdere informeres ikke tilstrækkeligt om nye kliniske retningslinjer. Det forsinker implementeringen

Rod, M. H., Grønbæk, M. (ed.) & Hornhaver, B. (ed.), 11. Mar 2015

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Open Access

Region Sjælland går foran med kvalitetssikring af hjerterehabilitering

Zwisler, A-D., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 21. Aug 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Relationer til voksne betyder noget for fællesskab og fastholdelse på tekniske skoler

Ingholt, L., Sørensen, B. B., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Risiko for at blive alkoholiker hænger sammen med lav fysisk aktivitet

Becker, U., Grønbæk, M. (ed.) & Hornhaver, B. (ed.), 22. Jan 2015

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Rygestop er særligt vanskeligt for unge i stressede situationer

Skov-Ettrup, L., Dalum, P., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 23. May 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Rygning, alkohol og stoffer præger klinikprostitution

Juel, K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 15. Jan 2014

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Rygningen har betydning for forskelle i middellevetid mellem udvalgte kommuner

Juel, K., Koch, M. B., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 30. May 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Rygning og alkohol forklarer den stigende sociale ulighed i dødelighed

Juel, K., Koch, M. B., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 13. Mar 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Rygning og alkohol har stor betydning for forskelle mellem kommuner og bydele

Juel, K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 11. Apr 2014

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Rygning øger risikoen for komplikationer efter operationer

Pedersen, M. G., Eliasen, M., Becker, U., Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 27. Jun 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Rygning øger risikoen for skrumpelever

Dam, M. K., Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 26. Feb 2014

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Rygproblemer er skyld i betydeligt fravær fra arbejdsmarkedet

Koch, M. B., Juel, K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 15. Jun 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Sårbare ældre får ikke opfølgende hjemmebesøg af lægen

Zwisler, A-D., Grønbæk, M. (ed.) & Hornhaver, B. (ed.), 17. Sep 2014

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Selvvurderet helbred stiger med stigende fysisk aktivitet og kondition

Eriksen, L., Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 15. Nov 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Siden 1980’erne er antallet af morgentrætte skolebørn steget voldsomt

Holstein, B. E., Grønbæk, M. (ed.) & Hornhaver, B. (ed.), 27. May 2015

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Open Access

Skanning af fingrenes knogler kan afsløre risiko for knoglebrud

Friis-Holmberg, T., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 7. Nov 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Skolebørn, der har et fortroligt forhold til deres forældre, føler sig mindre ensomme

Madsen, K. R., Koushede, V., Nielsen, L., Grønbæk, M. (ed.) & Hornhaver, B. (ed.), 22. Apr 2015

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Open Access

Skolebørn oplever ikke afhængighed af internettet

Holstein, B. E., Madsen, K. R., Grønbæk, M. (ed.) & Hornhaver, B. (ed.), 2. Jul 2014

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Skoleelever: Den udskårne frugt må ikke blive brun

Aarestrup, A. K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 14. May 2014

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Skridttæller kan øge aktiviteten blandt ældre

Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 18. Apr 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Slidgigt har store omkostninger

Augustsen, I., Juel, K., Skovgaard, C. M. B., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 27. Mar 2014

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Socialt udsatte dør af andre årsager end den øvrige befolkning

Pedersen, P. V., Juel, K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 5. Apr 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Socialt udsatte føler sig ikke altid isoleret

Pedersen, P. V., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 22. May 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Socialt udsatte har et stort forbrug af sundhedsvæsenet

Juel, K., Pedersen, P. V., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 28. Apr 2010

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Socialt udsattes sundhed og trivsel: Knap hver femte socialt udsatte forventer ingen praktisk hjælp fra andre ved sygdom

Pedersen, P. V., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 12. Dec 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Social ulighed i social kompetence blandt skolebørn

Nielsen, L., Meilstrup, C., Koushede, V., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 10. Oct 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Spædbørns søvnproblemer optræder ofte sammen med andre problemer i familien

