Research Output

Book chapter

Der dansk asylret vedrørende krigsflygtninge i strid med EU-retten? En kommentar til EF-domstolens afgørelse af 17. februar 2009 i sag C-465, Elgafaji

Starup, P., 2009, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2009. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). Djøf Forlag, p. 253-259 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Der primärrechtliche Rahmen einer EU-Investitionsschutzpolitik: Zulässigkeit und Grenzen von Investor-Staat-Schiedsverfahren aufgrund künftiger EU Abkommen

Hindelang, S., 2011, Die Gemeinsame Handelspolitik der Europäischen Union nach Lissabon. Bungenberg, M. & Herrmann, C. (eds.). Nomos, p. 157-184

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det danske retsopgør efter finanskrisen: en foreløbig status

Clausen, N. J., 2018, Nordiska förmögenhetsrättsdagarna. Kleineman, J. (ed.). Stockholm: Jure, p. 39-63 (Stockholm Centre for Commercial Law , Vol. 29).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det danske spillemonopol

Steinicke, M., 2008, Europæisering af dansk ret. Olsen, B. E. & Sørensen, K. E. (eds.). Djøf Forlag, p. 561-575

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det er stadig aktuelt at arbejde med kautionsretten

Legind, N. D., 2007, Kapitalmarked og kunderelationer: - hilsener til Lars Gorton. København: Karnov Group, p. 9-22 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det forretningsmæssige: en skatteretlig norm

Langhave Jeppesen, I., 2016, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2015. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 131-149

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det newzealandske eksperiment – Strukturel forandring i elforsyningssektoren

Translated title of the contribution: The New Zealand Experiment – Structual -Changes in the Electricity Supply SectorMortensen, B. O. G., 2003, Juridiske emner ved Syddansk Universitet . Iversen, B. (ed.). Danmarks jurist- og økonomforbund, p. 191-208

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde (søjle 3)

Elholm, T., 2009, Grundlæggende EU-ret. Daniel, B. T. & al, E. (eds.). 1 ed. Djøf Forlag, p. 81-116 (Kapitel 3)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Det retlige møde

Olesen, A., Kjær Minke, L. & Hammerslev, O., 2016, Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. Jul Clausen, N., Dalberg-Larsen, J., Gram Mortensen, B. O. & Godsk Pedersen, H. V. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 369-384

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Det retskildemæssige hierarki i national og EU-kapitalmarkedsret post-MiFID

Rasmussen, N. S., 2011, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2011. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 239-254

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Developments in the regulation of agreements on forum and choice of law

Siig, K., 2015, Simply 2014: Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook. Solvang, T. (ed.). Oslo, Vol. 456. p. 153-181 (MarIus).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Die Arbeit des Europäischen Zentrums für Minderheitenfragen und die Grundzüge des deutsch-dänischen Minderheitenmodells

Barten, U., 2011, Lés Minorités Ethniques et Linguistiques en Europe, Richesses et Défis - Ethnische und Sprachminderheiten in Europa - Reichtum und Herausforderung. Ungarn: Karolyi Jozsef Alapitvany, p. 78-91 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Die europäische Stiftung: Gemeinnützige Organisation und europäisches Recht

Hansen, S. F., 2011, Europäisches Gesellschaftsrecht auf neuen Wegen. Müller-Graff, P-C. & Teichmann, C. (eds.). Nomos Verlagsgesellschaft, 13 p. (Schriftenreihe des Arbeitskreises Europäische Integration e.V.).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Die Gemeinsame Europäische Investitionspolitik: Alter Wein in neuen Schläuchen?; Basis und Entwicklungslinien der Unionskompetenz zur Regelung ausländischer Investitionen

Hindelang, S. & Maydell, N., 2010, Internationaler Investitionsschutz und Europarecht. Bungenberg, M., Griebel, J. & Hindelang, S. (eds.). Nomos, p. 11-80

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Die problematische königliche Alleinherrschaft und die verständnislosen Ausländer

Nilsén, P., 2002, Geschichte und Perspektiven des Rechts im Ostseeraum. Peter Lang, p. 45-58

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Die Universität Greifswald und das schwedische Recht

Nilsén, P., 2007, Die Universität Greifswald in der Bildungslandschaft des Ostseeraums. Alvermann, D., Jörn, N. & Olesen, J. E. (eds.). LIT Verlag, p. 247-265

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Dine, mine og vore pirater: Et indblik i juridiske (og andre) problemstillinger i forbindelse med bekæmpelse af pirateri i internationale farvande

Feldtmann, B. & Siig, K., 2009, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2009. Pedersen, H. V. G. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 68-82

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Direktiv 2004/38

Starup, P., 2011, Grundlæggende EU-ret. Daniel, B. T., Elholm, T., Starup, P. & Steinicke, M. (eds.). 2 ed. Djøf Forlag, p. 547-572 36 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dispute Settlement

Daniel, B. T., Mar 2012, WTO Law : from a European Perspective. Olsen, B. E., Steinicke, M. & Sørensen, K. E. (eds.). 2. ed. Netherlands: Wolters Kluwer , p. 37-64 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Distribution

Østergaard, K., 2017, Commercial and Economic Law in Denmark. Møgelvang-Hansen, P. (ed.). 2. ed. Alphen aan der Rijn, The Netherlands: Wolters Kluwer , p. 131 - 135

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Diverse aftaleretlige forhold

Jensen, C. H., Aug 2013, Bankjura: Udvalgte emner. Jensen, C. H. (ed.). 2 ed. Djøf Forlag, p. 201-232 32 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Domspraksis om støtteerklæringer

Pedersen, H. V. G., 2009, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2009. Pedersen, H. V. G. (ed.). Djøf Forlag, p. 240-252 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Domstolskontrollen

Daniel, B. T., 2009, Grundlæggende EU-ret. Daniel, B. T. & al, E. (eds.). 1 ed. Djøf Forlag, p. 297-337 (Kapitel 9)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Domstolsprøvelse

Gottrup, R., 2016, Erhvervsforvaltningsret. Gram Mortensen, B. O. (ed.). 1 ed. København: Djøf Forlag, p. 397-413

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dødens plads i det moderne

Hartz, E., 2005, Mens vi venter på døden: Døden i etisk og kulturfilosofisk belysning. Brock, S. & Samsø, A. (eds.). Århus: Forlaget Philosophia, p. 174-188

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Død og konfiskation!

Elholm, T., 2012, Vennebog til Lennart Lynge Andersen. Juul, H., Schaumburg-Müller, P. & Meding, F. (eds.). Karnov Group, p. 59-74 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dødsbobeskatning: i krydsfeltet mellem skatteret og skifteret

Langhave Jeppesen, I., 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Jul Clausen, N., Kronborg, A., Dietz Legind, N. & Gram Mortensen, B. O. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 241-255

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dødslejegaver

Kronborg, A. & Pedersen, H. V. G., 30. Apr 2017, Festskrift til Irene Nørgaard. Adolphsen, C., Isager, H., Naur Jensen, E. & Nielsen, A-D. B. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 179-191

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

EFI og rammerne for udvikling af digital forvaltning

Motzfeldt, H. M., 3. May 2016, Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. Jul Clausen, N., Dalberg-Larsen, J., Gram Mortensen, B. O. & Pedersen, H. V. G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 357-368

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Eftergivelse af gæld vedrørende sagsomkostninger i straffesager

Olesen, A., 2013, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2013. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). Djøf Forlag, 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Ejendomsret ctr. forsyningssikkerhed

Olesen, K. N., 2007, Festskrift til Orla Friis Jensen: Fast ejendoms ret - synsvinkler & synspunkter. Ramhøj, L. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 67-87 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Elforsyning, -handel og -produktion

Translated title of the contribution: Electricity Supply, Trade and Production], pp. 397-488.Mortensen, B. O. G., 2008, Miljøretten 6: Energi og klima. 6. ed. København: Djøf Forlag, p. 397-488 92 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Empirical Field and Methodology

Hammerslev, O. & Piana, D., 2013, Legal Education and Judicial Training in Europe . Hammerslev, O. (ed.). Eleven International Publishing, p. 15-28

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Empiriske undersøgelser af den juridiske profession i nationale og transnationale kontekster

Hammerslev, O., 2010, Nordisk Retssociologi: Status – aktuelle udfordringer – visioner. Storgaard, A. & Lemann Kristiansen, B. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 161

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Energieffektivisering

Translated title of the contribution: Energy EfficiencyMortensen, B. O. G., 2008, Miljøretten 6: Energi og klima. 6. ed. København: Djøf Forlag, p. 535-613 77 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

En fælles regelbog og et føderaliseret tilsyn: En ny governance-model for EU's kapitalmarkeder?

Rasmussen, N. S. & Jensen, C. H., 2016, Juridiske Emner ved Syddansk Universitet 2015. Pedersen, H. V. G. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 59-83

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

En moderne Århus-historie

Translated title of the contribution: A Modern Tale from AarhusMortensen, B. O. G., 2008, Miljøretlige emner: Festskrift til Ellen Margrethe Basse. København: Djøf Forlag, p. 471-486 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

En skitsering af genesen af det retlige felt i Danmark: Et studie af Stat, ret og jurister

Hammerslev, O., 2007, Med Bourdieu i empirien: eksempler på praktisk empirisk arbejde. Forlaget Hexis, p. 73-83

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

En slags retfærdighed

Harhoff, F., 2015, Og Balkan kom til Danmark: Om at være nærområde til krig og folkemord. Nehring, N-J. & Weiss, B. (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 250-266

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

EPPO and the principle of subsidiarity

Bang Fuglsang Madsen Sørensen, H. & Elholm, T., 15. Jan 2015, The European Public Prosecutor's Office: Legal and Criminal Policy Perspectives. Asp, P. (ed.). Stockholm: Jure, p. 31-51 (Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm; No. 83).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

"Equivalent Protection" - eller historien om den europæiske menneskerettighedsdomstols håndtering af EU-rettens krav på forrang

Næsborg-Andersen, A., 2011, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2011. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 185-198

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Er 120-dages reglen en saga blot?

Højer Schjøler, C., 2013, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2013. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). Djøf Forlag, p. 357-84

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Er ægteskabssager stadig indispositive?

Waage, F., 18. Jan 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Jul Clausen, N., Kronborg, A., Dietz Legind, N. & Gram Mortensen, B. O. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 577-585

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Er der plads til stramning af udvisningsreglerne?

Starup, P., 2013, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2013. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). Djøf Forlag, p. 21-26

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Er fysiske personers momspligt ved lejlighedsvis levering af tjenesteydelser udvidet ved en ny EU-afgørelse?

Thygesen, J., 2013, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2013. Pedersen, H. V. G. (ed.). Djøf Forlag, p. 409-417

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Erhvervsdrivende fonde - familie og ledelse: -

Pedersen, H. V. G., 2013, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2013. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). København, p. 345-356

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Erhvervsforvaltningsret: et nyt fokus

Translated title of the contribution: Commercial Administrative Law: a new focusMortensen, B. O. G., 2016, Erhvervsforvaltningsret. Mortensen, B. O. G. (ed.). 1 ed. København: Djøf Forlag, p. 23-28

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Erhvervsindtægter

Jeppesen, I. L., 2009, Skatteretten 2. Pedersen, J. (ed.). 5 ed. København: Karnov Group, Vol. 2. p. 34-68 34 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Erhvervsindtægter

Langhave Jeppesen, I., 12. Feb 2013, Skatteretten 2. Pedersen, J. (ed.). 6 ed. København: Karnov Group, Vol. 2. p. 36-69 34 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Erstatning i anledning af strafforfølgning

Bang Fuglsang Madsen Sørensen, H., 2017, Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Pagh, P., Højgaard Mørup, S. & Fenger, N. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 279-316

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review