Research Output

Book chapter

Criteria for qualitative selection

Hamer, C. R., 2018, EU Public Procurement Law: Brussels Commentary. Steinicke, M. & Vesterdorf, P. (eds.). Hart Publishing, p. 613-697

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Cross Border Rulings (CBR): et EU-pilotprojekt

Thygesen, J., 2017, Momsloven 50 år: Festskrift i anledning af 50 års jubilæet for Danmarks første momslov. Egholm Elgaard, K. K., Ramsdahl Jensen, D. & Stensgaard, H. (eds.). Danmark: Ex Tuto Publishing, p. 373-383

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dänemark

Hansen, S. F., 2008, Handbuch zum deutschen und europäischen Bankrecht. Derleder, P., Knops, K-O. & Bamberger, H. G. (eds.). Springer, p. 2357-2369 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Danish Report on Causation in European Tort Law

Hansen, L. & Siig, K., 2017, Causation in European Tort Law. Infantino, M. & E. Z. (eds.). Cambridge University Press, 14 p. (The Common Core of European Private Law).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Danish Report on Transfer of Immovables in European Private Law

Siig, K. & Hansen, L., 2017, Transfer of Immovables in European Private Law. Martinez Valencoso, L. M., Bailey, S. & Pradi, A. (eds.). Cambridge University Press, p. 89-90, 117-118, 145-146, 164-165, 185-186, 206, 227, 248-249, 264, 280-281, 298, 322-323, 348-349, 371-372, 387-388

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Danish Rules on Securities and Other Protective Rights in the Charterparty Trade - an appraisal

Siig, K., 2017, New trends in Maritime Law: Maritime liens, arrest of ships, mortgages and forced sale. Basurko, O. & Osante, J. M. M. (eds.). thomson reuters aranzadi, p. 375-381

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Danish Tax News 2007

Jeppesen, I. L., 2008, Yearbook for Nordic Tax Research 2008. Djøf Forlag, p. 231-240 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Danish Tax News 2009

Bolander, J., 2010, Yearbook for Nordic Tax Research 2010. Djøf Forlag, p. 259-273 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Danish Tax News 2010

Ferniss, J., 2011, Yearbook For Nordic Tax Research 2011. Taxation on intangible Assets: Taxation on intangible Assets. Djøf Forlag, p. 261-269

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dannelsen af retlige assistanceprojekter til Østeuropa: USA og EU og to forskellige retlige og statslige eksportstrategier

Hammerslev, O., 2009, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2009. Djøf Forlag, p. 108-122

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Danske hospitalspatienters ret til fri bevægelighed i EU

Kristensen, K. & Starup, P., 2008, Europæiseringen af dansk ret. 1 ed. København: Djøf Forlag, Vol. 1. p. 653-671 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Danskernes retsfølelse - og EU

Elholm, T., 2015, Kriminalpolitiske pejlinger: Festskrift til Flemming Balvig. Kyvsgaard, B., Vestergård, J., Holmberg, L. & Elholm, T. (eds.). Djøf Forlag, p. 81-96 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Dansk Privatret: Fordringer

Clausen, N. J., 2012, Dansk Privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17. ed. København: Djøf Forlag, p. 363-394

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dansk Privatret: Kapitlerne: 5, 6, 19, 36 og 37

Pedersen, H. V. G. M. F., 2005, Dansk Privatret. København: Djøf Forlag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Dansk Privatret: Negotiable fordringer

Clausen, N. J., 2012, Dansk Privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17 ed. København: Djøf Forlag, p. 407-430

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dansk Privatret: Introduktion til tvangsfuldbyrdelse, konkurs og rekonstruktion

Clausen, N. J., 2012, Dansk Privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17 ed. København: Djøf Forlag, p. 537-546

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dansk Privatret: Personskifte i skyldforhold

Clausen, N. J., 2012, Dansk Privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17 ed. København: Djøf Forlag, p. 395-406

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dansk Privatret: Konkurs og gældssanering

Clausen, N. J., 2012, Dansk Privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17 ed. København: Djøf Forlag, p. 557-580

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dansk Privatret: Udlag og anden individualforfølgning

Clausen, N. J., 2012, Dansk Privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17 ed. København: Djøf Forlag, p. 547-556

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Das Internationale Investitionsrecht: Reflexionen über einen ausgebliebenen Konstitu-tionalisierungsprozess

Hindelang, S. & Schleyer Stiftung, H. M. (ed.), 2005, Globale Wirtschaft – nationale Verantwortung: Wege aus dem Druckkessel. p. 94-95

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dataansvar og databehandlingsregler

Kristensen, K., 2018, Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet. Fredskild, T. U., Kolbæk, R., Sornæs, A. & Jensen, U. G. (eds.). 1. ed. København: Gad, p. 153-172

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Databehandling og udveksling af persondata fra forsyningsvirksomheder

Mortensen, B. O. G., 2019, Nye tendenser i nordisk kommunalretsforskning. Gottrup, R. & Mortensen, B. O. G. (eds.). Djøf Forlag, p. 9-38

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Dealsites: formidler eller anden mellemmand i lyset af kontrakters relativitet?

Østergaard, K., 2016, Juridiske Emner ved Syddansk Universitet 2015. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 107 - 118

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

De danske bidrag

Pedersen, H. V. G., 2004, Secutity Rights in Movable Property in European Law. Kieninger, E-M. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

De forsvundne voldtægtssager: Centralmagt og voldtægt i Danmark-Norge 1536-1648

Kjær, M., 2018, Politi, magt og historie: Festskrift til Henrik Stevnsborg. Blume, P., Vogt, H. & Volquartzen, M. (eds.). Djøf Forlag, p. 9-20

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

De forvaltningsretlige reglers anvendelsesområder

Khalaf, B., 14. Jan 2016, Erhvervsforvaltningsret. Gram Mortensen, B. O. (ed.). 1 ed. København: Djøf Forlag, p. 93-117

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

De internationale regnskabsstandarder og det skatteretlige beregningsgrundlag: et dansk perspektiv

Jeppesen, I. L., 2005, Juridiske Emner ved Syddansk Universitet. Pedersen, H. V. G. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 141-156

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den diskursive konstruktion af gadebander

Kjær Minke, L. & Mørck, R., 2004, Kulturmødediskurser . Rahbæk, H. & Thisted, K. (eds.). København: Københavns Universitet, 10 p. (Fra Minoritetsstudiers Værksted , Vol. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den fælles handelspolitik

Daniel, B. T., 2013, EU-Karnov. Hagel-Sørensen, K. (ed.). 12. ed. København: Karnov Group

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (søjle 2)

Daniel, B. T., 2009, Grundlæggende EU-ret. Daniel, B. T. & al, E. (eds.). 1 ed. København: Djøf Forlag, p. 63-79 (Kapitel 2)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den finansielle virksomhed og kunderelationer

Legind, N. D. & Clausen, N. J., 2010, Erhvervsjura for den finansielle sektor. 3. ed. København: Forlaget Pejus, p. 471-499 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Den finansielle virksomhed og kunderelationer

Clausen, N. J. & Legind, N. D., 2008, Erhvervsjura for den finansielle sektor. 2 ed. Forlaget Pejus, p. 505-520 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Den fornyede debat om behovet for stramninger af udvisningsregler i lyset af Levakovic-sagen (U2016.2883H)

Khalaf, B. & Starup, P., 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Clausen, N. J., Kronborg, A., Legind, N. D. & Mortensen, B. O. G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 273-299

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Denmark

Feldtmann, B. & Reventlow, S. K., 2013, Toward a Prosecutor for the European Union; Volume 1 : A Comparative Analysis. Legiti, K. (ed.). Oxford: Hart Publishing, p. 58-94 37 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Denmark

Ulfbeck, V., Ehlers, A. B. & Siig, K., 2018, Digest of European Tort Law: Essential Cases on Misconduct. Winiger, B., Karner, E. & Oliphant, K. (eds.). De Gruyter, (Digest of European Tort Law, Vol. 3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Denmark

Hansen, S. F. & Stokholm, J. R., 2007, Towards a Homogenious EC Direct Tax Law. Brokelind, C. (ed.). Amsterdam: IBFD, p. 309-324 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Denmark

Hansen, S. F. & Stokholm, J. R., 2008, New Tendencies in tax treatment of cross-border intereset of corporations:  International Fiscal Association. Congress (62nd : 2008 Brussels, Belgium.). Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Vol. 93b. p. 267-275 8 p. (Cahiers de droit fiscal international, Vol. 93b).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Denmark

Hansen, S. F., 2004, The European company – all over Europe. Oplustil, K. & Teichmann, C. (eds.). Berlin: De Gruyter, p. 72-76

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Denmark

Mortensen, B. O. G., 2013, Upstream Law and Regulation: A Global Handbook. 1 ed. London: Global Law and Business, p. 321-335 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Denmark

Mortensen, B. O. G., 2017, Upstream Law and Regulation: A Global Guide. Pereira, E. G. & Talus, K. (eds.). 2. ed. London: Globe Law and Business, Vol. II. p. 511-526

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Denmark, Sweden and Norway: Liberalisation, Differentiation and the Emergence of a Legal Service Market

Hammerslev, O., 2020, Lawyers in 21st-Centuries Societies. Volume 1: National Reports. Oxford: Hart Publishing, p. 175-192

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Denmark and the implementation of R2P

Mennecke, M., 2019, Implementing the Responsibility to Protect: A Future Agenda. Jacob, C. & Mennecke, M. (eds.). Routledge, p. 37-60 (Global Politics and the Responsibility to Protect).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Denmark - Collective bargaining

Videbæk Munkholm, N. & Højer Schjøler, C., Oct 2019, Collective Bargaining in Labour Law Regimes. Liukkunen, U. (ed.). Springer, 14 p. (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, Vol. 32).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den nye markedsføringslov: En halv reform

Translated title of the contribution: The New Marketing Law: Only half a ReformMortensen, B. O. G., 2007,  Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2007. Pedersen, H. V. G. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 220-237 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den registreredes rettigheder

Translated title of the contribution: The Data Subject's RightsUllits, J., Næsborg-Andersen, A. & Kristensen, K., 22. Jan 2020, Dansk persondataret. Ole Gram, B. (ed.). Ex Tuto Publishing, p. 213-227 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den retlige prøvelse af henstillinger og retningslinjer i EU-kapitalmarkedsret

Rasmussen, N. S., 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Jul Clausen, N., Kronborg, A., Dietz Legind, N. & Gram Mortensen, B. O. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 471-493

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Den svenska järnvägen, liberaliseringen och marknadstillträdet

Indén, T., 2016, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2015. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 121-129

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Den udbudsretlige in house-regel - en kritik af udviklingen i EF-Domstolens praksis

Steinicke, M., 2010, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2009. Pedersen, H. V. G. (ed.). Djøf Forlag, p. 260-273 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

De overordnede principper for databehandling

Næsborg-Andersen, A., 2020, Dansk persondataret. Mortensen, B. O. G. (ed.). Ex Tuto Publishing, p. 55-74 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Der dansk asylret vedrørende krigsflygtninge i strid med EU-retten? En kommentar til EF-domstolens afgørelse af 17. februar 2009 i sag C-465, Elgafaji

Starup, P., 2009, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2009. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). Djøf Forlag, p. 253-259 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch