Activities

Filter
Membership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Department of Biochemistry and Molecular Biology (Organisational unit)

Janne Kudsk Klitgaard (Member)
1. Feb 2015 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Internationaliseringsudvalget på Naturvidenskab (External organisation)

Janne Kudsk Klitgaard (Member)
1. Feb 2015 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Undervisningsudvalget på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (External organisation)

Janne Kudsk Klitgaard (Member)
1. Feb 2015 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Det regionale videreuddannelsesråd for klinisk mikrobiologi i Region Syddanmark (External organisation)

Hanne Marie Holt (Chairman)
1. Jan 2013 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
8. Oct 2012

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Odense Universitetshospital (External organisation)

Bente Gahrn-Hansen (Member)
1. Jan 2012 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Region Syddanmarks CBRN-udvalg (External organisation)

Bente Gahrn-Hansen (Member)
1. Jan 2012 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

SKUP (External organisation)

Hanne Marie Holt (Member)
1. Jan 2012

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Dansk Selskab for Mikrobiologi's arbejdsgruppe for tarmbakteriologi (External organisation)

Hanne Marie Holt (Member)
1. Jan 2011

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Det regionale videreuddannelsesudvalg for klinisk mikrobiologi i Region Syddanmark (External organisation)

Hanne Marie Holt (Chairman)
1. Jan 2011 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

ECDIS surveillance group on C. difficile in Europe (External organisation)

Hanne Marie Holt (Member)
1. Jan 2011 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Styregruppen for DEKS (Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren) (External organisation)

Anette Holm (Member)
1. Jan 2011 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Udbrudsgruppen Region Syddanmark (External organisation)

Hanne Marie Holt (Member)
1. Jan 2011 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Swedish Reference Group for Antibiotics - subcommitee on methodology (External organisation)

Ulrik Stenz Justesen (Member)
1. Oct 2009 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Regional pandemigruppe ifm. influenza A H1N1 (External organisation)

Bente Gahrn-Hansen (Member)
25. Jun 2009 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Rådet for bedre hygiejne (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
22. Oct 2008 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi om validering af PCR (External organisation)

Marianne Nielsine Skov (Member)
19. Jun 2008 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

DANRES og DANRES-M (metodegruppe under DANRES) (External organisation)

Ulrik Stenz Justesen (Member)
18. Jun 2008 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
15. May 2008 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Specialearbejdsgruppe i klinisk mikrobiologi (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
21. Mar 2008 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Regional arbejdsgruppe for infektionshygiejne i Region Syddanmark (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
15. Jun 2007 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Det Lægelige Specialeråd for Klinisk Mikrobiologi i Region Syddanmark (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
24. Jan 2007 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Det Lægelige Specialeråd for Klinisk Mikrobiologi i Region Syddanmark (External organisation)

Bente Gahrn-Hansen (Member)
24. Jan 2007 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

CBRN udvalget i Region Syddanmark (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
1. Jan 2007 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Styregruppen for Nordisk Masteruddannelse i Infektionshygiejne ved NHV i Göteborg (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
1. Jan 2007 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Arbejdsgruppe NBS 08 undersøgelser under Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet (External organisation)

Thøger Gorm Jensen (Member)
1. Jan 200631. Dec 2007

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Udvalget vedr. smitsomme sygdomme under Dadl (External organisation)

Thøger Gorm Jensen (Member)
1. Jan 200531. Dec 2010

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

MRSA Working Group of the International Society of Chemotherapy (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
1. Jan 2004 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Sundhedsstyrelsens Inspektorordningen (External organisation)

Bente Gahrn-Hansen (Member)
1. Mar 20021. Jan 2013

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Det regionale videreuddannelsesråd for klinisk mikrobiologi i Region Syd (External organisation)

Bente Gahrn-Hansen (Member)
1. Jan 20011. Jan 2013

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Dansk-Fransk mikrobiologisk komité Paul Horstmann (External organisation)

Knud Siboni (Member)
1. Jan 2000 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Odense Universitetshospital (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
1. Jan 2000 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Retslægerådet og Patientskadeankenævnet (External organisation)

Hans Jørn Kolmos (Member)
1. Jan 2000 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Det landsdækkende råd for videreuddannelse i klinisk mikrobiologi (External organisation)

Bente Gahrn-Hansen (Member)
1. Jan 1998 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Vurderings- og ansættelsesudvalget vedr. uddannelsesstillinger i klinisk mikrobiologi (External organisation)

Bente Gahrn-Hansen (Member)
1. Jan 1998 → …

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar