Activities 1997 2019

Filter
Membership of review committee

Ph.d. forsvar (Event)

Hans Jørn Kolmos (Member)
1. Jun 201619. Oct 2016

Activity: MembershipMembership of review committee

Ph.D. Bedømmelsesudvalg (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
1. May 20136. Sep 2013

Activity: MembershipMembership of review committee

Bedømmelsesudvalg (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
10. Jan 201326. Sep 2013

Activity: MembershipMembership of review committee

Rigshospitalet (External organisation)

Bente Gahrn-Hansen (Member)
1. Jan 2012

Activity: MembershipMembership of review committee

Bedømmelsesudvalg (External organisation)

Bente Gahrn-Hansen (Member)
2012

Activity: MembershipMembership of review committee

Bedømmelsesudvalg (External organisation)

Michael Kemp (Member)
1. Mar 201131. Mar 2011

Activity: MembershipMembership of review committee

Ph.D. Bedømmelsesudvalg (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
1. Apr 201012. May 2010

Activity: MembershipMembership of review committee

Ph.D. Bedømmelsesudvalg (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
1. Mar 20106. Apr 2010

Activity: MembershipMembership of review committee

Statens Serum Institut (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
1. Mar 201025. Mar 2010

Activity: MembershipMembership of review committee

Ph.D. Bedømmelsesudvalg (External organisation)

Ulrik Stenz Justesen (Member)
1. Aug 2009 → …

Activity: MembershipMembership of review committee

Svendborg Sygehus (External organisation)

Per Søgaard (Member)
18. Jun 2009 → …

Activity: MembershipMembership of review committee

Det landsdækkende råd for videreuddannelse i klinisk mikrobiologi (External organisation)

Hanne Marie Holt (Member)
1. Jan 200931. Dec 2010

Activity: MembershipMembership of review committee

Vurderings- og ansættelsesudvalget vedr. uddannelsesstillinger i klinisk mikrobiologi (External organisation)

Hanne Marie Holt (Member)
1. Jan 20091. Jun 2010

Activity: MembershipMembership of review committee

Styregruppen for Laboratoriekonsulentordningen i Region Syddanmark (External organisation)

Per Søgaard (Member)
1. Jun 2008 → …

Activity: MembershipMembership of review committee

Bedømmelsesudvalg (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
8. May 200827. Jun 2008

Activity: MembershipMembership of review committee

Københavns Universitet (External organisation)

Bente Gahrn-Hansen (Member)
1. Feb 2008 → …

Activity: MembershipMembership of review committee

Odense Universitetshospital (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
1. Feb 2008 → …

Activity: MembershipMembership of review committee

Uddannelsesudvalget under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (External organisation)

Ulrik Stenz Justesen (Member)
1. Jan 2008 → …

Activity: MembershipMembership of review committee

Aarhus Universitet (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
16. Oct 200731. Dec 2007

Activity: MembershipMembership of review committee

Det lægelige specialeråd for klinisk mikrobiologi i  Region Syddanmark (External organisation)

Hanne Marie Holt (Member)
24. Jan 2007 → …

Activity: MembershipMembership of review committee

XML-EPJ sundhedsfaglig gruppe for klinisk mikrobiologi under MedCom (External organisation)

Thøger Gorm Jensen (Member)
1. Jan 200731. Dec 2008

Activity: MembershipMembership of review committee

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (External organisation)

Hanne Marie Holt (Member)
1. Jan 20061. Mar 2010

Activity: MembershipMembership of review committee

Brugergruppen for WebReq for DSKM under MedCom (External organisation)

Thøger Gorm Jensen (Member)
1. Jan 2006 → …

Activity: MembershipMembership of review committee

MRSA ekspertgruppe (External organisation)

Bente Gahrn-Hansen (Member)
1. Jan 2004 → …

Activity: MembershipMembership of review committee

Syddansk MedicinHistorisk Selskab (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
1. Jan 2004 → …

Activity: MembershipMembership of review committee

Bestyrelsen for Laboratoriekonsulentordningen for Fyn (External organisation)

Per Søgaard (Member)
1. Jan 2003 → …

Activity: MembershipMembership of review committee

Hygiejnekomiteen (External organisation)

Bente Gahrn-Hansen (Member)
1. Jan 2002 → …

Activity: MembershipMembership of review committee

Koordineringsudvalget for bioanalytikeruddannelsen på Fyn (External organisation)

Per Søgaard (Member)
1. Jan 2000 → …

Activity: MembershipMembership of review committee

Bestyrelsen for Henrik og Emilie Ovesens Foundation (External organisation)

Bente Gahrn-Hansen (Member)
1. Jan 1999 → …

Activity: MembershipMembership of review committee

Uddannelsesudvalget under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (External organisation)

Thøger Gorm Jensen (Member)
1. Jan 199931. Dec 2008

Activity: MembershipMembership of review committee