Research Output 1985 2019

Filter
Book chapter
2019

[Bøjning] Yngre nudansk

Jacobsen, H. G., 7. Aug 2019, Dansk Sproghistorie Bind 3: Bøjning og bygning. Hjorth, E., Jacobsen, H. G., Jørgensen, B., Jacobsen, B., Jørgensen, M. K. & Fahl, L. K. (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 93-111

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

En diskurs- og medieanalytisk tilgang digitale værktøjer anbefalet til idrætsundervisningen i stx

Svendsen, A. M. & Svendsen, J. T., 2019, Krop og bevægelse i idræt og sundhed : Kulturanalytiske tilgange . Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 71-84

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2018

[Ortografi] Yngre nydansk

Jacobsen, H. G., Jun 2018, Dansk Sproghistorie 2. Ord for ord for ord. Hjorth, E., Galberg Jacobsen, H., Jørgensen, B., Jacobsen, B., Korvenius Jørgensen, M. & Fahl, L. K. (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 73-95 (Dansk Sproghistorie, Vol. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

[Tegnsætningen] Efter 1500

Jacobsen, H. G., Jun 2018, Dansk Sproghistorie 2. Ord for ord for ord. Hjorth, E., Galberg Jacobsen, H., Jørgensen, B., Jacobsen, B., Korvenius Jørgensen, M. & Fahl, L. K. (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 111-130

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2016

Fødselar sb.

Jacobsen, H. G., 2. May 2016, EDO - Ebbas Danske Ordbog: Ord til Ebba Hjorth på 70-årsdagen 2. maj 2016. Fahl, L. K., Jacobsen, B., Jacobsen, H. G., Jørgensen, B. & Jørgensen, M. K. (eds.). København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, p. 60-68

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Retskrivningshåndbøger

Jacobsen, H. G., 11. Nov 2016, Dansk Sproghistorie 1. Dansk tager form. Hjorth, E., Jacobsen, H. G., Jørgensen, B., Jacobsen, B. & Fahl, L. K. (eds.). 1. ed. Århus: Aarhus Universitetsforlag, Vol. 1. p. 257-277

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2015

Hvad vi dog slås om: Sprogkamp(e) i Danmark i 350 år

Jacobsen, H. G., 2. Oct 2015, Rette ord: Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen. Duncker, D., Skafte Jensen, E. & Ravnholt, O. (eds.). København: Dansk Sprognævn, Vol. 46. p. 171-185 15 p. (Dansk Sprognævns skrifter).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2014

Dialogisk diskursanalyse: et redskab til styrkelse af læge-patientsamtaler

Lindø, A. V., Sep 2014, Organisationskommunikation. Teori og cases om tekst og tale. Petersen, H. (ed.). 1 ed. Roskilde: Samfundslitteratur, p. 221-241 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

2013

2012-retskrivningen - i historisk perspektiv

Jacobsen, H. G., 2013, Gode ord er bedre end guld: Festskrift til Henrik Jørgensen i anledning af 60-års dagen. Borchmann, S., Schoonderbeek Hansen, I., Hougaard, T. T., Togeby, O. & Widell, P. (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 273-298 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Filolog og/eller reformator: Filologerne og den ortografiske normering

Jacobsen, H. G., 2013, Betydning & forståelse: Festskrift til Hanne Ruus. Duncker, D., Hansen, A. M. & Skovgaard-Petersen, K. (eds.). København: Selskab for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, p. 193-208 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2011

Sprogpolitikeren Peter Skautrup

Jacobsen, H. G., 2011, Jysk, ømål, rigsdansk mv. Studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysk. Festskrift til Viggo Sørensen og Ove Rasmussen udgivet på Viggo Sørensens 70-års dag den 25. februar 2011. Arboe, T. & Schoonderbeek Hansen, I. (eds.). Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Nordisk Institut, Aarhus Universitet, p. 339-351 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Takt og Tale og TV-Avis gennem 40 År

le Fevre Jakobsen, B. & Ejstrup, M., 2011, Forandringens Journalistik: 40 års tilbageblik. Buch, R. (ed.). Aarhus: Ajour, p. 41-72 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

2009

Deixis, sex & økolingvistik

Bang, J. C., 2009, Språk, språkbruk och kön - ASLA. Gunnarson, B-L. & Liberg, C. (eds.). Uppsala: ASLA, p. 77-86 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2008

The Nature of Language & The Language of Nature

Bang, J. C., Lindø, A. V., Døør, J. & Madsen, D. B., 2008, Language, Signs and Natur -- Ecolinguistic Dimensions of Environmental Discourse: Essays in Honour of Alwin Fill. Döring, M., Penz, H. & Trampe, W. (eds.). 1. ed. Tübingen, Tyskland: Stauffenburg Verlag, Vol. 1. p. 107-123 17 p. (Festschriften).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2007

Der stumme Gast: Das dritte Subjekt als ökolinguistische Schlüsselkategorie

lindø, A. V., 2007, Sustaining language: Essays in Applied Linguistics. Fill, A. & Penz, H. (eds.). 1 ed. Austria: LIT Verlag, Vol. 5. p. 237-251 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Håndbog i Nudansk på Sproget.dk

Jacobsen, H. G. & Jørgensen, P. S., 2007, Sproget.dk: (Dansk Sprognævns og Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs sprogportal på internettet). Fahl, L. K. (ed.). København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

The Ecology of Communicative Competence

Bang, J. C., 2007, Sustaining Language: Essays in Applied Ecolinguistics. Fill, A. & Penz, H. (eds.). 1 ed. Wien & Berlin: LIT Verlag, Vol. 1. p. 251-265 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

”Det tredje subjekt som sprogpædagogisk nøglekategori”

Lindø, A. V., 2007, Sproglig polyfoni. Therkelsen, R., Møller Andersen, N. & Nølke, H. (eds.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, p. 55-67 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

2001

Sætnings-, ord- og morfemklasser i dansk sprog: Udkast til en dialektisk dansk grammatik

Bang, J. C. & Steffensen, S. V., 2001, 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog - Aarhus Universitet 12.-13. oktober 2000. Widell, P. & Kunøe, M. (eds.). Aarhus: Aarhus Universitet, p. 29-39 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1998

Runernes herkomst og medbyrd.

Bang, J. C., 1998, Selskab for Nordisk Filologi. Årsberetning 1996-1997.  (ss ). Kristensen, K. (ed.). København: Selskab for Nordisk Filologi, p. 146-162 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1997

Runernes Genealogi og Grammatologi

Bang, J. C., 1997, 6. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Widell, P. & Kunøe, M. (eds.). Århus Universitet, p. 22-40 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1996

Language and Truth - Dialogue and Dialectics

Bang, J. C. & Døør, J., 1996, Sprachökologie und Ökolinguistik. Fill, A. (ed.). Tübingen: Stauffenburg Verlag, Vol. 1. p. 17-26 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

The Dialectics of Ecological Experiences. An essay in Eco-Linguistics with a Deixis Analysis of a Newspaper Text commenting the Rio'92-Summit on the Human Environment

Bang, J. C. & Døør, J., 1996, Language and Ecology • Eco-Linguistics • Problems, Theories and Methods. AILA'96, Jyväskylä, Finland.: Essays for the AILA'96 Symposium. Bang et al., J. C. (ed.). Odense Universitet, Vol. 1. p. 91-105 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1995

Sprogets situation og sprogteori - Rettesnore og -apparater

Bang, J. C. & Døør, J., 1995, 5. Møde om Ud­forskningen af Dansk Sprog. Kunøe, M. & Larsen, E. V. (eds.). Århus, p. 26-36 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1994

Ecolinguistics & Logical Deixis

Bang, J. C., 1994, Satz - Text - Diskurs. König, P-P. & Wiegers, H. (eds.). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, Vol. 2.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

1993

Eco-Linguistics: A Framework

Bang, J. C. & Døør, J., 1993, Ecolinguistics - Problems, Theories and Methods. Bang, J. C., Døør, J. & Alexander, R. (eds.). Odense, p. 21-30 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Økolingvistik & Deixisanalyse

Bang, J. C., 1993, 4. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitet 8.-9.oktober 1992. Kunøe, M. & Larsen, E. V. (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 18-29 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch