Research Output

Book chapter

Fonde, foreninger m.v. - fondsbeskatningsloven

Ferniss, J., 2018, Skatteretten 2. Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H. (eds.). 8. ed. København: Karnov Group, p. 722-774 53 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Fonde, foreninger m.v. - Fondsbeskatningsloven

Ferniss, J., 2015, Skatteretten 2. 7. ed. København: Karnov Group, p. 626-672

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Fonde, foreninger mv. Fondsbeskatningsloven

Pedersen, S., 2009, Skatteretten. Pedersen, J. (ed.). 5. ed. København: Karnov Group, Vol. 2. p. 627-685 59 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Food or Fuel? - WTO consistency of export restrictions on certain agricultural crops

Daniel, B. T., 2009, Legal discourse in cyberlaw and trade. Kierkegaard, S. (ed.). International Association of IT Lawyers, p. 473-489 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Forældelse, modregning, slutafregning og deponering

Pedersen, H. V. G., 2010, Erhvervsjura for den finansielle sektor. 3 ed. København: Forlaget Pejus, p. 381-405 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Forældelse, modregning, slutafregning og deponering

Pedersen, H. V. G., 2008, Erhvervsjura for den finansielle sektor. 2 ed. Danmark: Forlaget Pejus, p. 401-429 30 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Forældelse, modregning, slutafregning og deponering

Pedersen, H. V. G., 2006, Erhvervsjura for den finansielle sektor. Bang-Pedersen, U. R., Clausen, N. J., Legind, N. D., Mortensen, P. & Pedersen, H. V. G. (eds.). Helsingør: Forlaget Pejus, p. 369-394

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Forældelse og modregning

Pedersen, H. V. G., 2008, Erhvervsjuridisk lærebog. 1 ed. Danmark: Forlaget Pejus, p. 351-373 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Forbrugerindflydelse i fjernvarmesektoren: En barriere for forsyning ud over kommunegrænsen?

Translated title of the contribution: Consumer influence in the district heating sector: A barrier to supply beyond the municipal boundary?Mortensen, B. O. G., 2013, Festskrift til Nis Jul Clausen. København: Djøf Forlag, p. 295-306 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Fordringer

Clausen, N. J., 2018, Dansk Privatret. Birkmose, H. S. (ed.). 20. ed. København: Djøf Forlag, p. 365-395

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Fordringer

Clausen, N. J., 2014, Dansk Privatret. Henschel, R. F. (ed.). 18 ed. København: Djøf Forlag, p. 363-396

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Fordringer

Clausen, N. J., 2016, Dansk Privatret. Clausen, N. J. (ed.). 19. ed. København: Djøf Forlag, p. 363-394

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Fordringer: Kapitel 14

Clausen, N. J., 2008, Dansk privatret. 15 ed. Djøf Forlag, p. 335-374 40 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Fordringer. Kapitel 14

Clausen, N. J., 2010, Dansk privatret. Edlund, H. H. (ed.). 16 ed. København: Djøf Forlag, p. 389-428 40 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Forfatningskontrol

Koch, P. B., 2006, Grundloven med kommentarer. Zahle, H. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 53-62

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Formål af almen interesse som element i EU-retten

Olesen, K. N., 2011, Den nordiska välfärden och marknaden: Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt interesse i en EU-rättslig kontext. Madell, T. (ed.). Uppsala: Iustus förlag, p. 247-258 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Forord

Motzfeldt, H. M., Schaumburg-Müller, S., Gottrup, R. & Østergaard, K., 2016, Mod og mening: Hyldestskrift til Frederik Harhoff. Mottzfeldt, H. M., Schaumburg-Müller, S., Gottrup, R. & Østergaard, K. (eds.). 1. udg. ed. København : Djøf Forlag, p. 5-6

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Forord

Translated title of the contribution: PrefaceMortensen, B. O. G., Lyngsie, J. & Østergaard, K., 2016, Rets-og kontraktøkonomi - En antologi: Law & Economics - An Anthology. Østergaard, K., Lyngsie, J. & Gram Mortensen, B. O. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 11 - 12 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Forord

Clausen, N. J., Mortensen, B. O. G. & Pedersen, H. V. G., 2016, Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. Clausen, N. J., Dalberg-Larsen, J., Gram Mortensen, B. O. & Godsk Pedersen, H. V. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 5-6

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

"Forpagtningsaftaler" og lejelovgivningens anvendelsesområde

Juul-Sandberg, J., 2009, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2009. Pedersen, H. V. G. (ed.). 1 ed. København: Djøf Forlag, p. 184-198 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Forretningskendetegnsbeskyttelse

Larsen, T. B., 2019, Dansk Immaterialret Bind I: Enerettighederne. Gad, p. 235-246 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Forsvarlig drift

Winther Løfquist, M., 2013, Bankjura: Udvalgte emner. Jensen, C. H. (ed.). Djøf Forlag, p. 107-125 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducationpeer-review

Forsyningspligt og aftagepligt: Et offentligretligt studie

Translated title of the contribution: Supply obligation and purchase obligation: a study pertaining to public lawMortensen, B. O. G., 2015, Ret på flere felter: forvaltning, governance, retsskikkerhed : festskrift til Carsten Henrichsen. Baumbach, T., Blume, P. & Gøtze, M. (eds.). Djøf Forlag, p. 323-341

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Fortid, nutid og fremtid – om databeskyttelsesreformen i et retsøkonomisk perspektiv

Østergaard, K. & Motzfeldt, H. M., 18. Jan 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Jul Clausen, N., Kronborg, A., Dietz Legind, N. & Mortensen, B. O. G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 597-614

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Fortolkning

Motzfeldt, H. M., 14. Jan 2016, Erhvervsforvaltningsret. Ole Gram Mortensen, B. (ed.). 1 ed. København: Djøf Forlag, p. 255-278

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Forvaltningens it-løsninger

Motzfeldt, H. M., 2015, Ret på flere felter : Forvaltning, Governance, Retssikkerhed : Festskrift til Carsten Henrichsen. Baumbach, T., Blume, P. & Gøtzte, M. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 343-363

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Forvaltningens organisation, funktion og kompetencer

Khalaf, B., 14. Jan 2016, Erhvervsforvaltningsret. Gram Mortensen, B. O. (ed.). 1 ed. København: Djøf Forlag, p. 53-91

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Forvaltningens samkøring af borgerdata

Translated title of the contribution: The Use and Sharing of Personal Data Across AdministrationsUllits, J., 22. Jan 2020, Dansk persondataret. Ole Gram, B. (ed.). Ex Tuto Publishing, p. 445-554 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Forvaltningsloven

Translated title of the contribution: The Danish Administrative ActUllits, J., 15. Aug 2019, (Accepted/In press) Forvaltningsretlige grundsætninger. Karnov Group, 35 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Forvaltningsretlig metode

Translated title of the contribution: Administrative Law MethodologyUllits, J., 13. Jan 2020, (Submitted) Juridisk metode - generelt og på tværs af retsdiscipliner. Djøf Forlag, 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Forvaltningsrettens kilder og indplacering i retshierakiet

Khalaf, B., 14. Jan 2016, Erhvervsforvaltningsret. Gram Mortensen, B. O. (ed.). 1 ed. København: Djøf Forlag, p. 29-50

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Forventning - skuffelse - erstatning

Olesen, K. N., 2006, Erstatning - en antologi. Bønsing, S. (ed.). 1 ed. København: Karnov Group, p. 11-34

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Fradrag efter ligningsloven

Jeppesen, I. L., 2009, Skatteretten 2. Pedersen, J. (ed.). 5 ed. København: Karnov Group, Vol. 2. p. 69-88 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Fradrag efter Ligningsloven

Langhave Jeppesen, I., 2013, Skatteretten 2. 6. ed. København: Karnov Group, Vol. 2. p. 70-94

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Fra erhvervs- til forretningshemmeligheder

Mortensen, B. O. G., 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Karstoft, S. & Madsen, L. H. G. (eds.). Djøf Forlag, p. 347-358

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Fra Kæstel til Bankjura anno 2013

Legind, N. D. & Jørgensen, T., 2012, Vennebog til Lennart Lynge Andersen. Karnov Group, p. 229-245

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Fredskov - mere skov end fredning

Mortensen, B. O. G., 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Jul Clausen, N., Kronborg, A., Dietz Legind, N. & Gram Mortensen, B. O. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 389-408

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Freedom, Subjectivity, and the State in Hegel's Philosophy of Right

Hartz, E. & Nielsen, C. F., 2014, Post-Subjectivity. Schmidt, C., Mack, M. & German, A. R. (eds.). UK: Cambridge Scholars Press, p. 201-220

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Freedom of speech and online media in Denmark

Schaumburg-Müller, S., 2018, Human Rights Law and Regulating Freedom of Expression in New Media: Lessons from Nordic Approaches. Susi, M., Viljanen, J., Jonsson, E. & Kucs, A. (eds.). Taylor & Francis, p. 21-40 (Routledge Research in Human Rights Law).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Free Movement of Cars: The Impact of EU Law on taxation of Motorr Vehicles from a Nordic Perspective

Hansen, S. F., 2010, Yearbook For Nordic Tax Reseach 2010: Taxation of individuals and goods in the Nordic countries upon cross border mobility. Bolander, J. (ed.). Djøf Forlag, Vol. 2010. 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Fremtidsperspektiver på kreditrettens område

Legind, N. D. & Jørgensen, T., 2008, Videregående Kreditret. Andersen, L. L. (ed.). 1. ed. Thomson Reuters: Karnov Group, p. 243-305

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Fri bevægelighed for ikke-erhvervsaktive unionsborgere

Starup, P., 2011, Grundlæggende EU-ret. Daniel, B. T., Elhom, T., Starup, P. & Steinicke, M. (eds.). 2 ed. Djøf Forlag, p. 573-580 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Fri bevægelighed for tjenesteydelser

Starup, P., 2011, Grundlæggende EU-ret. Daniel, B. T., Elholm, T., Starup, P. & Steinicke, M. (eds.). 2 ed. Djøf Forlag, p. 645-671 36 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Fri bevægelighed for tjenesteydelser og kapital

Starup, P., 2009, Grundlæggende EU-ret. Daniel, B. T. & al, E. (eds.). 1 ed. København: Djøf Forlag, p. 511-550 (Kapitel 16)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Gadejura – kunsten at fremelske gadefolkets oplevelse af at bære rettigheder

Olesen, A., Nielsen, S. P. P. & Hammerslev, O., 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Clausen, N. J., Kronborg, A., Legind, N. D. & Mortensen, B. O. G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 435-455

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Gadejuristen [The Street Lawyers]: Offering Legal Aid to Socially Marginalised People

Nielsen, S. P. P. & Hammerslev, O., 2018, Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States. Rønning, O. H. & Hammerslev, O. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 169-191

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Open Access

Gælder grundloven i Danmark

Koch, P. B., 2005, Juridiske Emner ved Syddansk Universitet. Pedersen, H. V. G. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 177-189

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Gaver

Bolander, J., 2009, Lærebog om indkomstskat. 13 ed. københavn: Djøf Forlag, p. 379-407 32 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Gelehrte und rechtskundige ehrliche Männer: Die Zusammensetzung der schwedischen Hofgerichte 1660-1780

Nilsén, P., 2003, Integration durch Recht: Das Wismarer Tribunal (1653-1806). UTB Verlag, p. 297-318 (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich; No. 47).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Generelle rammer for det indre marked

Steinicke, M., 2009, Grundlæggende EU-ret. Daniel, B. T. & al, E. (eds.). 1 ed. København: Djøf Forlag, p. 341-360 (Kapitel 10)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch