Research Output

WTO Adjudication. København

Daniel, B. T., 2005, Karnov Group.

Research output: Book/anthology/thesis/reportBookResearch

Book chapter

»Reform and Development of Preparatory Proceedings in the Danish Civil Justice System: Towards (Even) More Efficient Courts«

Juul-Sandberg, J., 15. May 2016, Current Trends in Preparatory Proceedings: A Comparative Study of Nordic and Former Communist Countries. Ervo, L. & Nylund, A. (eds.). Switzerland: Springer, p. 81-107

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

§ 1-5: Custom and practices between the parties

Østergaard, K., 2016, Restatement of Nordic Contract Law. Lando, O., Holle, M-L., Håstad, T., Konow, B-E., Møgelvang-Hansen, P., Nystén-Haarala, S., Ólafsdöttir, Á. & Zackariasson, L. (eds.). 1. udg. ed. Copenhagen: Djøf Forlag, p. 77 - 81

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

§ 8-11: Termination

Østergaard, K., 2016, Restatement of Nordic Contract Law. Lando, O., Holle, M-L., Konow, B-E., Møgelvang-Hansen, P., Nystén-Haarala, S., Ólafsdóttir, Á. & Zackariasson, L. (eds.). 1. udg. ed. Copenhagen: Djøf Forlag, p. 273 - 278

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

ABService 2003 - et nyt sæt standardregler vedrørende kontrakter om serviceydelser

Olesen, K. N., 2004, Udførelse af offentlig opgave via kontrakt. Djøf Forlag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Adgang til fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer for domstolene – med særligt henblik på boligretssager og tvister om mangler ved fast ejendom

Juul-Sandberg, J., 2011, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2011. Pedersen, H. V. G. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 109-128 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Ægtefællers formueforhold

Pedersen, H. V. G., Aug 2012, Dansk Privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17 ed. København: Djøf Forlag, p. 751-772 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Ægtefællers formueforhold: Kapitel 36

Pedersen, H. V. G., 2008, Dansk privatret. 15 ed. København: Djøf Forlag, p. 777-803 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Ægtefællers formueforhold

Pedersen, H. V. G., 2016, Dansk Privatret. Clausen, N. J. (ed.). 19. ed. København: Djøf Forlag, p. 757-777

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Ægtefællers formueforhold. Kapitel 35

Pedersen, H. V. G., 2010, Dansk privatret. Edlund, H. H. (ed.). 16 ed. København: Djøf Forlag, p. 823-849 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Afgrænsningsspørgsmål

Kjærgård Terkilsen, L., Feb 2016, Erhvervsbeskatning: med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen. Skovgaard Hansen, C. & Lilja, T. M. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 37-50 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Aftaler

Pedersen, H. V. G., 2016, Dansk Privatret. Clausen, N. J. (ed.). 19. ed. København: Djøf Forlag, p. 123-163

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Aftaler: Kapitel 5

Pedersen, H. V. G., 2008, Dansk privatret. 15 ed. Djøf Forlag, p. 67-112 46 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Aftaler

Pedersen, H. V. G., Aug 2012, Dansk Privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17 ed. København: Djøf Forlag, p. 121-162 42 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Aftaler. Kapitel 6

Pedersen, H. V. G., 2010, Dansk privatret. Edlund, H. H. (ed.). 16 ed. København: Djøf Forlag, p. 129-174 46 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Aftaler om teknologioverførsel - Kommissionsforordning 316/2014

Translated title of the contribution: Technology Transfer agreements - Commission Regulation 316/204Mortensen, B. O. G., 2016, Reguleringen af konkurrence i EU. Wegener Jessen, P., Gram Mortensen, B. O., Steinicke, M. & Engsig Sørensen, K. (eds.). 4. ed. København: Djøf Forlag, p. 207-252 46 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Agents & Agency in International Criminal Law: Prison Guards, Intent, and the 'Special Part' of International Criminal Law

Carlson, K., 2019, Breaking the Cycle of Mass Atrocities: Criminology and Socio-Legal Approaches in International Criminal Law . Aksenova, M., van Sliedregt, E. & Parmentier, S. (eds.). Hart Publishing, p. 115-135

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Akkord

Jeppesen, I. L., 2009, Skatteretten 2. 5 ed. København: Karnov Group, Vol. 2. p. 239-250 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Akkord, konkurs og forældelse

Bolander, J., 2010, Skattekartoteket. Magnus Informatik, p. Kapitel 41

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Akkord m.v.

Langhave Jeppesen, I., 12. Feb 2013, Skatteretten 2. Pedersen, J. (ed.). 6 ed. København: Karnov Group, Vol. 2. p. 274-288 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Aktieselskaber

Hansen, S. F., 2004, Juridisk Formularbog. Carlsen, B. K., Hansen, J. L. & Møller, J. (eds.). 16 ed. København: Djøf Forlag, p. 935-960

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Aktindsigt

Hamer, C. R., 20. Jan 2016, Erhvervsforvaltningsret. Gram Mortensen, B. O. (ed.). 1 ed. København: Djøf Forlag, p. 319-359

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Aktindsigt i psykiatriske patienters journaler

Kristensen, K., 2004, Årsberetning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Århus Statsamt. Århus: Århus Statsamt, Vol. 1. p. 20-23 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Aller Leidenden und Bedrückten Schutz und Schirm: Der pommersche Obersachwalt

Nilsén, P., 2007, Liber Amicorum Kjell Å Modéer. Lund: Raster förlag, p. 487-501 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Andre indtægter

Bolander, J., 2009, Lærebog om indkomstskat. 13 ed. københavn: Djøf Forlag, p. 407-419 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Angola - Deep South

Kjær Minke, L., 27. Apr 2015, Kriminalistiske pejlinger: Festskrift til Flemming Balvig. Kyvsgaard, B., Vestergård, J., Holmberg, L. & Elholm, T. (eds.). 1 ed. Djøf Forlag, p. 237-255 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Ansvar for finansiel rådgivning: og hvad så med juraen?

Clausen, N. J., Jan 2016, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2015. Pedersen, H. V. G. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 23-43

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Anvendelse af boligreguleringslovens § 5, stk. 9, om »mere byrdefulde vilkår« som grundlag for censur af lejeaftaler

Juul-Sandberg, J. & Nielsen, K., 29. Apr 2016, Festskrift til Dansk Selskab for Boligret : Aftaler om brugsret til boliger og lokaler. Edlund, H. H., Busse, J., Grubbe, N. & Husen, A. L. (eds.). København: Karnov Group, p. 113-133 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Anvendelsen af konkurrencepræget dialog i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver

Steinicke, M., 2009, Festskrift til Det Danske Selskab for Byggeret. Hansen, L. O., Hansen, O., Iversen, T. & Jespersen, H. K. (eds.). Karnov Group, p. 289-300 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Arbejdskraftens frie bevægelighed og forordning 1612/68

Starup, P., 2009, Grundlæggende EU-ret. Daniel, B. T. & al, E. (eds.). 1 ed. København: Djøf Forlag, p. 469-480 (Kapitel 14)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Arbejdskraftens frie bevægelighed og forordning 1612/68

Starup, P., 2011, Grundlæggende EU-ret. Daniel, B. T., Elholm, T., Starup, P. & Steinicke, M. (eds.). 2 ed. Djøf Forlag, p. 599-611 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Arctic Mining: The case of Greenland

Mortensen, B. O. G., 2015, Yearbook of Polar Law. Alfredsson, G., Koivurova, T. & Jabour, J. (eds.). 2015 ed. Brill, p. 102-127 (The Yearbook of Polar Law, Vol. 7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Årsopgørelsen

Jeppesen, I. L., 2009, Skatteretten 4. Pedersen, J. (ed.). 5 ed. København: Karnov Group, Vol. 4. p. 269-272 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Årsopgørelsen for fysiske personer

Langhave Jeppesen, I., 2013, Skatteretten 4. Pedersen, J. (ed.). 6. udgave ed. Karnov Group, p. 275-279

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Article 27 ICCPR: a first point of reference

Barten, U., 2016, Language Rights: Challenges in Theory and Implementation. Skutnabb-Kangas, T. & Phillipson, R. (eds.). London/New York: Routledge, Vol. IV. p. 67-83 (Critical concepts in language studies).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Article 27 ICCPR: a first point of reference

Barten, U., 2015, The United Nations Declaration on Minorities: An Academic Account on the Occasion of its 20th Anniversary (1992-2012). Caruso, U. & Hofmann, R. (eds.). Brill, (Studies in International Minority and Group Rights, Vol. 9).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Arv

Pedersen, H. V. G., 2016, Dansk Privatret. Jul Clausen, N. (ed.). 19. ed. København: Djøf Forlag, p. 779-801

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterCommunication

Arv

Pedersen, H. V. G., Aug 2012, Dansk Privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17 ed. København: Djøf Forlag, p. 773-796 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Arv: Kapitel 37

Pedersen, H. V. G., 2008, Dansk privatret. 15 ed. København: Djøf Forlag, p. 805-837 33 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Arv. Kapitel 36

Pedersen, H. V. G., 2010, Dansk privatret. Edlund, H. H. (ed.). 16 ed. København: Djøf Forlag, p. 851-883 33 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

As good as it gets ... om forholdet mellem dansk ret og folkeretten

Harhoff, F., 2016, Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. Clausen, N. J., Dalberg-Larsen, J., Gram Mortensen, B. O. & Godsk Pedersen, H. V. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 219-236

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

At afdække transnationale felter via interviews: Interviews med elitepersoner

Hammerslev, O., 2009, Refleksiv sociologi i praksis: Empiriske undersøgelser inspireret af Pierre Bourdieu. Hammerslev, O., Arnholtz Hansen, J. & Willig, I. (eds.). Hans Reitzels Forlag, p. 78-98

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

At studere juridiske eliter

Hammerslev, O., 2011, Juridiske Emner 2011. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). Djøf Forlag, p. 44-54

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

At være eller ikke være: en chokoladevare

Thygesen, J., 1. Feb 2016, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2015. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 189-207

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Autonomy of Universities and Barriers to Change Legal Education

Hammerslev, O. & Scicluna, S., 2013, Legal Education and Judicial Training in Europe . Hammerslev, O. (ed.). Eleven International Publishing, p. 43-48

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Autorisation af vagtvirksomhed og godkendelse af vagter i dansk ret

Frier, C., 2016, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2015. Pedersen, H. V. G. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 277-286

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Bådflygtninge i Middelhavet: gamle problemer uden nye løsninger?

Feldtmann, B. & Siig, K., 2016, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2015. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 257-275

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Bank og bøde: om bødeniveauet på det finansielle område

Clausen, N. J. & Elholm, T., 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Clausen, N. J., Kronborg, A., Legind, N. D. & Mortensen, B. O. G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 67-82

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Bankret

Jensen, C. H., Aug 2013, Bankjura : Udvalgte emner. Jensen, C. H. (ed.). 2 ed. Djøf Forlag, p. 23-34 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch