REHPA, Knowledge Centre for Rehabilitation and Palliative Care

Research Output 1986 2020

Filter
Report
2019
50 Downloads (Pure)

Årsrapport 2018

Haastrup, A. F., Toft-Petersen, C. & Zwisler, A. D. O., 2019, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 43 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Open Access
File
32 Downloads (Pure)
Open Access
File
Open Access
18 Downloads (Pure)

Rehabilitering ved demens: Forståelser og evidens for rehabilitering og komponenter i rehabilitering

Thuesen, J. & Bay Ravn, M., Mar 2019, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 28 p. (REHPA Notat; No. 13).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Open Access
File
24 Downloads (Pure)

Satspuljen "En værdig død - modelkommuneprojekt": En tværgående slutevaluering

Raunkiær, M. & Mikkelsen, T. B., Feb 2019, Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 81 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access
File
2018
64 Downloads (Pure)
Open Access
File

Årsrapport 2017

Haastrup, A. F. (ed.), Toft-Petersen, C. (ed.) & Zwisler, A. D. O. (ed.), 2018, Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 55 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Fra plan til praksis: En undersøgelse af kompetenceudvikling som led i implementering af behovsvurdering

Rossau, H. K., Mikkelsen, T. B., Hansen, B. C., Vinther, K., Thisted, L. B., Lund, W. & Thuesen, J., 29. Aug 2018, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 58 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Open Access

Kvalitetsudvikling af rehabilitering og palliation i dansk sundhedsvæsen

Vittrup, R., Toft-Petersen, C. & Hørder, M. (ed.), 1. Nov 2018, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 14 p. (Temanotat, Vol. 5).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Open Access

National Audit of Cardiac Rehabilitation (NACR): Annual Statistical Report 2017

Doherty, P., Petre, C., Onion, N., Harrison, A., Hemingway, J., Cardy, K. & Tang, L. H., 2018, British Heart Foundation. 72 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

98 Downloads (Pure)
Open Access
File
303 Downloads (Pure)

Rehabilitering ved demens i let til moderat grad: National kortlægning af forståelser, indsatser og organisering i regioner og kommuner

Thuesen, J., Kristensen, F., Egelund Frausing, S., Rørbæk Kruse, E-M., Johansen, H. & Mikkelsen, T. B., 2018, Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 88 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access
File

The national audit of cardiac rehabilitation: Quality and outcomes report 2018

Doherty, P., Petre, C., Onion, N., Harrison, A., Hemingway, J., Cardy, K. & Tang, L. H., 1. Dec 2018, British Heart Foundation. 85 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Open Access
2017
339 Downloads (Pure)

Årsrapport 2016

Haastrup, A. F. (ed.), Zwisler, A. D. O. (ed.), Toft-Petersen, C. (ed.) & Tofte, J. B. (ed.), 2017, Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 47 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

File
264 Downloads (Pure)

Kræftrehabilitering i Danmark: kortlægning af praksis på hospitaler og i kommuner

Thuesen, J., Rossau, H. K., Egelund Frausing, S., Tang, L. H. & Mikkelsen, T. B., Dec 2017, 1. ed. Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 73 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

Open Access
File
296 Downloads (Pure)

Screening for angst og depression blandt hjertepatienter: hvorfor og hvordan?

Rossau, H. K. & Munkehøj, P., 2017, København: Hjerteforeningen. 24 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

File
2016
316 Downloads (Pure)

Årsrapport 2015

Haastrup, A. F. (ed.), Toft-Petersen, C. (ed.) & Timm, H. U. (ed.), 2016, Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 105 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

File
282 Downloads (Pure)
File
70 Downloads (Pure)

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase: Strukturelle forhold i 2015 samt opgørelse af patientgrundlag for – og kodeaktivitet i relation til rehabiliteringsydelser opgjort fra Landspatientregistret i 2014

Zwisler, A. D. O., May, O., Prescott, E., Eichhorst, R., Foghmar, S., Kvist, B., Christensen, B., Gustafsson, I., Andersen, U. O., Korsgaard Thomsen, K., Viggers, L., Lytken Larsen, M., Hansen, L. B., Bojesen, S. E., Graversen, H. P., Cerqueira, C., Nakano, A. & Rossau, H. K., 13. Jun 2016, Kommenteret version 3.1 ed. Aarhus : Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program. 49 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

File
1312 Downloads (Pure)

Koordinering af rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom

Thuesen, J., Mikkelsen, T. B. & Timm, H. U., 2016, Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 50 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

File
279 Downloads (Pure)

Lukashuset: en 1 års evaluering

Raunkiær, M., 2016, Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 84 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

File
57 Downloads (Pure)

Socialdifferentieret hjerterehabilitering i praksis: Sundhedsprofessionelles og patienters perspektiver

Ingholt, L., Rod, M. H., Holmberg, T., Srivarathan, A., Rossau, H. K. & Tjørnhøj-Thomsen, T., 2016, København: Syddansk Universitet. Statens Institut for Folkesundhed. 77 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access
File
2015
249 Downloads (Pure)

Afrapportering og evaluering af projekt: Når ægtefællen dør: sorgstøtte til ældre efterladte

Tellervo, J. (ed.), 2015, PAVI - Videnscenter for Rehabilitering og Pallation. 64 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

File
246 Downloads (Pure)

Årsrapport 2014

Hastrup, A. F. (ed.), Mikkelsen, T. B. (ed.), Nielsen, A. F. (ed.), Ravn, E-M. H. (ed.) & Timm, H. U. (ed.), 2015, Palliativt Videncenter.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

File
87 Downloads (Pure)

Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011

Jarlbæk, L., 2015, København : Palliativt Videncenter.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

File
26 Downloads (Pure)
Open Access
File
119 Downloads (Pure)

Palliativ indsats til familier med børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende tilstande: et litteraturstudie

Raunkiær, M., 2015, København : Palliativt Videncenter. 55 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearchpeer-review

File
959 Downloads (Pure)
File
242 Downloads (Pure)

Videndeling med borgere og patientforeninger om palliation: et udviklingsprojekt

Nielsen, A. F., Andersen, V., Haastrup, A. F. & Timm, H. U., 2015, København : Palliativt Videncenter. 76 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

File
2014
208 Downloads (Pure)

Årsrapport 2013

Hastrup, A. F. (ed.), Schwarz-Nielsen, K. H. (ed.), Nielsen, M. E. (ed.) & Timm, H. U. (ed.), 2014, København: Palliativt Videncenter. 60 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

File
74 Downloads (Pure)
File
71 Downloads (Pure)
File
Open Access
31 Downloads (Pure)

Kortlægning af den specialiserede palliative indsats i Danmark: opfølgning november-december 2013

Tellervo, J. & Jessen, M. K., 2014, København: Palliativt Videncenter. 22 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

File
31 Downloads (Pure)

Kortlægning af kommunale institutioner med særlige palliative tilbud: opfølgning 2013

Tellervo, J. & Jessen, M. K., 2014, København: Palliativt Videncenter. 18 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

File
2013
277 Downloads (Pure)
File
40 Downloads (Pure)

Danskerne om livet med sygdom og død: Danskernes viden om og ønsker til den sidste del af livet

Timm, H. U. (ed.) & Rådgivende Sociologer & Palliativt Videncenter - PAVI, 2013, Nyborg: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Pallation. 49 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access
File
122 Downloads (Pure)
File
69 Downloads (Pure)

Hospitalsmodelprojekt: udvikling af den palliative indsats på danske hospitaler via lokale udviklingsprojekter: evalueringsrapport

Dalgaard, K. M., 2013, København: Palliativt Videncenter. 86 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

File
71 Downloads (Pure)

Kortlægning af forsknings- og udviklingsprojekter fra de specialiserede palliative enheder i Danmark

Tellervo, J., Nielsen, M. E. & Timm, H. U., 2013, Kbh.: Palliativt Videncenter. 41 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

File

Når to bliver til én: omsorg for ældre efterladte: undervisningsmateriale og inspiration til at udarbejde en handleplan for ældre i sorg

Tellervo, J. (ed.), 2013, 2 ed. Kbh.: Palliativt Videncenter. 124 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication