REHPA, Knowledge Centre for Rehabilitation and Palliative Care

Research Output

Filter
Report chapter
Report chapter

Artikel om rehabilitering, patientrettet forebyggelse og palliation ved hjerte-kar-sygdomme

Zwisler, A. D. O., Frydendal, S., Soja, A. M. B., Borregaard, B., Merlin Husted, M., Engstrup, C., Houlind, K. C. & Brogaard, V., 2018, En helhjertet indsats: En artikelbaseret klinisk, patientnær og sundhedsøkonomisk kortlægning af hjerte-kar-området. Brorholt, G., Jakobsen, M. & Hauge, A. M. (eds.). København: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, p. 49-65 5

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Open Access

Forskning understøtter at patienterne skal inddrages i ernæringsrehabilitering

Ustrup, K. S., Christensen, S. H. & Egholm, C. L., Sep 2019, Mad, måltider & livskvalitet: Ernæringsrehabilitering til mennesker med livstruende sygdom. Rasmussen, A., Ustrup, K. S., Haastrup, A. F. & Zwisler, A-D. (eds.). Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation, p. 16-21

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommunication

Open Access

Interviewundersøgelse blandt ALS/MND-patienter og deres nærmeste pårørende

Timm, H. U., 1993, Sundhedsvæsenets indsats for ALS patienter: Rapport fra et kvalitetssikringsprojekt. Århus: Muskelsvindfondens Vejlednings- og Behandlingscenter, 132 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Mennesker med hoved-halskræft har store problemer med at spise. De mister glæden ved mad og savner livskvalitet

Kristensen, M. B., Sep 2019, Mad, måltider & livskvalitet: Ernæringsrehabilitering til mennesker med livstruende sygdom. Rasmussen, A., Ustrup, K. S., Haastrup, A. F. & Zwisler, A-D. (eds.). REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation, p. 6-9

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Open Access

Patienters og pårørendes perspektiv på omsorg

Timm, H. U., 2000, Virkelighed & visioner: 10 års forskning. Adamsen, L. (ed.). København: UCSF

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Rehabilitering og aldring

Thuesen, J., 2016, Håndbog om rehabilitering på ældreområdet : efter lov om social service. København: Sundhedsstyrelsen, p. 70-71

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

Strukturrapport 2018

Bay Ravn, M., 28. Jan 2019, Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD): Årsrapport 2017. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program, p. 82-114

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

Open Access
File
11 Downloads (Pure)

"Styrk dig selv": Et eksempel på køns- og kropsperspektivet i klinisk praksis og forskning

Brünes, N., Ervolder, L. & Timm, H. U., 2000, Virkelighed & visioner: 10 års forskning. Adamsen, L. (ed.). København: UCSF

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch