Research Output 1981 2020

Filter
Book
2017

Mental Health and Illness in the City

Okkels, N. (ed.), Blanner Kristiansen, C. (ed.) & Munk-Jørgensen, P. (ed.), 2017, Springer. 489 p. (Mental Health and Illness Worldwide ).

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

2012

Akutte psykiatriske tilstande

Benjaminsen, S., Glenthøj, B. & Bartels, U., 2012, FADL's Forlag. 590 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Dansk Psykiatrisk Selskabs Hvidbog 2012-2020

Videbech, P., Sestoft, D., Lolk, A., Rasmussen, S., Carlsen, P-E., Fischer, C. & Bauer, J., 2012, Dansk Psykiatrisk Selskab. 69 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

2010

Behandling i teams – med behandlerrotation

Nielsen, A. S., 2010, Hans Reitzels Forlag. 176 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Nielsen, C. T., Damkier, P., Sørensen, C. & Stage, K. B., 2010, Almenpsykiatrisk Afdeling Esbjerg. 22 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

Unipolar depression - diagnostik og behandling: Klinisk vejledning for almen praksis

Damsbo, N., Holm, M. & Stage, K. B., 2010, 2. ed. Dansk Selskab for Almen Medicin. 50 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

2009

Allianceprogrammet: Et tværsektorielt patientforløbsprogram for mennesker med skizofreni

Christensen, A., Gregersen, J., Halldorsson, L. L., Hansen, V. H., Hansen, V., Kirk, E., Meilvang, B., Nielsen, B. & Sigsgaard, A., 2009, 1 ed. Odense: Region Syddanmark. 125 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Psykiske sygdomme: Almen praksis. Symptomer, diagnoser og behandling

Benjaminsen, S., 2009, København: Forlaget Almen Praksis. 55 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

Specialebeskrivelse for psykiatri

Lolk, A., 2009, Sundhedsstyrelsen.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

2008

Udredning og behandling af demens - en medicinsk teknologivurdering

Lolk, A., 2008, Sundhedsstyrelsen.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

2007

Akut psykiatri: Skadestuepsykiatri

Benjaminsen, S., Glenthøj, B. & Bartels, U., 2007, 2. udgave ed. København: FADL's Forlag. 563 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookEducation

2006

Kvalitetsudvikling af ambulant behandling for alkoholmisbrugere

Nielsen, A. S. & Nielsen, B., 2006, Enheden for klinisk alkoholforskning. 140 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

2004

Mødet mellem to verdener. Patienter og behandlere i alkoholmisbrugsbehandlingen.

Nielsen, A. S., 2004, Syddansk Universitetsforlag. 237 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearchpeer-review

2003

Alkohol - forebyggelse på sygehus. Fakta, metoder og anbefalinger

Mundt, K., Jensen, M., Kahn, A., Nielsen, A. S., Grønbæk, M. & Tønnesen, H., 2003, Bispebjerg Hospital - Klinisk enhed for sygdomsforebyggelse. 192 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Livsstilsændringer for overvægtige

Nielsen, B., Johansen, A. & Nielsen, E., 2003, PsykiatriFonden. 72 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

Demens - udredning og behandling. Rationel Farmakoterapi

Kragh-Sørensen, P. & Lolk, A., 2001, Lægemiddelstyrelsen.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Odensemodellen. Et bidrag til en evidensbaseret praksis ved behandling af alkoholmisbrugere

Nielsen, B. & Nielsen, A. S., 2001, 172 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

2000

Skizofrene patienters pleje og behandling: Et kvalitetsudviklingsprojekt

Nielsen, B., Bloch-Sørensen, P., Balsløv, K. & Sigsgaard, A., 2000, Fyns Amt. 180 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookCommunication

1988

Selvmord og selvmordsforsøg

Bille-Brahe, U., Krarup, G., Nielsen, B. & Wang, A. G., 1988, Hans Reitzels Forlag. 178 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch