Prizes

Årets innovatør 2019 Det Naturvidenskabelige Fakultet SDU

Janne Kudsk Klitgaard (Recipient), 24. May 2019

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

DSKM's forskningspris

Hans Jørn Kolmos (Recipient), 10. Mar 2017

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Ridder af Dannebrogordenen

Hans Jørn Kolmos (Recipient), 2014

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Pris for Civil Courage

Hans Jørn Kolmos (Recipient), 2014

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Ordenen Officier des Palmes Académiques

Knud Siboni (Recipient), 8. Apr 2010

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Undervisningspris

Hans Jørn Kolmos (Recipient), 2002

Prize: Prizes, scholarships, distinctions