Rayce, S. L. B., Holstein, B. E., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 11. Dec 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Spilleafhængige bliver oftere sigtet for økonomisk kriminalitet, handel med narko og overtrædelse af våbenloven

Laursen, B., Grønbæk, M. (ed.) & Hornhaver, B. (ed.), 25. Mar 2015

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Open Access

Spilleproblemer i Grønland kombineres ofte med alkohol og hash

Larsen, C. V. L., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 8. Jan 2014

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Stereotype forestillinger kan afholde mænd fra at søge krisehjælp

Plauborg, R., Helweg-Larsen, K., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 7. Dec 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Store forskel på psykisk mistrivsel mellem skolerne

Holstein, B. E., Damsgaard, M. T., Henriksen, P. E. W., Kjær, C., Meilstrup, C., Nelausen, M. K., Nielsen, L., Rayce, S. L. B., Due, P., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 30. Mar 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Stor forskel på nybagte mødres behov for hjælp

Brixval, C. S., Christensen, A. M., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 31. Aug 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Stor stigning i nyfødte der må have ambulant behandling på sygehuse siden 2008

Brixval, C. S., Koushede, V., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 10. Aug 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Større sociale forskelle i middellevetid

Brønnum-Hansen, H., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 20. Jan 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Størstedelen af unge er positive over for aldersgrænser for køb af alkohol

Eliasen, M., Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 26. Jan 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Sundhed og sygelighed, SUSY-2010: Andelen af voksne som går til forebyggende tjek hos lægen er steget markant

Christensen, A. I., Juel, K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 9. Mar 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Svært overvægtige i 2020: Usund levevis øger markant andel af svært overvægtige

Juel, K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 22. Apr 2009

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Syv procent af de 11-, 13- og 15-årige har røget e-cigaretter

Andersen, A., Due, P., Grønbæk, M. (ed.) & Hornhaver, B. (ed.), 17. Dec 2014

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Tegn på mistrivsel hos små skolebørn

Holstein, B. E., Johansen, A., Grønbæk, M. (ed.) & Hornhaver, B. (ed.), 4. Jun 2014

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Tobaksprisen betyder noget for antallet af unge, der begynder at ryge

Flachs, E. M., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 28. Aug 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Trafikstøj, tobakslugt og lugt fra naboens brændeovn generer mange danskere

Ekholm, O., Juel, K., Christensen, A. I., Davidsen, M., Grønbæk, M. (ed.) & Hornhaver, B. (ed.), 3. Dec 2014

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Trivsel, fællesskab og faglighed skal reducere frafaldet på tekniske skoler

Ingholt, L., Rod, M. H., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 23. Oct 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Tømmermænd forekommer oftere blandt unge

Tolstrup, J. S., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 18. Dec 2013

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Udviklingen i social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel siden 1987

Koch, M. B., Juel, K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 16. May 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Ugens tal for folkesundhed: FOA-medlemmers sundhed: Store forskelle mellem SOSU-assistenter, pædagogmedhjælpere og andre erhvervsaktive

Holst, M., Juel, K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 15. Aug 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Ugens tal for folkesundhed: Stillesiddende adfærd: Ny forskning tyder på, at helbredet er i fare, hvis vi sidder stille for længe ad gangen

Petersen, C. B., Dahl-Petersen, I., Norman, K., Augustsen, I. (ed.) & Grønbæk, M. (ed.), 8. Jun 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Ugens tal for folkesundhed - Vold i nære relationer: Omfanget og karakteren af partnervold afdækkes i ny rapport

Helweg-Larsen, K., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 9. Nov 2012

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Ulykker er fortsat et alvorligt sundhedsproblem

Laursen, B., Møller, H., Lauritsen, J., Honoré, B., Larsen, L., Meisner, D., Lindblad, B. E., Grønbæk, M. (ed.) & Augustsen, I. (ed.), 2011

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Unge drikker mindre end tidligere

Bendtsen, P., Rasmussen, M., Grønbæk, M. (ed.) & Hornhaver, B. (ed.), 19. Nov 2014

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication