Research Output 1981 2020

Filter
Report

Bærbare samtaler: Evalueringsrapport

Tarp, K. H. H., Nielsen, A. S., Langhoff, P. & Petersen, J., 2017, 33 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Behandling for alkoholmisbrug

Nielsen, B., 2001, Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommunication

Danish Society of Obstetrics and Gynaecology (DSOG). Sandbjerg Guidelines Updating. "Pregnancy after bariatric surgery"

Støving, R. K., 1. Mar 2017, 3 ed. 22 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

577 Downloads (Pure)

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende datamaterialer vedrørende socialt udsattes sundhedsvaner, helbred og sygelighed

Simonsen, M. K., Christensen, A. I., Hesse, U., Davidsen, M., Bjerregaard, P., Diderichsen, F., Faber, M. T., Kristoffersen, J. & Curtis, T., 2007, København: Syddansk Universitet. Statens Institut for Folkesundhed. 87 p. (Rådet for Socialt udsattes småskrifter; No. 6).

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Open Access
File
Open Access

Kvalitet i Alkoholbehandling – et rådgivningsmateriale

Nielsen, A. S., Risager, H. B., Becker, U., Nielsen, P. & Broholm, K., 2008

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

296 Downloads (Pure)

Nationale retningslinjer for borgere med svære spiseforstyrrelser

Printz, A., Brøndum, A., Smidt, B., Tønborg, B., Hansen, B. G., Hejlskov Jørgensen, C., Nyby, T., Nissen, D., Sørensen, E., Friedrichsen, H., Winther Anttila, H., Munck, J., Rokkedal, K., Sidenius, L. K., Kaptain, L., Clausen, L., Hertz, M., Tanghus, P., Santini, R., Støving, R. K. & 6 others, Schæfer, R., Fribo, R., Lundqvist Eisenhardt, A., Klinker, S. E., Lunn, S. & Bech, T., 2. Nov 2015, 154 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Open Access
File

NBV: Anorexia nervosa og andre spiseforstyrrelser

Støving, R. K., Solis, A., Richelsen, B., Priezel, H., Frølich, J. S., Ibsen, J. R., Nielsen, J. B., Al-Dakhiel Winkler, L., Poulsen, M. M. & Holmager, P., 2017, Dansk Endokrinologisk Selskab.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned

Open Access

Sund By Netværkets forebyggende indsats mod hjemme- og fritidsulykker 1998-2005

Kristoffersen, J., Laursen, B. & Curtis, T., 2006, 93 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportResearch

Tilbud til borgere med langvarig, svær spiseforstyrrelse. Koncept for etablering af længerevarende botilbud.

Translated title of the contribution: Approaches for citizens with long-term severe, eating disorders with permanent impairment.: Concept for establishing long-term residential facility.Hertz, M., Smidt, B., Brinck, T., Støving, R. K., Telléus, G. K., Larsen, K. J., Sidenius, L., Harpøth, S. & Blaabjerg, A., 1. Jan 2019, Askovhus. 34 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportReportCommissioned