Research Output

Book chapter

Article 27 ICCPR: a first point of reference

Barten, U., 2015, The United Nations Declaration on Minorities: An Academic Account on the Occasion of its 20th Anniversary (1992-2012). Caruso, U. & Hofmann, R. (eds.). Brill, (Studies in International Minority and Group Rights, Vol. 9).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Arv

Pedersen, H. V. G., 2016, Dansk Privatret. Jul Clausen, N. (ed.). 19. ed. København: Djøf Forlag, p. 779-801

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Arv: Kapitel 37

Pedersen, H. V. G., 2008, Dansk privatret. 15 ed. København: Djøf Forlag, p. 805-837 33 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Arv

Pedersen, H. V. G., Aug 2012, Dansk Privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17 ed. København: Djøf Forlag, p. 773-796 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Arv. Kapitel 36

Pedersen, H. V. G., 2010, Dansk privatret. Edlund, H. H. (ed.). 16 ed. København: Djøf Forlag, p. 851-883 33 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

As good as it gets ... om forholdet mellem dansk ret og folkeretten

Harhoff, F., 2016, Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. Clausen, N. J., Dalberg-Larsen, J., Gram Mortensen, B. O. & Godsk Pedersen, H. V. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 219-236

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

At afdække transnationale felter via interviews: Interviews med elitepersoner

Hammerslev, O., 2009, Refleksiv sociologi i praksis: Empiriske undersøgelser inspireret af Pierre Bourdieu. Hammerslev, O., Arnholtz Hansen, J. & Willig, I. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 78-98

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

At studere juridiske eliter

Hammerslev, O., 2011, Juridiske Emner 2011. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). Djøf Forlag, p. 44-54

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

At være eller ikke være: en chokoladevare

Thygesen, J., 1. Feb 2016, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2015. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 189-207

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Autonomy of Universities and Barriers to Change Legal Education

Hammerslev, O. & Scicluna, S., 2013, Legal Education and Judicial Training in Europe . Hammerslev, O. (ed.). Eleven International Publishing, p. 43-48

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Autorisation af vagtvirksomhed og godkendelse af vagter i dansk ret

Frier, C., 2016, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2015. Pedersen, H. V. G. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 277-286

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Bådflygtninge i Middelhavet: gamle problemer uden nye løsninger?

Feldtmann, B. & Siig, K., 2016, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2015. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 257-275

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Bank og bøde: om bødeniveauet på det finansielle område

Clausen, N. J. & Elholm, T., 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Clausen, N. J., Kronborg, A., Legind, N. D. & Mortensen, B. O. G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 67-82

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Bankret

Jensen, C. H., Aug 2013, Bankjura : Udvalgte emner. Jensen, C. H. (ed.). 2 ed. Djøf Forlag, p. 23-34 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Bankruptcy and Related Institutions

Pedersen, H. V. G., 2013, Commercial and Economic Law in Denmark. Møgelvang-Hansen, P. (ed.). 2013 ed. The Netherlands: Wolters Kluwer , p. 85-101 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Barnets tarv når forældre dræber

Bang Fuglsang Madsen Sørensen, H., 17. Jan 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Jul Clausen, N., Kronborg, A., Dietz Legind, N. & Gram Mortensen, B. O. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 545-557

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Behandling af ægtefællers pensionsordninger på skifte

Pedersen, H. V. G., 2007, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2007.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Bene qui latuit bene vixit: Or the puzzle of Commercial amnesia

Schaumburg-Müller, S., Sep 2016, Mod og mening: Hyldestskrift til Frederik Harhoff. Motzfeldt, H. M., Schaumburg-Müller, S., Gottrup, R. & Østergaard, K. (eds.). 1. udg. ed. København: Djøf Forlag, p. 469-491

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatning af ægtefæller: ved fællesdrift af en personligt ejet virksomhed

Pedersen, S., 1999, Juridiske emner ved Syddansk Universitet. Iversen, B. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 118-131

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Beskatning af andelshavere i kooperationsbeskattede foreninger

Ferniss, J., 2015, Skatteretten 2. 7. ed. København: Karnov Group, p. 617-624

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatning af andelshavere i kooperationsbeskattede foreninger

Ferniss, J., 2013, Skatteretten 2. Pedersen, J. (ed.). 6. ed. København: Karnov Group, Vol. 2. p. 724-731

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatning af hobbyvirksomhed - i et skattemæssigt limbo

Langhave Jeppesen, I. & Kjærgård Terkilsen, L., 2013, Juridiske Emner ved Syddansk Universitet 2013. Pedersen, H. V. G. (ed.). 1 ed. København: Djøf Forlag, Vol. 8. p. 225-250 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatning af indkomst i selskaber, der ikke er selvstændige skattesubjekter

Bolander, J., 2009, lærebog om indkomstskat. 13 ed. København: Djøf Forlag, p. 997-1017 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Beskatning af koncerner mv.

Langhave Jeppesen, I., 2015, Lærebog om indkomstskat. 16. ed. København: Djøf Forlag, p. 903-930

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatning af løn- og honorarmodtagere m.v.

Ferniss, J., 2018, Skatteretten 1. Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H. (eds.). 8. ed. København: Karnov Group, p. 342-426

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatning af løn- og honorarmodtagere mv.

Ferniss, J., 2015, Skatteretten 1. 7. ed. København: Karnov Group, p. 315-407

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatningen af andelshavere i kooperationsbeskattede foreninger

Ferniss, J., 2018, Skatteretten 2. Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H. (eds.). 8. ed. København: Karnov Group, p. 712-720 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatningen af kursgevinster og kurstab på fordringer og gæld

Langhave Jeppesen, I., 4. Feb 2013, Skatteretten 1. Pedersen, J. (ed.). 6. ed. København: Karnov Group, Vol. 1. p. 602-618

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatnings- og fradragstidspunktet for visse erhvervsmæssige indtægter og udgifter m.v.

Ferniss, J., 2015, Skatteretten 2. 7. ed. København: Karnov Group, p. 40-59

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatnings- og fradragstidspunktet for visse erhvervsmæssige indtægter og udgifter m.v.

Ferniss, J., 2018, Skatteretten 2. Pedersen, J., Kerzel, M., Ferniss, J. & Eriksen, C. H. (eds.). 8. ed. København: Karnov Group, p. 48-68 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatning ved død

Langhave Jeppesen, I., 2015, Lærebog om indkomstskat. 16. ed. København: Djøf Forlag, p. 1177-1229

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Beskatning ved konkurs

Bolander, J., 2009, Lærebog om indkomstskat. 13 ed. københavn: Djøf Forlag, p. 1149-1159 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Betalingsformidling

Jensen, C. H., Aug 2013, Bankjura: Udvalgte emner. Jensen, C. H. (ed.). 2 ed. Djøf Forlag, p. 355-389 35 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Betalingsformidling: Kapitel 14

Clausen, N. J., 2010, Bankjura: Udvalgte emner. Jensen, C. H. (ed.). 1 ed. København: Djøf Forlag, p. 301-340 40 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Betalingsmidler

Clausen, N. J., 2008, Erhvervsjura for den finansielle sektor. 2 ed. København: Forlaget Pejus, p. 387-400

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Betalingsmidler

Clausen, N. J., 2010, Erhvervsjura for den finansielle sektor. 3. ed. København: Forlaget Pejus, p. 363-380 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Betalingsstandsning og konkurs mv: Kapitel 22

Clausen, N. J., 2008, Dansk privatret. 15 ed. Djøf Forlag, p. 523-561 39 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Betalingsstandsning og konkurs mv. Kapitel 22

Clausen, N. J., 2010, Dansk privatret. Edlund, H. H. (ed.). 16 ed. København: Djøf Forlag, p. 589-626 38 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Blålys og H.C. Andersen

Translated title of the contribution: Hans Christian Andersen and the Blue LightMortensen, B. O. G., 2011, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2011. Pedersen, H. V. G. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 170-184 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Blåt et eventyr - eller en muggen fortælling

Knoop, V. T., 12. Sep 2016, Mod og mening : Hyldestskrift til Frederik Harhoff. Motzfeldt, H. M., Schumburg-Müller, S., Gottrup, R. & Østergaard, K. (eds.). 1. udg. ed. København: Djøf Forlag, p. 261-272

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Boligreguleringslovens § 29 c – retsdogmatiske og retspolitiske betragtninger om en regel, der trænger til revision

Juul-Sandberg, J., 18. Jan 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen . Jul Clausen, N., Kronborg, A., Legind, N. D. & Mortensen, B. O. G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 257-272

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Boligreguleringslovens kapitel IV A - Anvendelsesområdet og bevisforholdene ved lejens fastsættelse og regulering

Juul-Sandberg, J., 17. May 2011, Festskrift til Dansk Selskab for Boligret: Lejefastsættelse og lejeregulering. Edlund, H. H. (ed.). København: Thomson Reuters, p. 115-134 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Børnedatabasen og privatlivets fred

Næsborg-Andersen, A., 12. Sep 2016, Mod og mening: Hyldestskrift til Frederik Harhoff. Motzfeldt, H. M., Schaumburg-Müller, S., Gottrup, R. & Østergaard, K. (eds.). 1. udg. ed. København: Djøf Forlag, p. 365-385

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Children´s participation rights in family law procedures in Denmark

Kronborg, A. & Gyldenløve Jeppesen-de Boer, C., 2020, (Accepted/In press) International Handbook on Child Participation in Family Law. Intersentia

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Choice of participants and award of contracts: general principles

Hamer, C. R., 2018, EU Public Procurement Law: Brussels Commentary. Steinicke, M. & Vesterdorf, P. (eds.). Hart Publishing, p. 599-613 56

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Chriminal law in the European Union; A giant leap or a small step?

Elholm, T. & Fogde, T., 2004, Police and Judical Co-operation in the European Union, FIDE 2004 National Reports. Moore, A. & Chiavario, M. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, p. 55-76

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Codes of conduct

Hansen, S. F., 2006, Regulation in the EU. Olsen, B. E. & Sørensen, K. E. (eds.). København: Karnov Group, p. 219-243

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Comments on 'Which Effects Do Courts Have?'

Hammerslev, O., 2011, Understanding Law in Society: developments in Socio-Legal Studies. Andenæs, K., Machura, S. & Papendorf, K. (eds.). LIT Verlag, p. 181-190

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Commercial Securities

Clausen, N. J., 2013, Commercial and Economic Law in Denmark. Møgelvang-Hansen, P. (ed.). 1. ed. Holland/Danmark: Kluwer Law International, p. 158-164 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Company Law Aspects of Arbitration in Danish Law

Hansen, S. F., 2006, Shareholder Conflicts. Andersen, P. K., Clausen, N. J. & Skog, R. (eds.). København: Karnov Group, p. 61-68

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch