REHPA, Knowledge Centre for Rehabilitation and Palliative Care

Research Output 1986 2020

Filter
Anthology
2016

Gerontologi: Temanummer: Ældre, aldring og teknologi

Thuesen, J. (ed.), 2016, Vanløse: Dansk Gerontologisk Selskab. 42 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportAnthologyResearchpeer-review

Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin: Temanummer: Flerkulturell palliasjon

Raunkiær, M. (ed.), Seiger Cronfalk, B. (ed.) & Rasmussen, B. (ed.), 2016, 3 ed. Bergen: Fagbokforlaget. 52 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportAnthologyResearchpeer-review

2012

Primærsektor. Det nære sundhedsvæsen

Raunkiær, M. & Holen, M., 2012, København: Munksgaard .

Research output: Book/anthology/thesis/reportAnthologyResearchpeer-review